Pieniądze za pracę w niedziele i święta, czyli kiedy można je dostać i w jakiej wysokości

· Autor:
Pieniądze za pracę w niedziele i święta, czyli kiedy można je dostać i w jakiej wysokości
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niektóre zawody w Niemczech związane są z wykonywaniem pracy w niedziele i święta. Mowa jest tutaj o personelu medycznym, kierowcach autobusów, maszynistach itp. W zasadzie może być jasne, że za pracę w te dni należy się dodatkowe wynagrodzenie. Niestety, wbrew obiegowej opinii, nie zawsze.


Co mówi ustawa o czasie pracy w Niemczech?

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy (ArbZG), osobom wykonującym pracę w niedziele i święta, przysługuje rekompensata w postaci dnia wolnego. Co więcej, w niektórych przypadkach wypłacane są dodatkowe pieniądze. Prawo jednak w obu tych kwestiach jest dosyć elastyczne i nie zawsze można liczyć “z góry” na dodatkowy zastrzyk pieniędzy. 


Czy zawsze należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta?

Zgodnie z interpretacją ustawy o czasie pracy w Niemczech, pracownikowi nie przysługuje automatycznie prawo do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele lub święta, nawet w takim czasie, jak Boże Narodzenie. To, czy w grę wchodzić będzie dodatkowe wynagrodzenie, czy dzień wolny od pracy, jest uzależnione od indywidualnych zapisów w umowach o pracę, porozumień branżowych lub innych zbiorowych regulacji zawodowych.

Pomimo powyższej interpretacji, istnieje jednak możliwość przypisania pracownikowi automatycznego prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca na własną rękę i systematycznie przyznawał swoim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta. Warto dodać, że osoby pracujące nocą podczas niedzieli lub świąt, otrzymują dodatek, który jest gwarantowany przez niemieckie prawo z tytułu świadczenia pracy w porze nocnej. 


Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta? 

Obliczanie dodatkowych pieniędzy do podstawowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w niedziele lub święta może przybierać różne formy w zależności od wewnętrznych ustaleń pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Najczęściej spotykane są stałe kwoty wypłacane jako “dodatek do pensji” lub te bazujące na procentach, wyliczane od zwykłej stawki godzinowej pracownika, co ma szczególne znaczenie w kwestii podatku - pieniądze te są z niego zwolnione. 

Aby dokładniej przedstawić wyliczenie, przyjmijmy że bazowa stawka godzinowa wynosi 20 euro. Pracując w niedziele, otrzymujesz dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, a w dniu świątecznym jest to 50%. Zakładając, że praca wykonywana jest przez osiem godzin, w niedziele otrzymasz dodatkowe 5 euro za każdą godzinę pracy, a w święta 10 euro. Sumując, można więc liczyć na dodatkowe wynagrodzenie  w kwocie 40 euro za niedziele i 80 euro za pracę w dzień będący świętem. W w praktyce pracodawcy mogą stosować zróżnicowane podejścia do wysokości tych dopłat, w zależności od konkretnego, wolnego dnia. Na przykład, dopłata za pracę w Niedziele Wielkanocną może być wyższa niż ta za Poniedziałek Wielkanocny. 


Minijob, Kurzarbeit i dodatkowe pieniądze 

Również osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeit - z j.niemieckiego) lub na tzw. umowach minijob, mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie za pracę w dni, które zazwyczaj są wolne, jak niedziele i święta. Oczywiście, zakładając, że te dni wypadają w ramach normalnych godzin pracy danej osoby, a pracodawca przyjął politykę wypłacania takich dodatków.


Kiedy dodatkowe pieniądze zwolnione są z opodatkowania?

W przypadku, gdy pracownicy otrzymują dodatkowe pieniądze za pracę wykonywaną w niedziele lub święta, istnieje możliwość, by były one wolne od podatku. Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z orzecznictwa Sądu Finansowego w Düsseldorfie, zwolnienie z podatku nie dotyczy sytuacji, gdy dodatki są wypłacane jako kwota ryczałtowa, niezależnie od rzeczywiście przepracowanych godzin. Dlatego eksperci zalecają, by pracodawcy bazowali na procentowym obliczeniu dodatkowego wynagrodzenia od przepracowanych godzin, bazując na stawce godzinowej. 


Zwolnienie także ze składek na ubezpieczenie

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta może być zwolnione nie tylko z podatku, ale również ze składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem zachowania określonych limitów w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego:

- Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta, jest zwolnione z podatku, jeśli nie przewyższa 50% zasadniczego wynagrodzenia.

- Dodatki za pracę w sylwestra (od 14:00 31 grudnia) oraz w święta państwowe są wolne od podatku, jeżeli ich wysokość nie przekracza 125% wynagrodzenia zasadniczego.

- W przypadku Wigilii (od 14:00 24 grudnia), Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) oraz 1 maja, dodatkowe pieniądze mogą być zwolnione z podatku, jeśli nie przekraczają 150% podstawowej stawki wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że dodatkowe pieniądze za pracę w niedziele i święta, są również wolne od składek na ubezpieczenie społeczne, o ile wynagrodzenie zasadnicze nie przekracza 25 euro za godzinę.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Aktualne oferty pracy w Niemczech.

Źródło: t-online.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: FotoArtist_1

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie