Kto musi zapłacić za zniszczony sprzęt służbowy lub uregulować manko?

· Autor:
Kto musi zapłacić za zniszczony sprzęt służbowy lub uregulować manko?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zdarzyło Ci się wyrządzić szkodę pracodawcy i zastanawiasz się, jakie Cię mogą czekać konsekwencje? Sprawdź!

Pracownicy - przykładowo na dużej budowie - mają do czynienia z dużym i drogim sprzętem pracodawcy. Czasami wystarczy mała nieuwaga i można wyrządzić ogromną szkodę, zniszczyć maszynę lub całą konstrukcję czy nawet ciężko zranić lub zabić człowieka. Jeżeli pracownik odpowiadałby za wyrządzone szkody według ogólnych zasad, to pójście do pracy wiązałoby się z dużym ryzykiem zrujnowania swojej sytuacji finansowej, często kończącej się upadłością konsumencką (Privatinsolvenz) pracownika. Zatem prawo pracy przewiduje ograniczoną odpowiedzialność pracownika (beschränkte Arbeitnehmerhaftung).

Umyślnie lub nieumyślnie spisałeś pracodawcę na straty finansowe? Sprawdź, co Ci za to grozi

Zrozumiałe jest, że pracownik, który umyślnie (vorsätzlich) spowoduje szkodę pracodawcy nie zasługuje na ograniczenie odpowiedzialności. Tutaj odpowiada według ogólnych zasad w całej wysokości powstałej szkody.

Przy nieumyślnie spowodowanej szkodzie orzecznictwo rozróżnia trzy rodzaje stopnie niedbalstwa, lekkie niedbalstwo (leichte Fahrlässigkeit), średnie niedbalstwo (mittlere Fahrlässigkeit) i rażące niedbalstwo (grobe Fahrlässigkeit). Wielkim plusem dla pracownika jest to, że to pracodawca musi udowodnić przed sądem, że pracobiorca zawinił i w jakim stopniu. Jest to odmienna regulacje niż w prawie innych umów cywilnych.

  • Przy lekkim niedbalstwie pracobiorca z reguły w ogóle nie odpowiada za wyrządzoną szkodę.
  • Przy średnim niedbalstwie szkodę dzieli się pomiędzy pracodawcę i pracobiorcę przy czym z reguły pracodawca przejmuje większą lub nawet lwią część.
  • Przy rażącym niedbalstwie pracobiorca z reguły odpowiada za wyrządzoną szkodę. Wysokość odszkodowania musi być proporcjonalna do wynagrodzenia. Niektóre sądy wychodzą z założenia, że górna granica odszkodowania to trzy wynagrodzenia brutto. Nie jest to ogólnie uznana zasada. Dla pracobiorcy korzystniejsze regulacje mogą przewidywać umowy o pracę lub umowy zbiorowe. Dla pracobiorcy mniej korzystne regulacje są nieważne.

Pracujesz w sklepie i zrobiłeś manko? Licz się z konsekwencjami

Poza tym istnieje jeszcze odpowiedzialność za braki (Mankohaftung) na podstawie klauzuli manko (Mankovereinbarung) w umowie o pracę. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy mają do czynienia z pieniędzmi lub towarami, przykładowo kasjerki w supermarkecie, Taka klauzula może przewidywać, że jeżeli przy zamknięciu kasy (Kassenabschluss) w kasie są braki, tzn. jest mniej pieniędzy niż powinno być, to kasjerka musi wyrównać różnicę nawet wtedy, kiedy pracodawca nie jest w stanie jej udowodnić, że wina za braki leży po stronie kasjerki. Takie klauzule nie zawsze są ważne. Jeżeli zatem pracownik dochodzi roszczeń o odszkodowanie, warto skonsultować adwokata ze zbadaniem zasadności tych roszczeń.

Zdjęcie: burst.shopify.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie