Od bezrobotnego do przedsiębiorcy. Jakie dofinansowanie gwarantują Niemcy?

· Autor:
Od bezrobotnego do przedsiębiorcy. Jakie dofinansowanie gwarantują Niemcy?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecka polityka pracy mocno promuje samozatrudnienie. W ubiegłym roku Federalna Agencja Pracy podwoiła swój budżet na wsparcie finansowe bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Rok 2016 nie przynosi większych zmian. Zatem kiedy wypłaca się Gründungszuschuss, a kiedy Einstiegsgeld?

Od bezrobotnego do przedsiębiorcy. O takiej drodze marzy niejeden. Państwo niemieckie umożliwia rozpoczęcie własnej działalności. Warunek – trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy, wcześniej pracować w Niemczech i odprowadzać składki na ubezpieczenie. Dotacje urzędu pracy spożytkowane z rozmysłem mogą stać się początkiem udanej kariery zawodowej na własny rachunek. Zanim postarasz się o państwowe dofinansowanie, poznaj kilka podstawowych faktów o dwóch rodzajach dotacji.

Gründungszuschuss – kto może się o nie ubiegać?

Ten rodzaj dofinansowania przysługuje zasadniczo wszystkim osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I. Prawo do tego świadczenia musi być ważne jeszcze przez minimum 150 dni – niedopuszczalne jest, by starać się o dotację po upływie terminu pobierania zasiłku. Kolejny warunek – chęć założenia własnej firmy.

Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podejmuje urzędnik. Większe szanse na przekonanie go mają osoby z dobrym biznesplanem i przejrzystym planem finansowym oraz te, które wykażą się niezbędną wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do pracy na własny rachunek. Wypłaty świadczeń kończą się z osiągnięciem 65 lat.

Ile wynosi i jak długo wypłaca się Gründungszuschuss?

Ten rodzaj dotacji obejmuje 2 fazy – od momentu założenia firmy:

  • faza I – trwa 6 miesięcy; miesięcznie wypłaca się całość zasiłku ALG I + 300 euro, które przeznacza się na społeczne zabezpieczenie wnioskodawcy,
  • faza II – może trwać dodatkowe 9 miesięcy; wsparcie finansowe wynosi 300 euro miesięcznie.

Pamiętaj: aby przejść do drugiej fazy, musisz uzyskać pozytywną weryfikację urzędu. Pracownik urzędu sprawdzi, czy Twoja firma faktycznie działa, czy jest rentowna, czy założenia biznesplanu zostały osiągnięte.

Czym jest i komu należy się Einstiegsgeld?

Einstiegsgeld to świadczenie na rzecz wspierania przedsiębiorczości i promowania działalności gospodarczej wśród osób bezrobotnych. Wniosek o Einstiegsgeld mogą składać bezrobotni, którzy pobierają zasiłek Arbeitslosengled II, zwany inaczej Hartz IV. Ten rodzaj wsparcia finansowego wypłaca się maksymalnie 24 miesiące.

Wysokość dofinansowania ustala urzędnik. Wcześniej uwzględnia wszelkie czynniki wpływające na sytuację konkretnej osoby, tj. jak długo trwa bezrobocie, ile osób jest w rodzinie, itd. Ponadto ocenia prognozowaną rentowność firmy. Jeśli wyda pozytywną decyzję, wielkość dotacji wynosi zazwyczaj połowę kwoty zasiłku ALG II. Jest to dodatkowe źródło dochodu – zasiłek nadal jest wypłacany.

Które dokumenty trzeba mieć ze sobą?

  • wypełniony wniosek o Gründungszuschuss lub Einstiegsgeld
  • biznesplan z projektem kapitału i planem finansowania – kompleksowy opis rozplanowany na co najmniej 3 lata
  • prognoza obrotów i rentowności
  • Tragfähigkeitsbescheinigung – ekspertyza od specjalistycznej placówki, tj. z Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rzemieślniczej, stowarzyszenia ekspertów, organizacji zawodowych i instytucji finansowych
  • życiorys – w tym poświadczenie kwalifikacji zawodowych; niekiedy wymaga się uczestnictwa w specjalnym kursie przygotowawczym
  • dowód zgłoszenia własnej działalności – z Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt) lub z Urzędu Skarbowego (Finanzamt)

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/pok%C3%B3j-pieni%C4%85dze-dollar-bogactwo-1288438/, autor: Kai Stachowiak

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie