Otrzymujesz wypowiedzenie umowy o pracę. Jak sprawdzić, czy wszystko odbywa się poprawnie i zgodnie z prawem?

· Autor:
Otrzymujesz wypowiedzenie umowy o pracę. Jak sprawdzić, czy wszystko odbywa się poprawnie i zgodnie z prawem?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Otrzymujesz wypowiedzenie umowy o pracę. Zastanawiasz się, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem? W poniższym artykule znajdziesz informacje na wszystkie nurtujące Cię w tym temacie pytania. Przeczytaj i poznaj swoje prawa!

Pierwszym wypadkiem jest wypowiedzenie umowy z zachowaniem czasu wypowiedzenia, kiedy umowa została zawarta na czas nieokreślony.

By rozwiązać umowę na czas nieokreślony (niem. unbefristeter Arbeitsvertrag), pojawia się obowiązek do wypowiedzenia tej umowy, co nazywa się Kündigung. Wypowiedzenie jednak wychodzi tylko od jednej ze stron, druga nie musi na nie wcale wyrażać zgody, a więc jest to jednostronna decyzja. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Nie ma tutaj zasady. Na mocy prawa, wypowiedzenie ma moc sprawczą w momencie złożenia jej drugiej stronie. Przepisy regulujące kwestie związane z takim wnioskiem wiążą zasadniczo w ten sam sposób pracodawcę i pracownika, wyjątkowo pracodawca może podlegać dalej idącym obowiązkom niż pracownik.

A teraz czas na małe FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania...

ALE KIEDY?, czyli trochę o okresach wypowiedzenia i podstawowych regulacjach.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę wynikają przede wszystkim z przepisów niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB).

Tłumacząc § 622 BGB, który brzmi: "1) Stosunek pracy może zostać rozwiązany z dochowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia do piętnastego dnia lub do końca miesiąca kalendarzowego.", a także wzmianka o wypowiedzeniu w stosunku do przepracowanych lat: "2) W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę okres wypowiedzenia wynosi, jeżeli stosunek pracy w danym zakładzie lub przedsiębiorstwie trwał:

1. dwa lata – jeden miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego,

2. pięć lat – dwa miesiące do końca miesiąca kalendarzowego,

3. osiem lat – trzy miesiące do końca miesiąca kalendarzowego,

4. dziesięć lat – cztery miesiące do końca miesiąca kalendarzowego,

5. 12 lat – pięć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

6. 15 lat – sześć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

7. 20 lat – siedem miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.

Przy obliczaniu długości trwania stosunku pracy pomija się okresy zatrudnienia leżące przed ukończeniem przez pracownika 25 roku życia".

Ale żeby kompletnie się nie zagubić w przepisach prawnych i tych wszystkich regulacjach, chętnie podajemy przykład, według którego powinno być łatwiej to wszystko zrozumieć:

Stefan (wybór imienia jest przypadkowy) dostaje od swojego pracodawcy wypowiedzenie 10.04.2014r. Stefan był zatrudniony na okres jednego roku. Jego umowa wygasa 15.05.2015 (4-tygodniowy okres wypowiedzenia do piętnastego dnia miesiąca).

A co z okresem próbnym?

Nie wiesz, co zrobić, jeśli Twój pracodawca wręcza Ci wypowiedzenie, a przebywasz na okresie próbnym? Otóż zarówno pracodawca, jak i Ty, może złożyć wypowiedzenie w czasie trwania takiego okresu, który trwa nie dłużej niż sześć miesięcy. Wtedy stosunek wypowiedzenia to 2 tygodnie (§ 622 ust. 3 BGB).

Czy są jakieś wyjątki?

W zakresie obowiązywania układów zbiorowych mogą zostać ustalone krótsze okresy wypowiedzenia (§ 622 ust. 4 BGB). Istotnym wyjątkiem, szczególnie w praktyce, a nie na kartach przepisów, są układy zbiorowe dla pracy tymczasowej. Według układu zbiorowego BAP/DGB okres wypowiedzenia w trakcie okresu próbnego wynosi jeden tydzień. Przez pierwsze dwa tygodnie obowiązywania umowy okres wypowiedzenia może zostać skrócony nawet do jednego dnia.

Jak uzasadnić swoje wypowiedzenie?

Prawda jest taka, że wypowiedzenie umowy o pracę z dochowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga uzasadnienia i nie musisz się tłumaczyć ze swojej decyzji. Co się tyczy jednak pracodawcy, panują inne warunki. On musi postawić powód, dla którego wręcza Ci wypowiedzenie, jeżeli znajduje zastosowanie Ustawa o ochronie zatrudnienia (Kündigungsschutzgesetz, w skrócie: KSchG).

A kiedy ona znajduje zastosowanie? W dwóch wypadkach: pracodawca zatrudnia co najmniej 10 pracowników lub staż pracy pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie, wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z § 1 KSchG wypowiedzenie umowy o pracę jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów związanych z: prowadzeniem przedsiębiorstwem (spadek napływu zleceń, zakończenie działalności i tym podobne), osobą pracownika (czynniki, które uniemożliwiają wykonywanie pracy, przykładowo utrata prawa jazdy lub długotrwała choroba), zachowaniem pracownika (przede wszystkim ciężkie lub wielokrotne naruszenia obowiązków wynikając z umowy o pracę).

Jaka ma być forma wypowiedzenia?

Zgodnie z § 623 BGB forma wypowiedzenia o pracę ma zachować format pisemny. Forma pisemna jest dochowana, jeżeli pracownikowi zostaje doręczony dokument z oryginałem podpisu pracodawcy lub osoby upoważnionej do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie, które zostało przekazane w formie ustnej, jest nieważne.

Czy choroba lub ciąża chroni mnie przed wypowiedzeniem?

Choroba w żaden sposób nie broni pracownika przed złożeniem wypowiedzenia, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę nawet podczas trwania choroby pracownika.

Inaczej sytuacja ma się w sprawie ciąży, która chroni przed wypowiedzeniem. Wypowiedzenie w trakcie ciąży i 4 miesiące po porodzie jest niedozwolone i określone w § 9 Ustawy o ochronie kobiet w ciąży, Mutterschutzgesetz.

Co z umową zawartą na czas określony?

Zasadniczo nie można wypowiedzieć umowy na czas określony, ponieważ ona samoistnie wygasa w terminie, do którego została podpisana/zaakceptowana. Jednak strony mogą dodać adnotację, jakoby była taka możliwość. Wtedy taka umowa podlega takim samym przepisom, jak ta na czas nieokreślony.

Czy musi zostać dochowany okres wypowiedzenia?

Niekoniecznie. Istnieje coś takiego, jak wypowiedzenie umowy z ważnego powodu. Dzieje się tak wtedy, gdy kontynuacja umowy, pomimo jej trwania do określonego terminu - czyli na czas określony, jest dla jednej ze stron niemożliwa do wykonania.

Przykłady z orzecznictwa: kradzież dokonana przez pracownika na szkodę pracodawcy lub innych pracowników, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, molestowanie seksualne, rękoczyny między pracownikiem a pracodawcą.

Kiedy wygaśnie umowa na czas określony?

Umowa na czas określony wygasa z momentem osiągnięcia określonego w umowie terminu.

Czy mogę zerwać umowę na czas określony wcześniej?

Oczywiście. Pracodawca i pracownik w każdej chwili mogą zerwać umowę za porozumieniem stron. Także osoby ustawowo chronione przed wypowiedzeniem umowy (kobiety w ciąży, pozostali pracownicy w zakresie obowiązywania KSchG) mogą w taki sposób rozwiązać taką umowę.

Co zrobić jeżeli nie zgadzam się na wypowiedzenie?

Pracownik, który nie zgadza się z decyzją wypowiedzenia o pracę, musi wytoczyć powództwo (Kündigungsschutzklage) przed właściwym sądem do 3 tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Po upływie tego terminu pracownik traci prawo do powoływania się na niezgodność wypowiedzenia z prawem.

Wniosek powinien zawierać żądanie o stwierdzenie, że umowa o pracę nie została rozwiązana.

Autor: Karolina Harazim

Zdjęcie: pixabay.com, autor: geralt

 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie