Pompa ciepła w Niemczech, czyli jak wyglądają koszty montażu i zużycia energii

· Autor:
Pompa ciepła w Niemczech, czyli jak wyglądają koszty montażu i zużycia energii
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pompy ciepła są jednym z elementów, przyczyniających się do zielonej transformacji o której najgłośniej mówią sami Niemcy. Ile jednak trzeba zapłacić za montaż takiego urządzenia, w zależności od jego typu?


Jak działa pompa ciepła? 

Pompa ciepła, złożona z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, to nowoczesne rozwiązanie, które skutecznie przenosi ciepło z otoczenia do wnętrza budynku. 

Zewnętrzna jednostka pompy ciepła, umieszczona poza budynkiem, odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu energii cieplnej z powietrza. Urządzenie zasysa powietrze z otoczenia, wykorzystując jego energię do ogrzewania czynnika chłodniczego. Parownik w tej jednostce pozwala na odparowanie czynnika chłodniczego nawet w niskich temperaturach. Następnie powstała para gazowa jest sprężana przez sprężarkę, co prowadzi do wzrostu jej temperatury i ciśnienia.

Wewnętrzna pompa ciepła, zainstalowana wewnątrz budynku, odbiera gorące pary czynnika chłodniczego przesłane z jednostki zewnętrznej. W wymienniku ciepła, czynnik chłodniczy oddaje swoje ciepło, które jest wykorzystywane do podgrzewania wody w systemie grzewczym budynku. Podczas tego procesu, czynnik chłodniczy skrapla się, wracając do postaci ciekłej, i jest ponownie przesyłany do jednostki zewnętrznej, gdzie cykl zaczyna się od nowa. Dzięki tej ciągłej cyrkulacji i zmianie stanu czynnika chłodniczego, pompa ciepła efektywnie transportuje ciepło z zewnątrz do wnętrza budynku.


Koszty montażu poszczególnych pomp ciepła w Niemczech 

Powietrzne pompy ciepła są zazwyczaj najtańszymi urządzeniami tego typu, a ich koszt może się różnić w zależności od konkretnego modelu i dodatkowego wyposażenia. Koszt zakupu i instalacji pompy ciepła typu powietrze - woda wynosi przeciętnie 28 500 euro, a dokładniej na te koszty wpływają: 

 • Podstawowe urządzenie: Cena samego urządzenia wynosi około 14 000 euro. W skład tego kosztu wchodzi jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna, które razem tworzą kompletny system pompy ciepła.
 • Materiał peryferyjny: Dodatkowe materiały potrzebne do instalacji, takie jak rury, przewody, zawory i inne elementy instalacyjne, to koszt rzędu 7 000 euro. Materiały te są niezbędne do prawidłowego połączenia i funkcjonowania systemu.
 • Instalacja i uruchomienie: Koszt montażu i uruchomienia urządzenia wynosi około 7 500 euro. W tej cenie wliczona jest praca specjalistów, którzy zainstalują pompę ciepła, przeprowadzą wszystkie niezbędne testy oraz zapewnią, że system działa poprawnie i jest gotowy do użytku.


Geotermalna pompa ciepła 

Geotermalna pompa ciepła wykorzystuje naturalne ciepło ziemi, co pozwala na efektywne ogrzewanie budynków. Im głębiej wchodzimy w głąb ziemi, tym temperatura jest wyższa, co sprzyja efektywniejszemu pozyskiwaniu energii cieplnej. Koszt instalacji takiej pompy waha się od 12 000 do 33 000 euro, w zależności od jej rodzaju. Rozróżniamy dwa główne typy:

Geotermalna pompa ciepła z kolektorami geotermalnymi: Kolektory geotermalne to poziome rury, które układa się w ziemi na głębokości około 1,5 do 2 metrów, przypominające układ ogrzewania podłogowego. Zazwyczaj instaluje się je w ogrodzie, a teren nad nimi nie powinien być zabudowany.

Geotermalna pompa ciepła z sondą geotermalną: Sonda geotermalna to pionowe rury wprowadzane do gruntu poprzez wiercenie otworów. Im głębiej się wierci, tym więcej energii geotermalnej można pozyskać. Głębokie odwierty wymagają jednak odpowiednich pozwoleń, a także są bardziej kosztowne. Dodatkowo, jeśli pod powierzchnią znajdują się skały lub infrastruktura, może to utrudnić lub uniemożliwić wiercenie.

Koszt geotermalnej pompy ciepła z kolektorami geotermalnymi:

 • Podstawowe urządzenie: 7 000 - 13 000 €
 • Instalacja i akcesoria: 2 000 - 5 500 €
 • Koszty eksploatacji: 6 000 - 9 000 €
 • Całkowity koszt: 15 000 - 28 500 €


Koszt geotermalnej pompy ciepła z sondą geotermalną: 

 • Podstawowe urządzenie: 8 000 - 15 000 €
 • Instalacja i akcesoria: 3 000 - 5 500 €
 • Koszty eksploatacji: 8 000 - 12 000 €
 • Całkowity koszt: 19 000 - 33 000 €

Podsumowując, wybór między kolektorami geotermalnymi a sondą geotermalną zależy od specyfiki działki oraz dostępnego budżetu. Obie metody są skuteczne, jednak różnią się kosztem instalacji oraz wymaganiami technicznymi.


Wodna pompa ciepła

Wodna pompa ciepła, znana również jako pompa ciepła woda-woda lub pompa ciepła wód gruntowych, wykorzystuje energię cieplną z wód gruntowych do ogrzewania budynków. Koszt takiej instalacji zależy od wersji urządzenia oraz głębokości, na jaką trzeba wiercić, aby uzyskać dostęp do wód gruntowych. Całkowity koszt montażu wodnej pompy ciepła w Niemczech, waha się od 20 000 do 30 000 euro.

Instalacja wodnej pompy ciepła ma sens, gdy istnieje dostęp do wystarczającej ilości wód gruntowych. W celu przeprowadzenia odwiertów, potrzebne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń od lokalnych organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Koszty wodnej pompy ciepła mogą się znacznie różnić w zależności od głębokości wiercenia. Poza kosztami związanymi z przygotowaniem studni, do ceny dolicza się koszt samej pompy wraz z osprzętem, a także koszty pozwolenia na wiercenie i montażu.

Rozkład kosztów montażu wodnej pompy ciepła w Niemczech, przedstawia się następująco: 

 • Podstawowe urządzenie: Cena samego urządzenia wynosi od 8 000 do 12 000 euro.
 • Instalacja i akcesoria: Koszt instalacji oraz niezbędnych akcesoriów to 5 000 do 6 000 euro.
 • Koszty przygotowania studni: Koszt wykonania odwiertów do wód gruntowych waha się od 4 500 do 5 500 euro.

Całkowity koszt instalacji wodnej pompy ciepła wynosi od 20 000 do 30 000 euro. Jest to inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności na ogrzewaniu budynku, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.


Pompa ciepła i koszty zużycia energii 

Koszty eksploatacji pompy ciepła zależą przede wszystkim od zużycia energii elektrycznej przez urządzenie. Zużycie to jest uzależnione od zapotrzebowania budynku na ciepło oraz efektywności samej pompy ciepła. Właściwie dobrana pompa ciepła może znacząco obniżyć koszty operacyjne, a ich połączenie z instalacją fotowoltaiczną może jeszcze bardziej zredukować te wydatki.

1. Niskie zużycie ogrzewania

- Zapotrzebowanie na ogrzewanie na metr kwadratowy: 80 kWh

- Całkowite zapotrzebowanie na ogrzewanie: 9 600 kWh

- Zużycie energii przez pompę ciepła: 2 400 kWh

- Koszty energii elektrycznej: 480 euro rocznie


2. Średnie zużycie ogrzewania 

- Zapotrzebowanie na ogrzewanie na metr kwadratowy: 130 kWh

- Całkowite zapotrzebowanie na ogrzewanie: 15 600 kWh

- Zużycie energii przez pompę ciepła: 3 900 kWh

- Koszty energii elektrycznej: 780 euro rocznie


3. Wysokie zużycie ogrzewania 

- Zapotrzebowanie na ogrzewanie na metr kwadratowy: 200 kWh

- Całkowite zapotrzebowanie na ogrzewanie: 24 000 kWh

- Zużycie energii przez pompę ciepła: 6 000 kWh

- Koszty energii elektrycznej: 1 200 euro rocznie


Co wpływa na koszty użytkowania pompy ciepła? 

Koszty eksploatacji różnych typów pomp ciepła mogą zależeć od wielu czynników. Oto niektóre z głównych aspektów, które warto wziąć pod uwagę, aby wpłynąć na bieżące koszty:

Efektywność energetyczna pompy ciepła

Sprawność pompy ciepła ma kluczowe znaczenie dla kosztów eksploatacji. Im bardziej wydajna jest pompa, tym mniej energii potrzeba do utrzymania żądanej temperatury. Jednym z wskaźników efektywności jest roczny współczynnik wydajności (JAZ), który dostarcza informacji o efektywności energetycznej urządzenia – im wyższy JAZ, tym bardziej wydajna jest pompa ciepła.

Źródło ciepła

Rodzaj źródła ciepła ma również wpływ na koszty eksploatacji. Geotermalna pompa ciepła jest zazwyczaj najbardziej wydajna, ponieważ temperatura gruntu jest stosunkowo stała przez cały rok. Jednak wpływ źródła ciepła na koszty operacyjne jest stosunkowo niewielki, ponieważ wszystkie typy pomp ciepła działają efektywnie.

Ceny energii i taryfy za energię elektryczną

Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną, dlatego ceny energii elektrycznej mają istotny wpływ na koszty eksploatacji. Ważne jest monitorowanie taryf za energię oraz rozważenie opcji korzystania z energii odnawialnej.

Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką

Idealnym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu większość potrzebnej energii elektrycznej można pozyskiwać z własnego systemu fotowoltaicznego, co znacząco obniża koszty eksploatacji. Taka kombinacja nie tylko zmniejsza rachunki za prąd, ale również zwiększa niezależność energetyczną i przyczynia się do ochrony środowiska.

Izolacja budynku

Jakość izolacji budynku wpływa na efektywność systemu grzewczego. Dobrze izolowane budynki wymagają mniej energii do utrzymania komfortowej temperatury, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne pompy ciepła.

Utrzymanie i konserwacja

Regularne utrzymanie i konserwacja pompy ciepła zapewniają jej długotrwałą wydajność i niezawodność. Zaniedbanie serwisowania może prowadzić do obniżenia efektywności oraz zwiększenia kosztów operacyjnych z powodu potencjalnych awarii.

Wybór odpowiedniego modelu i instalatora

Wybór odpowiedniego modelu pompy ciepła oraz doświadczonego instalatora również wpływa na koszty eksploatacyjne. Profesjonalnie zainstalowana pompa ciepła działa bardziej efektywnie i jest mniej podatna na problemy techniczne.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos, autor: Welcomia
Źródło: enpal.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie