Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer)

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) – odnosi się on tylko do osób fizycznych. Wyznacza się go odejmując od łącznej kwoty wszystkich dochodów zwolnienia.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) – odnosi się on tylko do osób fizycznych. Wyznacza się go odejmując od łącznej kwoty wszystkich dochodów zwolnienia. Ustawa o podatku dochodowym rozróżnia kilka rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu:

 • dochody z gospodarki leśnej i rolnej,
 • dochody z prowadzenia działalności przemysłowej,
 • dochody z pracy samodzielnej,
 • dochody z pracy niesamodzielnej,
 • dochody z dzierżawy i najmu,
 • zyski kapitałowe udziałowców spółek cywilnych, komandytowych i handlowych.

Uproszczony schemat wyznaczania dochodu do opodatkowania przedstawiony jest poniżej:
   
    Suma wszystkich rodzajów przychodów

 • Szczególne wydatki (Sonderausgaben)
 • Nadzwyczajne obciążenia (Außergewöhnliche Belastungen)
  • Przychód po odliczeniu odpisów
 • Ulgi podatkowe
  • Dochód do opodatkowania

Jeżeli wyznaczony w powyższy sposób dochód do opodatkowania jest niższy od kwoty wolnej od podatku, nie płaci się podatku dochodowego. W 2005 roku kwota wolna od podatku wynosi 7665 Euro, w przypadku małżeństw 15.330 Euro. Uwaga! Fakt, że nie płaci się podatku dochodowego nie oznacza, że nie należy złożyć rozliczenia podatkowego. Stawka podatkowa zależy od dochodu do opodatkowania i rośnie progresywnie z dochodem. Najniższa stawka podatku dochodowego została w 2006 roku zmniejszona do 15%, najwyższa wynosi 42%. Najwyższa stawka ma zastosowanie od dochodu do opodatkowania równego i wyższego od 52.152 Euro, w przypadku małżeństw od 104.304 Euro. Jeżeli zachodzi obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego należy takie rozliczenie przedłożyć w odpowiednim Urzędzie Finansowym najpóżniej do 31 maja nastepnego roku. Jeżeli korzysta się z pomocy doradcy podatkowego (Steuerberatera), termin ten przedłużony jest do 30 września nastepnego roku. W wyjątkowych wypadkach termin rozliczenia rocznego może na wniosek podatnika zostać wydłużony jeszcze bardziej. W przypadku osób wykonujących pracę niesamodzielną podatek dochodowy jest podatkiem od wynagrodzeń (Lohnsteuer). Osoby zatrudnione mogą skorzystać z ulg pomiejszających podstawę do opodatkowania jak np.: wydatki związane z ubezpieczeniem i utrzymaniem, znalezieniem oraz utrzymaniem pracy (Werbungskosten) lub wydatki szczególne (Sonderausgaben). Wysokość comiesięcznej zaliczki na podatek od płac jest uzależniona od klasy podatkowej, do jakiej należy dana osoba. Do klasy pierwszej należą osoby stanu wolnego, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III. Klasa druga to osoby stanu wolnego w gospodarstwie, w którym zameldowane jest co najmniej jedno dziecko, za które otrzymuje się kwotę pomniejszenia podatku na dziecko lub zasiłek rodzinny (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III. Klasa trzecia obejmuje pracowników zamężnych i żonatych oraz osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka. Klasę czwartą mogą wybrać małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy. Kombinacja klas IV/IV korzystna jeśli małżonkowie zarabają jednakowo. W wypadku znacznych różnic w zarobkach korzystniejsza jest opcja III/V. Do klasy piątej należy jeden z małżonków zamiast klasy IV, jeżeli drugi wybrał klasę III. Do klasy szóstej należą pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł.

Bez względu na to czy pracujesz w Niemczech od lat czy dopiero podjąłeś zatrudnienie, warto sprawdzić czy nie przysługuje Ci zwrot podatku. Możesz w tym celu skorzystać z bezpłatnego kalkulatora zwrotu podatku z Niemiec.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie