Pobierasz Kindergeld? Sprawdź, czy masz prawo do 500+

· Autor:
Pobierasz Kindergeld? Sprawdź, czy masz prawo do 500+
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polacy pobierający niemiecki zasiłek Kindergeld zastanawiają się, czy mają również prawo do polskiego świadczenia „Rodzina 500+”. Czy można pobierać oba zasiłki jednocześnie? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Od pierwszego kwietnia 2016 roku w Polsce realizowany jest program „Rodzina 500+”. Jego zadaniem jest zapewnienie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci.

Świadczenie w wysokości pięciuset złotych wypłacane jest każdego miesiąca na drugie i każde kolejne dziecko (świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego).

Polacy mieszkający w Niemczech i pobierający tamtejszy zasiłek Kindergeld zadają sobie pytanie, czy mają prawo do jednoczesnego pobierania niemieckiego i polskiego („Rodzina 500+”) zasiłku.

Pobierasz Kindergeld? Sprawdź, czy masz prawo do 500+

Ogólne prawo nie zabrania pobierania dwóch zasiłków jednocześnie, ale osoba starająca się o oba świadczenia musi pamiętać o kolejności płacenia przez państwa zasiłków.

Pierwszeństwo w wypłacie zasiłku ma państwo, w którym osoba starająca się o zasiłek pracuje lub w którym mieszkają dzieci.

Przykład I: Jeśli małżonek pracuje w Niemczech, a żona mieszka w Polsce, gdzie nie pracuje, bo opiekuje się dziećmi – pierwszeństwo wypłaty świadczenia będzie miało państwo niemieckie.

Przykład II: Mąż pracuje w Niemczech, żona została z dziećmi w Polsce, ale podjęła tam pracę – pierwszeństwo wypłaty świadczenia ma państwo polskie, bo dzieci mieszkają w Polsce.

Przykład III: Małżonkowie pracują w Niemczech – pierwszeństwo w wypłacie świadczenia ma państwo niemieckie.

Dodatek dyferencyjny – czym jest i kiedy jest wypłacany?

W przypadku pobierania zasiłku w jednym z państw, w drugim można ubiegać się jedynie o dodatek dyferencyjny.

Oznacza to, że jeśli rodzina pobiera zasiłek 500+, to w Niemczech będzie otrzymywała zasiłek Kindergeld pomniejszony o zapomogę wypłacaną w Polsce. Uwaga: W odwrotnej sytuacji rodzina nie otrzyma żadnych pieniędzy, bo polski zasiłek jest niższy od niemieckiego.

Pobieram Kindergeld, a teraz przyznano mi świadczenie „Rodzina 500+” – co zrobić?

Kopię decyzji odnośnie do przyznania świadczenia „Rodzina 500+” należy złożyć w Familienkasse, zgodnie z zasadą, że każdy wnioskodawca pobierający zasiłek w Niemczech zobowiązany jest do poinformowania niemieckich instytucji o wszelkich zmianach.

W przypadku, gdy podatnik nie złoży odpowiedniego dokumentu, urząd może nałożyć na niego karę finansową albo wszcząć postępowanie o ustalenie, czy nie doszło w tym przypadku do oszustwa podatkowego.

Pobieram Kindergeld i 500+ - tyle dostaję na rękę

Poniżej przedstawiamy, jak kształtuje się stawka Kindergeld, zasiłku 500+ i dodatku dyferencyjnego, przy założeniu, że pierwszeństwo wypłacania świadczenia ma państwo niemieckie.

- pierwsze dziecko – rodzina z Polski otrzyma 192 euro (przy założeniu, że nie zostało spełnione kryterium dochodowe w Polsce),

- drugie dziecko – ­po pomniejszeniu wysokości stawki Kindergeld o zasiłek wypłacany w Polsce, rodzina otrzyma 74 euro,

- trzecie dziecko – na trzecie dziecko w Niemczech przysługuje Kindergeld w wysokości 198 euro. Gdy odejmiemy od tego wysokość zasiłku 500+ (118 euro), to otrzymamy 80 euro,

- czwarte dziecko – po pomniejszeniu niemieckiego zasiłku o polski otrzymamy 105 euro.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: 3643825 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie