Odprawa za pracę w Niemczech, czyli komu przysługuje, ile i co z podatkiem

· Autor:
Odprawa za pracę w Niemczech, czyli komu przysługuje, ile i co z podatkiem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Odprawa za pracę zazwyczaj dotyczy pracowników wyższego szczebla. Nie mniej, każda osoba zatrudniona może ją otrzymać, jeśli tylko odpowiednio podejdzie do kwestii negocjacji z pracodawcą, kiedy dochodzi do zwolnienia.


Określanie wysokości odprawy w Niemczech - umowa o pracę

Przy zakończeniu stosunku pracy poprzez rozwiązanie umowy o pracę, często przewidziana jest odprawa, będąca formą zachęty do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Odprawa ma na celu zrekompensowanie utraty pracy. Jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników tj. wynagrodzenie brutto, branży i regionu w którym wykonywana jest praca, długości zatrudnienia i umiejętności negocjacyjnych.

Zwykle odprawa wynosi od połowy do pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy rok pracy.

Przykłady typowych odpraw spotkanych w Niemczech:

  • Wynagrodzenie brutto: 3000 euro, okres zatrudnienia: 5 lat, Standardowa odprawa: 7500 euro
  • Wynagrodzenie brutto: 4000 euro, okres zatrudnienia: 5 lat, Standardowa odprawa: 10 000 euro
  • Wynagrodzenie brutto: 3000 euro, okres zatrudnienia: 10 lat, Standardowa odprawa: 15 000 euro
  • Wynagrodzenie brutto: 4000 euro, okres zatrudnienia: 10 lat, Standardowa odprawa: 20 000 euro
  • Wynagrodzenie brutto: 3000 euro, okres zatrudnienia: 15 lat, Standardowa odprawa: 22 500 euro
  • Wynagrodzenie brutto: 4000 euro, okres zatrudnienia: 15 lat, Standardowa odprawa: 30 000 euro

Analiza danych z 2021 roku zebranych przez Chevalier Lawyers pokazuje, że niemieccy pracownicy otrzymują średnio 14 300 euro odprawy. Na zachodzie Niemiec kwota ta wynosi średnio 15 800 euro, podczas gdy na wschodzie, włącznie z Berlinem, wynosi 8 000 euro. Kobiety często otrzymują niższe odprawy, co wynika z niższych zarobków. Najwyższe średnie odprawy notowane są w Hesji i wynoszą 22 000 euro. Region zatrudnienia może więc znacząco wpłynąć na wysokość otrzymanej odprawy w Niemczech.


Opłacalna odprawa dla pracodawcy 

Pracodawcy w Niemczech często muszą zmierzyć się z ryzykiem, że pracownik nie zgodzi się na zwolnienie i złoży pozew. Sąd pracy wówczas ocenia, czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem.

Przegrana sprawa w sądzie może być dla pracodawcy kosztownazwłaszcza jeśli postępowanie się przeciąga i obejmuje kilka instancji. W Niemczech istnieją trzy instancje rozstrzygające spory między pracodawcami a pracownikami: sąd pracy jako pierwsza instancja, Państwowy Sąd Pracy jako druga instancja w przypadku odwołania, oraz Federalny Sąd Pracy w Erfurcie jako trzecia instancja.

Koszty przegranego procesu obejmują zwrot wynagrodzenia za okres od zakończenia wypowiedzenia do prawomocnego orzeczenia sądu, mimo że pracownik w tym czasie nie pracował. Dodatkowo dochodzą koszty prawne i sądowe.

W przypadku zwolnienia pracownik powinien jasno dać do zrozumienia, że chce kontynuować pracę, a nie od razu zgadzać się na rozwiązanie umowy. Taka postawa poprawia pozycję negocjacyjną pracownika.


Prawo do otrzymania odprawy za pracę w Niemczech 

Przy zakończeniu stosunku pracy, pracownikowi może przysługiwać odprawa emerytalna. W przypadku rozwiązania umowy z powodów operacyjnych, odprawa jest możliwa, gdy spełnione zostaną trzy warunki określone w § 1a KSchG.

Warunek 1: Obowiązywanie ustawy o ochronie przed zwolnieniami

Stosunek pracy musi podlegać ustawie o ochronie przed zwolnieniami (KSchG). Oznacza to, że pracownik jest zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, a firma ma co najmniej kilkunastu pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z § 23 ust. 1 KSchG). 

Warunek 2: Rozwiązanie umowy z przyczyn operacyjnych

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn operacyjnych w Niemczech, musi obejmować między innymi trudności gospodarcze, konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji lub wskazania innej przyczyny o charakterze operacyjnym. Pismo o wypowiedzeniu powinno zawierać odniesienie do pilnych potrzeb operacyjnych. Jeśli pracownik zostaje zwolniony z powodu swojego zachowania, na przykład rażącej obrazy przełożonego, ustawowa odprawa nie przysługuje. Podobnie, w przypadku rozwiązania umowy z powodu długotrwałej choroby, prawo nie przewiduje odprawy.

Warunek 3: Oferta odprawy w zamian za rezygnację z działań prawnych

W zamian za odprawę, pracownik zrzeka się prawa do wniesienia pozwu o rozwiązanie stosunku pracy. Takie zrzeczenie się jest zazwyczaj odnotowywane pisemnie w piśmie o wypowiedzeniu umowy, zgodnie z § 1a KSchG.


Opodatkowanie odprawy w Niemczech 

Odprawa to specjalne świadczenie wypłacane przez pracodawcę, różniące się pod względem podatkowym od zwykłego wynagrodzenia. 

Odprawa w Niemczech traktowana jest jako rekompensata za utratę pracy, a nie jako wynagrodzenie (§ 14 SGB IV). Oznacza to, że pracownicy nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, pielęgnacyjne ani na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. W rezultacie odprawa jest finansowo korzystniejsza, ponieważ pracownik otrzymuje wyższy dochód netto niż w przypadku zwykłej pensji.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: ronstik
Źródło: finanztip.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie