Pieniądze czy dzień wolny? Co należy się za nadgodziny w Niemczech?

· Autor:
Pieniądze czy dzień wolny? Co należy się za nadgodziny w Niemczech?

Szef poprosił Cię, byś został na nadgodzinach, a Ty się zgodziłeś. Jednak teraz zastanawiasz się, czy w zamian za to przysługuje Ci dzień wolny od pracy, czy pieniądze. Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Praca w godzinach nadliczbowych w Niemczech wzbudza wiele wątpliwości i niepewności. W związku z tym pojawiają się pytania: Jak naliczane są nadgodziny? Ile godzin nadliczbowych można pracować? I w końcu, jak rozliczane są nadgodziny w Niemczech? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Praca w nadgodzinach w Niemczech - Co to oznacza i ile nadprogramowych godzin można przepracować?

Nadgodziny to godziny pracy przekraczające godziny pracy ustalone w umowie. Limit tygodniowego czasu pracy, zgodnie z ustawą o czasie pracy, wynosi 48 godzin. Oznacza to, że pracownicy nie powinni przekraczać tego limitu. Wyjątkiem są specjalne prace sezonowe np. przy zbiorach. Wówczas zwiększony limit godzin musi być zatwierdzony przez radę regionalną. 

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych? 

To zależy od indywidualnych przypadków. Jeśli w firmie większość osób przebywa na zwolnieniu chorobowym, wówczas pracodawca może zmusić pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak pracodawca jest także zobowiązany do przestrzegania okresu odpoczynku pracownika: Okres odpoczynku pracownika powinien wynosić jeden dzień od zakończenia jego codziennych godzin pracy. 

W jaki sposób jest rozliczana praca w nadgodzinach w Niemczech?

Nie jest to regulowane przez prawo. Pracownik może negocjować z pracodawcą, czy chce wypłaty pieniędzy za przepracowane nadgodziny, czy woli dzień wolny. 

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach powinno być ustalone w umowie o pracę. Jeżeli w umowie o pracę podano tylko miesięczne wynagrodzenie, wówczas nadgodziny wypłacane są na podstawie stawki godzinowej. 

Praca w nadgodzinach a niepełny wymiar pracy - Jakie tu obowiązują prawa?

Każda godzina wykraczająca poza ustalone w umowie godziny pracy traktowana jest jako nadliczbowa. 

Czy stażyści mogą pracować w nadgodzinach? 

Z reguły nie. Jednak w przypadku pracy, która ma charakter “nagły” praca w nadgodzinach jest możliwa również w przypadku stażystów i praktykantów. 

Co pracownik może zrobić, jeśli pracodawca odmawia zapłacenia za przepracowane nadgodziny?

Wyrokiem z 14 maja 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie muszą zobowiązać pracodawców do stworzenia systemu rejestrującego dobowe godziny pracy pracowników. Państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, by zapewnić, że dzienny i tygodniowy okres odpoczynku pracowników jest przestrzegany. 

Co stanie się z nadgodzinami pracownika, jeśli ten otrzyma wypowiedzenie?

Niezależnie od tego, czy umowę wypowiedział pracownik, czy pracodawca, obowiązuje regulamin pracy w godzinach nadliczbowych określony w umowie o pracę. Pracodawca może określić, czy nadgodziny są wypłacane od razu w przypadku wypowiedzenia, czy też w czasie wolnym. 

Źródło: spiegel

Zdjęcie: 123rf.com, josep Suria 

 

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie