Pobierasz Kindergeld?! Obowiązkowo złóż wniosek w Polsce o zasiłek 500+

Pobierasz Kindergeld?! Obowiązkowo złóż wniosek w Polsce o 500+ - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wraz z wprowadzeniem przez polski rząd w kwietniu 2016 świadczenia 500+ coraz więcej osób pobierających zasiłek rodziny z Niemiec zaczęło się zastanawiać czy oni również mają prawo do tego świadczenia, skoro pobierają już Kindergeld. Czy zatem osoby te mogą pobierać i Kindergeld i 500+?

Otóż, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, należy złożyć wniosek o świadczenie 500+ w Polsce, aby uzyskać decyzję przyznająca lub odmowną.

Niestety,  w porównaniu z zasiłkiem rodzinnym, który przysługuje pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 674zł (do 31 października 2017) lub 754zł (od 01 listopada 2017) oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764zł (do 31 października 2017) lub 844zł (od 01 listopada 2017), przy świadczeniu 500+ kryterium dochodowe (w wysokości 800zł) brane jest pod uwagę tylko przy pierwszym dziecku, zaś na każde kolejne już nie. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o to świadczenie.

Wielu osobom zapewne nasuwa się w tym momencie pytanie, czy samo zaświadczenie o niepobieraniu 500+ z odpowiedniej instytucji nie wystarczy, aby Familienkasse wypłaciło Kindergeld w pełnej kwocie? Niestety nie, bo z zaświadczenia nie wynika powód, dlaczego wnioskodawca czy współmałżonek nie pobierają świadczenia wychowawczego. Często jest tak, że ktoś nie pobiera 500+, bo nie złożył odpowiedniego wniosku, co nie wyklucza, że mu się świadczenie to nie należało. Familienkasse potrzebuje decyzji, z której jasno wynika z jakiego powodu przyznano bądź odmówiono prawa do 500+. Należy również pamiętać, że w przypadku decyzji odmownej odnośnie świadczenia wychowawczego nie wystarczy jednorazowe złożenie wniosku, aby Familienkasse wypłacało Kindergeld w pełnej kwocie cały czas. Na każdy okres zasiłkowy należy każdorazowo złożyć nowy wniosek.

 

Od czego zależy jaką decyzję otrzymamy?

To proste, urząd wypłacający świadczenie wychowawcze sprawdza, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych na podstawie trzech kryteriów:  w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę kraj zatrudnienia/ wykonywania pracy, dalej w przypadku pobierania emerytury/ renty ważny jest kraj, z którego ją otrzymujemy oraz ostatni bardzo ważny warunek, miejsce zamieszkania dzieci.  W przypadku jak tylko jedno z rodziców pracuje (w tym wypadku na terenie Niemiec) pierwszeństwo do wypłaty świadczeń mają Niemcy. Sprawa się nieco komplikuje, gdy drugie z rodziców również jest aktywne zawodowo na przykład na terenie Polski. W takim wypadku prawo do świadczeń jest w obu krajach, dlatego urząd dalej sprawdza gdzie przebywają dzieci. Jeśli dzieci przebywają wraz z drugim rodzicem w Polsce, to właśnie ten kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń i Familienkasse wtedy wypłaci jedynie różnicę między świadczeniem 500+ a Kindergeldem w postaci tzw. zasiłku dyferencyjnego. Aby lepiej to zobrazować przykład:

Sytuacja I: Jan Kowalski pracuje na terenie Niemiec, jego małżonka Halina mieszka wraz z 3 dzieci na terenie Polski i nie pracuje. W takim wypadku sytuacja jest jasna, ze względu na zatrudnienie Pana Jana w Niemczech, otrzyma decyzję odmowną odnośnie świadczenia 500+ i tym samym Familienkasse wypłaci mu Kindergeld w pełnej kwocie czyli 192€ na pierwsze dziecko, 192€ na drugie dziecko oraz 198€ na trzecie dziecko.

 

Sytuacja II: Jan Kowalski pracuje na terenie Niemiec, jego małżonka wraz z 3 dzieci przebywa na terenie Polski, gdzie jest również aktywna zawodowo, tym samym prawo do świadczeń rodzinnych Państwo Kowalscy mają w obu krajach, ale ze względu na fakt, iż dzieci również przebywają na terenie Polski, to Polska ma pierwszeństwo do wypłaty świadczenia 500+. Wtedy na pierwsze dziecko 500+ się najprawdopodobniej nie będzie należeć, bo nie będą spełniać kryterium dochodowego, które wynosi 800zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200zł i tym samym Kindergeld zostanie wypłacony w pełnej kwocie, zaś na drugie i trzecie dziecko Kindergeld zostanie pomniejszony o 500+ i wypłacona będzie jedynie różnica. Dlatego też Państwo Kowalscy powinni złożyć wniosek o 500+.

 

Co w przypadku, gdy Familienkasse pomniejszyło mi Kindergeld o świadczenie 500+, a ja nie złożyłem wniosku, mimo że świadczenie to mi się należy, bo małżonek jest w Polsce aktywny zawodowo?

Od maja 2017 Familienkasse regularnie weryfikuje wcześniej wydane decyzje przyznające Kindergeld w pełnej kwocie, pod kątem czy wnioskodawca ma prawo do świadczenia 500+ i koryguje je wydając nową decyzję, która najczęściej mówi, że od następnego miesiąca Kindergeld na drugie i kolejne dzieci, zostanie pomniejszony o świadczenie 500+. I co w takim wypadku należy zrobić? Należy wtedy jak najszybciej złożyć w polskim urzędzie wniosek o 500+. Wprawdzie opracowanie przez urząd wniosku troszeczkę potrwa, ale nadpłaca Państwu świadczenie od momentu złożenia wniosku i tym sposobem nic Państwu nie przepadnie.

 

A co powinienem zrobić w przypadku, gdy otrzymuję Kindergeld w pełnej kwocie, a po złożeniu wniosku zostało mi również przyznane świadczenie 500+?

Informację tą wraz z kopią decyzji odnośnie 500+ należy jak najszybciej odesłać do Familienkasse. Każdy wnioskodawca składając wniosek o Kindergeld zobowiązuje się do poinformowania urzędu niemieckiego o wszelkich zmianach. W przypadku, gdy podatnik tego nie zrobi, urząd może albo nałożyć na niego karę finansową, albo co gorsza mogą wszcząć postępowanie o ustalenie czy nie doszło do oszustwa podatkowego na podstawie § 397 AO.

Dlatego jeśli Państwo nie złożyliście jeszcze odpowiedniego wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ proszę pamiętać, aby to jak najszybciej zrobić, żeby nie pozbawić się prawa do pieniędzy, które się Państwu należą.

 

Treść sponsorowana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie