Miałeś wypadek przy pracy? Sprawdź, co Ci się należy

· Autor:
Miałeś wypadek przy pracy? Sprawdź, co Ci się należy
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ucierpiałeś przez wypadek w pracy i zastanawiasz się, na jaką pomoc od ustawowego ubezpieczenia od wypadków możesz liczyć lub czy przysługuje Ci odszkodowanie? Sprawdź, kiedy pracodawca lub jego pracobiorca musi Ci wypłacić zadośćuczynienie, a kiedy masz prawo do świadczeń od ubezpieczyciela .

Pracodawcy muszą ubezpieczyć swoich pracobiorców od wypadków. Jeżeli zawrą odpowiednią umowę z ubezpieczycielem, ich dalej idąca odpowiedzialność cywilna za szkodę w osobie pracobiorcy jest ograniczona.

Ograniczona odpowiedzialność pracodawcy (Arbeitgeberhaftung) nie ma zastosowania wtedy, kiedy pracodawca lub jego inny pracobiorca umyślnie spowodował szkodę. Wtedy odpowiada na zwykłych zasadach prawa cywilnego. Jeżeli pracodawca lub jego inny pracobiorca spowodował szkodę nieumyślnie, należy rozróżnić szkodę w osobie (Personenschaden) i szkodę w rzeczy (Sachschaden).

Wszystko, co musisz wiedzieć o wypadku przy pracy

Do szkody w osobie dochodzi, jeżeli pracobiorca zostanie zraniony lub nawet pozbawiony życia przez pracodawcę lub innego pracobiorcę pracodawcy w trakcie wykonywania czynności zakładowej (Betriebstätigkeit).

Szkodę w osobie rekompensuje ubezpieczenie od wypadków (Unfallversicherung), przykładowo wypłaca rentę inwalidzką (Erwerbsminderungsrente) lub wdowią (Witwenrente) czy sierocą (Waisenrente). Ubezpieczenie pokrywa też koszty leczenia. Ubezpieczenie nie wypłaca zadośćuczynienia (Schmerzensgeld). Ponieważ pracodawca, który ubezpieczył pracobiorcę od wypadków już nie odpowiada za nieumyślnie spowodowaną szkodę, pracobiorca też od niego nie uzyska zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie uzyska pracobiorca zatem  tylko wtedy, kiedy pracodawca lub inny pracobiorca pracodawcy spowodował szkodę w osobie umyślnie, co rzadko będzie można udowodnić.

Do szkody w rzeczy dochodzi, jeżeli przedmioty pracodawcy zostaną uszkodzone, zniszczone lub znikną. Jeżeli przykładowo pracodawca lub jego inny pracobiorca przez niedbalstwo nie zadba o zabezpieczenie miejsca pracy przed złodziejami, którzy zabiorą rzeczy osobiste pracobiorcy, to pracodawca odpowiada za utracone przedmioty. W umowie o pracę też nie można skutecznie wykluczyć odpowiedzialności pracodawcy. Wykluczenie odpowiedzialności za umyślnie spowodowane szkody nigdy nie jest dopuszczalne. Jedynie można co do wysokości ograniczyć odpowiedzialność za lekkie niedbalstwo (leichte Fahrlässigkeit). Roszczenia o odszkodowanie pracobiorca może dochodzić sam lub za pomocą swojego adwokata przed sądem pracy.

Wszystko co musisz wiedzieć o ustawowych ubezpieczeniach od wypadków

W ustawowych ubezpieczeniach od wypadków (gesetzliche Unfallversicherung) ubezpieczeni są między innymi pracobiorcy, rolnicy i dzieci w przedszkolu lub szkole. Dobrowolnie mogą się ubezpieczyć samozatrudnieni (Selbständige).

Ubezpieczenie obejmuje tylko czynności związane z praca, przedszkolem lub szkołą oraz najkrótszą drogę do i z tego miejsca. Czynności w ramach czasu wolnego nie są ubezpieczone. Do zdarzeń ubezpieczeniowych (Versicherungsfall) należą wypadek w pracy (Arbeitsunfall) oraz choroba zawodowa (Berufskrankheit).

Świadczenia ustawowego ubezpieczenia od wypadków dzielą się na świadczenia pieniężne (Geldleistungen) i świadczenia rzeczowe (Sachleistung).

Do świadczeń pieniężnych należą świadczenie dla zranionych (Verletztengeld) przy niezdolności do pracy (Arbeitsunfähigkeit), świadczenia przejściowe (Übergangsgeld) w trakcie rehabilitacji zawodowej (Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben), renta dla zranionych (Verletztenrente) przy trwałym ograniczeniu zdolności do pracy (dauerhafte Minderung der Erwerbsfähigkeit), świadczenie jednorazowe zamiast renty (Abfindung mit einer Gesamtvergütumg), świadczenie pielęgnacyjne (Pflegegeld) oraz świadczenia ze względu na zgon, jak zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld), rekompensata kosztów za transport zwłok, renta po zmarłym (Hinterbliebenenrente) oraz zapomoga (Beihilfe).

Do świadczeń rzeczowych należą świadczenia lekarskie, psychoterapia, zdrowotna i socjalna rehabilitacja, pomoc domowa (Haushaltshilfe), pielęgnacja domowa (häusliche Krankenpflege) i pomoc przy powrocie do wykonywania zawodu (Berufshilfe) lub przekwalifikowanie (Umschulung). Poza tym ubezpieczenie finansuje środki pomocne jak protezy lub wózki inwalidzkie. Świadczenia ustawowych ubezpieczeń od wypadków przekraczają świadczenia ustawowych kas chorych (gesetzliche Krankenversicherung). Poza tym ustawowe ubezpieczenia od wypadków posiadają własne specjalistyczne kliniki wypadkowe (berufsgenossenschaftliche Unfallklinik). 

Zdjęcie: pixabay.com, autor: sferrario

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie