Pobyt w niemieckim domu opieki w 2024 roku. Koszty i możliwości jego finansowania

· Autor:
Pobyt w niemieckim domu opieki w 2024 roku. Koszty i możliwości jego finansowania
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pobyt w niemieckim domu opieki wiąże się ze sporymi kosztami, które w większości trzeba pokryć samodzielnie. Wynika to z prostego faktu - pieniądze z Pflegekasse nie są w stanie sfinansować opieki w całości. Tym samym najbliżsi muszą z własnych środków zabezpieczyć przyszłość najbliższej osoby. Na jakie wydatki trzeba się przygotować?


Częściowe pokrycie kosztów domu opieki z Pflegeversicherung

W Niemczech, wielu obywateli zmaga się z finansowymi wyzwaniami związanymi z koniecznością zapewnienia opieki swoim najbliższym, starszym członkom rodziny. W odróżnieniu od standardowego ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherung), ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung), oferuje jedynie częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką. To oznacza, że osoby wymagające opieki, a także ich rodziny, często muszą pokrywać znaczną część wydatków z własnych środków.

Dane z Stowarzyszenia Zastępczych Funduszy Ubezpieczeniowych, aktualne na dzień 1 stycznia 2024 roku, ujawniają, że średnie miesięczne koszty pobytu w domu opieki w Niemczech wynoszą około 2783 euro. W sytuacji, gdy osoby potrzebujące opieki nie są w stanie samodzielnie pokryć takiej kwoty, z pomocą przychodzi system pomocy społecznej. 


Ile pieniędzy z Pflegeversicherung na pokrycie kosztów domu opieki?

System opieki długoterminowej w Niemczech oferuje szeroką gamę świadczeń dla osób posiadających zarówno ustawowe, jak i prywatne ubezpieczenia. Świadczenia te są dostosowane do indywidualnego poziomu opieki, przyznawane bez względu na sytuację finansową osoby ubezpieczonej. Kluczowe jest, że im wyższy poziom opieki, tym większe wsparcie finansowe oferowane jest przez Pflegekasse.


Wysokość poszczególnych świadczeń opiekuńczych w Niemczech na 2024 rok

Poniżej przedstawiamy kompleksowy przegląd różnych form wsparcia finansowego oferowanego w ramach niemieckiego systemu opieki długoterminowej, zależnego od stopnia potrzebnej opieki (Pflegegrad).


1. Pflegegeld (pieniądze na opiekę, miesięcznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2: 332 Euro

- Pflegegrad 3: 573 Euro

- Pflegegrad 4: 765 Euro

- Pflegegrad 5: 947 Euro


2. Pflegesachleistungen (świadczenia rzeczowe na opiekę, miesięcznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2: 761 Euro

- Pflegegrad 3: 1.432 Euro

- Pflegegrad 4: 1.778 Euro

- Pflegegrad 5: 2.200 Euro


3. Entlastungsbetrag (dodatek, miesięcznie):

- Pflegegrad 1 do 5: 125 Euro

 

4. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (środki pomocnicze do pielęgnacji, miesięcznie):

- Pflegegrad 1 do 5: do 40 Euro


5. Hausnotruf (systemy alarmowe w domu, miesięcznie):

- Pflegegrad 1 do 5: 25,50 Euro


6. Verhinderungspflege (opieka zastępcza, rocznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2 do 5: 1.612 Euro


7. Kurzzeitpflege (opieka krótkoterminowa, rocznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2 do 5: 1.774 Euro


8. Tages- und Nachtpflege (opieka dzienno-nocna, miesięcznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2: 689 Euro

- Pflegegrad 3: 1.298 Euro

- Pflegegrad 4: 1.612 Euro

- Pflegegrad 5: 1.995 Euro


9. Anpassung am Wohnraum (dostosowanie miejsca zamieszkania):

- Pflegegrad 1 do 5: 4.000 Euro


10. Digitale Pflegeanwendungen (cyfrowe narzędzia opiekuńcze, miesięcznie):

- Pflegegrad 1 do 5: 50 Euro


11. Wohngruppenzuschuss (dodatek dla osób mieszkających w grupach, miesięcznie):

- Pflegegrad 1 do 5: 214 Euro


12. Vollstationäre Pflege (opieka stacjonarna, miesięcznie):

- Pflegegrad 1: 0 Euro

- Pflegegrad 2: 770 Euro

- Pflegegrad 3: 1.262 Euro

- Pflegegrad 4: 1.775 Euro

- Pflegegrad 5: 2.005 Euro

Tabela ta przedstawia kompleksowy przegląd różnych form wsparcia finansowego oferowanego w ramach niemieckiego systemu opieki długoterminowej, zależnego od stopnia potrzebnej opieki (Pflegegrad).


Wkład własny w koszty domu opieki 

Obciążenie finansowe związane z opieką długoterminową stanowi znaczące wyzwanie dla wielu osób wymagających opieki oraz ich rodzin w Niemczech. Rzeczywiste koszty tej opieki często przewyższają kwoty dofinansowania oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co skutkuje koniecznością pokrywania pozostałej części kosztów z własnej kieszeni. 

Od wprowadzenia w życie ustawy o wzmocnieniu Pflegestärkungsgesetzes II, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017, wprowadzono mechanizm ustalający stałą opłatę za opiekę na poziomach od 2 do 5 w domach opieki. Dzięki temu, przechodzenie na wyższy poziom opieki nie powoduje pogorszenia sytuacji finansowej pacjentów, z wyjątkiem poziomu opieki 1, gdzie zaleca się, aby opieka była realizowana przede wszystkim w domu lub w warunkach ambulatoryjnych.

Z danych Stowarzyszenia Zastępczych Funduszy Ubezpieczeniowych (VDEK), wynika, że średnio osoby z własnej kieszeni musiały pokryć koszty domu opieki w wysokości 1377 euro na osobę (dane na dzień 1 stycznia 2024 roku).  Do tego doliczyć należy koszty zakwaterowania, wyżywienia, opłat szkoleniowych oraz dodatkowych usług, które różnią się w zależności od placówki.


Dofinansowanie od rządu 

Od 2022 roku, rząd wprowadził system dofinansowania do kosztów ponoszonych z własnej kieszeni, który rośnie w miarę dłuższego pobytu w domu opieki. Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują następujące stawki dofinansowania: 15% kosztów do 12 miesięcy pobytu (wcześniej 5%), 30% od 12 do 36 miesięcy (wcześniej 25%), a po 36 miesiącach wzrasta do 75% (wcześniej 70%).


Średnie koszty pokrycia kosztów domu opieki z własnej kieszeni 

Wysokość kosztów opieki oraz wkładu osobistego negocjowane są indywidualnie pomiędzy kasami opieki pielęgniarskiej (Pflegekassen) a dostawcami usług opiekuńczych w każdym kraju związkowym. To prowadzi do znacznych różnic w wysokości średnich kosztów, które trzeba pokryć z własnych środków, bez uwzględnienia dopłaty rządowej. 

Poniższe dane pochodzą od Stowarzyszenia Zastępczych Funduszy Ubezpieczeniowych (VDEK) i są aktualne na dzień 1 stycznia 2024 roku. Prezentują przegląd średniego wkładu własnego w koszty opieki w poszczególnych landach Niemiec:

- Hamburg: 1096 euro

- Saksonia-Anhalt: 1161 euro

- Dolna Saksonia: 1194 euro

- Nadrenia-Palatynat: 1201 euro

- Szlezwik-Holsztyn: 1207 euro

- Turyngia: 1238 euro

- Nadrenia Północna-Westfalia: 1308 euro

- Brandenburgia: 1346 euro

- Meklemburgia-Pomorze Przednie: 1367 euro

- Saksonia: 1401 euro

- Brema: 1405 euro

- Hesja: 1425 euro

- Bawaria: 1473 euro

- Berlin: 1535 euro

- Saara: 1568 euro

- Badenia-Wirtembergia: 1716 euro


Koszty pobytu w niemieckim domu opieki - 2024 rok

Średnie miesięczne koszty pobytu w niemieckim domu opieki na 2024 rok, wynoszą 2783 euro (bez uwzględnienia dotacji) i uwzględniają koszty zakwaterowania, wyżywienia, inwestycji, obowiązujących opłat szkoleniowych oraz indywidualnych usług dodatkowych.

Średnie, miesięczne koszty pobytu w domach opieki w poszczególnych krajach związkowych Niemiec (dane z VDEK, na dzień 1 stycznia 2024 roku, bez dotacji), przedstawiają się następująco: 

- Saksonia-Anhalt: 2192 euro

- Dolna Saksonia: 2452 euro

- Brandenburgia: 2462 euro

- Meklemburgia-Pomorze Przednie: 2468 euro

- Turyngia: 2470 euro

- Hamburg: 2549 euro

- Saksonia: 2591 euro

- Szlezwik-Holsztyn: 2633 euro

- Berlin: 2689 euro

- Bawaria: 2699 euro

- Hesja: 2780 euro

- Nadrenia-Palatynat: 2788 euro

- Brema: 2951 euro

- Nadrenia Północna-Westfalia: 3088 euro

- Badenia-Wirtembergia: 3164 euro

- Saara: 3216 euro

Różnice przedstawione powyżej mogą wynikać z wielu czynników, w tym z lokalnego poziomu kosztów życia, standardów świadczonych usług oraz polityki cenowej poszczególnych placówek. Dlatego też zaleca się dokładne porównanie ofert różnych domów opieki i lokalizacji przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: t-online.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: HayDmitriy

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie