Podatki i ubezpieczenia: zmiany w 2007

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od poniedziałku 1 stycznia spotkają obywateli nowe obciążenia, w niektórych dziedzinach będzie trochę lżej. Bilans ogólny jest na minusie. Co się zmieni?

Od poniedziałku 1 stycznia spotkają obywateli nowe obciążenia, w niektórych dziedzinach będzie trochę lżej. Bilans ogólny jest na minusie. Co się zmieni?

 • Podatek od towarów i usług
  Najwięcej rzeczy, które lądują w torbach z zakupami należy do rzeczy codziennego użytku i podlegać będzie podatkowi w wysokości 7%. Wiele innych produktów będzie jednak droższych. Przy największym wzroście podatku od towarów i usług w historii BRD, ulegnie on zwyżce z 16 na 19 procent. Towary i usługi będą kosztować więcej. Bilety do kin, książki, honoraria lekarzy pozostaną w obniżonej stawce. Również kredyty budowlane nie są objęte podwyżkami. Państwo przeznaczyło na ten cel w 2007 roku 19,4 miliarda euro. Obniżone zostają składki z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia. Dlatego podwyżki dotkną osoby nie zarabiające. Najbardziej ucierpią emeryci, studenci, samodzielnie zatrudniający się i pobierający świadczenia państwowe, jak np. Hartz IV.
   
 • Kasy chorych
  Również składki w państwowych kasach chorych wzrastają. Podstawą są zmniejszone dotacje państwa, podwyższony VAT i powszechna podwyżka kosztów. Poza tym musza kasy, do startu w 2009 r planowanych funduszy zdrowotnych, zmniejszyć swoje zadłużenie. Ministerstwo Zdrowia chce wzrostu parytetu finansowanego przez pracodawców i pracobiorców średnio z 13,3 do 13,9 procenta. Wyjątkowo drastycznie wypadły podwyżki w powszechnych kasach miejskich AOK, które podniosły składki, np. AOK Nadrenia-Palatynat o 1,6 punktu procentowego, na 15,5 procenta. Również największe kasy chorych nie ustrzegły się podwyżek. Np. DAK na 14,5%. Dla emerytów ubezpieczonych w państwowych kasach chorych podniesienie składek nastąpi w kwietniu. Od tego czasu podniesione składki będą odciągane bezpośrednio z emerytury.
 • Ubezpieczenia
  Równolegle do VAT podniósł rząd podatek od ubezpieczeń, również z 16 na 19%. Podniesione opłaty zostaną przeznaczone na premie ubezpieczeń od szkód i wypadków, i podzielone po połowie na firmy i użytkowników. Wpływy zasilą budżet i mają w 2007 roku wynieść 1,74 miliarda euro. Wzrastają również podatki specjalne dla wiązanych ubezpieczeń domowych, od pożarów, morskich i podróżnych, jak również ubezpieczenia wypadkowe z gwarancją zwrotną. Od podwyżki podatku zwolnione są ubezpieczenia na życie, emerytalne i zdrowotne.
 • Praca, pensja i pobory
  Pensja – dodatkowe koszty: składki na ubezpieczenie od bezrobocia spadają z 6,5 na 4,2 procenta. Da to według szacunków Ministerstwa Finansów globalne odciążenie w wysokości 17 miliardów euro. Jednocześnie podniesione zostają składki emerytalne z 19,5 na 19,9%, również ubezpieczenie zdrowotne kosztować będzie więcej ok. 1,6 punktu procentowego. Opłata ryczałtowa w przypadku Minijobs wzrasta z 25 do 30 procent. Odciążeni zostaną wszyscy płatnicy socjalnych ubezpieczeń, według obliczeń związku podatników, we wszystkich klasach podatkowych. Marża wynosi od 14 euro miesięcznie przy zarobkach brutto 2000 euro do 41 euro przy dochodach brutto od 6000 euro. Praca w dni świąteczne: w przyszłości podniesione zostaną składki na ubezpieczenie socjalne za dodatki za pracę w niedziele, święta i w nocy. Przypaść one maja na dodatki bazujące na podstawowych wynagrodzeniach powyżej 25 euro. Pracownie: domowe pracownie w 2007 roku rzadko kiedy podlegać będą opodatkowaniu. Do 1250 euro zwrotu przysługuje jedynie jeszcze wówczas, kiedy centralny punkt całej zawodowej aktywności ma miejsce w biurze, w domu. Środki do pracy, jak komputer, meble biurowe mogą nadal być odpisywane. Minister finansów Peer Steinbrück liczy się z wpływami rzędu 90 milionów euro. Stojący na samym szczycie zarobkowej drabiny musza liczyć się z ekstra opłatami. Podatek dla zarobków powyżej 250 000 euro rocznie (dla małżeństwa 500 000 euro) wzrasta z 42 do 45 procent. Dochody z przedsiębiorstw są z tego kategorycznie wykluczone, to znaczy że prowadzący działalność samodzielną lub samozatrudniający się nie musza płacić zwiększonych stawek.
 • Kwota wolna od podatku
  Zamiast 1370 euro będą osoby samotne miały do dyspozycji jedynie 750 euro kwoty wolnej od podatku. Dla małżeństw kwota ta zostaje zredukowana do 1500 euro (z 2740). Jedynie niewiele ponad połowę (56,37%) można ulokować w oszczędnościach (konta, lokaty, papiery wartościowe) bez opłacania podatku. Dla osób samotnych ryczałt na koszty reklamowe wynosi 51 euro (para 102 €) dla dochodów z odsetek i dywidend nie zmienia się. Kto przekroczy dochody z odsetek zapłaci 30% odsetek podatku dochodowego.
 • Dziedziczenie
  Dziedziczenie nieruchomości będzie w 2007 roku wiązać się z dużo wyższymi opłatami. W chwili obecnej Trybunał Konstytucyjny sprawdza podstawy prawne niejednakowego traktowania: spadkobierca obiektu musi zapłacić mniej podatku niż ktoś kto otrzymał taką samą wartość w gotówce. Pieniądze, papiery wartościowe i akcje musza być opodatkowane w 100%, nieruchomości najczęściej jedynie w 50, 60% swojej wartości. Wyrok spodziewany jest z początkiem roku. Jeśli nastąpi takie rozstrzygnięcie jak oczekują fachowcy należy liczyć się z drastycznymi zaostrzeniami prawnymi dla spadków i darowizn nieruchomości Jeśli dzieci staną się następcami w rodzinnym przedsiębiorstwie, zostaną w przyszłości jako spadkobiercy nagrodzeni niższymi podatkami. Tak stanowi nowy „przepis o ułatwieniach dla następców w przedsiębiorstwie”. Nowelizacja wchodzi w życie z początkiem roku i będzie obowiązywać wstecznie od początku 2007 roku. Do tego czasu następcy w rodzinnych przedsiębiorstwach mogą samodzielnie wybierać pomiędzy starym a nowym sposobem opodatkowania darowizny lub spadku. W pierwszym wypadku chodzi o jeszcze obowiązujące kwoty wolne i przysługujący rabat początkowy, co ekspertom daje lepszą przewidywalność obciążeń podatkowych. W wielu przypadkach planowane ułatwienia wyglądają atrakcyjnie jeśli można wypełnić stawiane wymagania. I tak dzieci mogą podatki od otrzymanego przedsiębiorstwa odraczać początkowo bez odsetek, a po upływie dziesięciu lat całkiem zostać zwolnione. Jest to przewidziane jako darowizna dla następców otrzymana na zasadzie spadku. Jak dotychczas Urząd Skarbowy będzie ustalał wysokość podatku na podstawie dochodów przedsiębiorstwa dotychczas istniejących stawek. Później dzieli się opłaty na dziesięć jednakowych rat i corocznie anuluje jedną, aż po dziesięciu latach podatek zostaje całkowicie zlikwidowany. Prolongata i rozporządzenie mają zastosowanie kiedy spadkobierca i obdarowany kieruje przedsiębiorstwem na zasadzie kontynuacji. Klauzula kontynuacji zawiera obrót, wielkość zamówień, majątek zakładowy i aktualną ilość pracowników. Jeśli zmienia się te wielkości w ciągu dziesięciu lat - reszta podatku musi zostać natychmiast zapłacona
   
 • Ubezpieczenie emerytalne
  Kto chce w 2007 roku przed czasem zrezygnować i z powrotem odzyskać ubezpieczenie emerytalne nie uniknie rozliczenia z fiskusem. Jeśli polisa nie ma wartości kapitałowej cały wkład musi zostać opodatkowany. Do tej pory przedwczesne wycofanie nie było zobowiązane podatkowo. Każdy kto w 2007 r będzie chciał zawrzeć nową umowę o prywatną emeryturę lub polisę na życie musi liczyć się dodatkowo z odsetkami gwarancyjnymi. Od stycznia maleje oprocentowanie gwarantujące ubezpieczonym premię za oszczędzanie, z obecnych 2,75 na 2,25 procenta.
   
 • Rodzina
  Kindergeld: Koalicja rządowa ogranicza wypłatę pieniędzy na dzieci. Granicą pomocy państwa staje się wiek 25 lat (dotychczas 27) Elterngeld: Jeśli po urodzeniu dziecka matka albo ojciec zdecydują się zając opieką nad nim otrzyma zasiłek rodzicielski. Zastępczy dochód ma wynosić 67% ostatniego zarobku netto, maksymalnie 1800 euro miesięcznie. Znaczy to, ze każdy zarabiający poniżej 2686,57 euro otrzyma mniej niż wynosi najwyższa stawka. Bezrobotni i mało zarabiający dostaną minimum 300 euro. Zasiłek taki płacony jest maksymalnie do 14 miesiąca życia dziecka.
Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie