Polskie i niemieckie agencje zatrudnienia – jak sprawdzić ich legalność

· Autor:
Polskie i niemieckie agencje zatrudnienia – jak sprawdzić ich legalność
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jak nie dać się nabrać nielegalnej agencji zatrudnienia? Skąd wiedzieć, że trafiło się na uczciwego pośrednika pracy? Co gwarantuje, że dana agencja działa zgodnie z prawem?

Jak sprawdzić, czy polska agencja zatrudnienia jest legalna?

Agencja tymczasowej pracy w Niemczech czy też zwykła agencja pośrednictwa pracy jest legalna, gdy wpisano ją do rejestru agencji zatrudnienia. Ów wykaz prowadzą marszałkowie województw, którzy wydają specjalny certyfikat potwierdzający obecność w rejestrze. Jak można zatem samemu sprawdzić, czy agencja działa zgodnie z prawem? Można udać się do wojewódzkiego urzędu pracy lub też przejrzeć wpisy na http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz, gdzie widnieją wszystkie obecne agencje zatrudnienia. A co w przypadku zagranicznej agencji mającej siedzibę w Polsce?

Tu sprawa może się wydawać nieco trudniejsza, gdyż nie mają one obowiązku odnotować się we wspomnianym rejestrze. Zagraniczne jednostki, które działają na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i które mają do tego uprawnienia, zgłaszają marszałkowi województwa ich pełną nazwę, skąd pochodzą, gdzie mają siedzibę oraz rodzaj, miejsce i termin świadczenia usług w Polsce.

Jak sprawdzić, czy niemiecka agencja zatrudnienia działa legalnie?

Niemieckie agencje pośrednictwa pracy (zarządzane przez osoby fizyczne lub osoby prawne) prowadząc działalność gospodarczą, muszą być wpisane do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt).

Niemieckiego pośrednika sprawdzisz:

a) zasięgając informacji we właściwej izbie przemysłowo-handlowej lub Gewerbeamt,

b) egzekwując od niego ważny odpis z ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku agencji pracy tymczasowej, która tak jak polska musi uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru, potwierdzeniem jej legalności jest specjalne pozwolenie. Takie pozwolenia wydają regionalne dyrekcje urzędu pracy, tzw. Regionaldirektion. Chcąc upewnić się, czy dana agencja jest legalna, wystarczy odwiedzić stronę niemieckiego urzędu pracy, odnaleźć stosowną dyrekcję regionalną i wysłać do niej zapytanie.

Listę dyrekcji znajdziesz tu: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/index.htm. Ta strona pomoże też uzyskać informacje na temat polskich agencji pracy tymczasowej działających w Niemczech.

Agencje pośrednictwa pracy i opłaty. Czy mają prawo ich żądać?

Pośrednik, który działa legalnie, nigdy nie pobierze od Ciebie opłaty za to, że pomaga Ci znaleźć pracę. Nie będzie potrącał Ci stawek z wynagrodzenia, nie zażąda kaucji, przedpłaty ani zwrotu kosztów eksploatacyjnych (np. koszty poniesione w związku z rekrutacją, zwrot za wykorzystane druki czy reklamy prasowe/internetowe). Jeśli ktokolwiek próbuje Cię namówić na wykonanie niezbędnego przelewu, powinna zaświecić Ci się alarmowa lampka. Prawdopodobnie trafiłeś na oszusta. Aczkolwiek jest coś, o czym musisz pamiętać. W wyraźnie określonych sytuacjach agencja może poprosić o uregulowanie opłaty za Twoje badania lekarskie, tłumaczenia niezbędnych dokumentów, a także za zwrot kosztów dojazdów. Warunkiem uiszczenia tych opłat jest dokładne określenie ich w zawartej umowie między Tobą a pośrednikiem pracy.

Niemieccy pośrednicy też nie mogą pobierać płatności za wyszukiwanie pracy. Chociaż i w tym wypadku są odstępstwa od generalnej zasady. Mogą to zrobić, gdy: a) ich pośrednictwo zakończyło się podpisaniem umowy o pracę, b) prywatna agencja podpisała z kandydatem zlecenie na poszukiwanie pracy, c) w przypadku bezrobocia utrzymującego się dłużej niż 6 tygodni urząd pracy wystawi osobie szukającej pracy dokument o nazwie Vermittlungsgutschein, może wtedy zawrzeć umowę z prywatną agencją w celu wyszukania dla bezrobotnego pracy, za tę „przyjemność” pośrednik może zainkasować zapłatę.

Umowa – co agencja musi w niej wyodrębnić?

Jeżeli przyjmiesz ofertę pracy u odpowiadającego Ci pracodawcy, wymagaj od pośrednika, by podpisał z Tobą umowę. Najważniejsze to pamiętać, że umowa, którą podpisuje się z agencją pośrednictwa pracy nie jest umową o pracę, a umową cywilnoprawną. Pracodawcą w tym wypadku jest zagraniczna firma i to z nią zawiera się umowę u pracę. Inaczej rzecz ma się w przypadku agencji pracy tymczasowej, która to jest pracodawcą i deleguje kandydata do pracy u zagranicznego przedsiębiorcy.

A co powinna zawierać umowa z agencją zatrueniania? Powinna określać m.in. opis warunków pracy (obowiązki pracownika i agencji pracy), wysokość wynagrodzenia, nazwę zagranicznego pracodawcy, wymiar i okres zatrudnienia, warunki ubezpieczenia i przysługujące świadczenia. Musi też określać wysokość kwot, jakie pośrednik poniósł w związku ze skierowaniem kandydata do pracy. Ponadto agencja ma obowiązek zwrócić oryginały dokumentów, które jej się doręczyło.

Agencje pracy – na co jeszcze uważać

Dokładnie czytaj treść umowy i dokumentów, które dają Ci do podpisania. Jeśli chcesz pracować w Niemczech, nie gódź się na wykonywanie obowiązków bez wcześniejszego zawarcia umowy. Zwróć uwagę, by ogłoszenie, na które odpowiadasz, miało numer wpisu do rejestru i coś więcej niż tylko numer telefonu komórkowego. Jako że agencje pracy od jakiegoś czasu nie muszą działać w fizycznym biurze, bądź czujny na spotkania poza siedzibą firmy.

Dodatkowych informacji na temat polskich agencji zatrudnienia możesz szukać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. Z kolei więcej na temat niemieckich pośredników dowiesz się z serwisów poświęconych konkretnej izbie przemysłowo-handlowej www.ihk.de.

Ewa Kuchta

Zdjęcia: https://pixabay.com/pl/ludzie-biznesu-firma-urz%C4%85d-1572059/, autor: sigre

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie