Pozwolenie na pobyt

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Każdy kto zamierza przebywać na terenie Niemiec więcej niż 3 miesiące musi otrzymać pozwolenie na pobyt; dotyczy to również obywateli UE. Wydawaniem pozwoleń na pobyt zajmuje się lokalne biuro imigracyjne (Ausländeramt). By złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt,

Każdy kto zamierza przebywać na terenie Niemiec więcej niż 3 miesiące musi otrzymać pozwolenie na pobyt; dotyczy to również obywateli UE.

Wydawaniem pozwoleń na pobyt zajmuje się lokalne biuro imigracyjne (Ausländeramt). By złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt, trzeba się najpierw zameldować (podać swój adres) w lokalnym Einwohnermeldeamt. Tam można również pobrać formularze potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt.
Obywatele Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii, Szwajcarii (i oczywiście obywatele UE) mogą składać wnioski o pozwolenie na pobyt po przyjeździe do Niemiec bez wizy. Osoby pracujące w Niemczech i mieszkające poza tym krajem (tzw. pracownicy przygraniczni) powinni starać się o pozwolenie na pobyt u lokalnych władz swego miejsca pracy.

Składając wniosek o pozwolenie na pobyt trzeba najczęściej zebrać wszystkie z poniższych dokumentów:

  • ważny dowód osobisty lub paszport
  • dwa aktualne zdjęcia paszportowe
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego
  • deklarację miejsca pobytu (Anmeldebestätigung)
  • dowód posiadania środków finansowych (zazwyczaj list od pracodawcy) lub – w przypadku studentów lub nie zatrudnionych – odpowiednich środków finansowych (Finanzierungsnachweis - około 700 €/miesięcznie). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie są zobowiązane do potwierdzenia ich sytuacji finansowej.
  • Świadectwo Zdrowia na pozwolenie na pobyt (Gesundheitszeugnis für Aufenthaltserlaubnis), który można uzyskać u każdego niemieckiego lekarza lub w urzędzie zdrowia (Gesundheitsamt). Certyfikat u lekarza kosztuje około 150 €, a w przychodni ok. 75 €.
  • świadectwo o niekaralności (Führungszeugnis), które można też uzyskać w Ambasadzie RP lub w konsulacie

W zależności od statusu, jaki posiada się w Niemczech, należy potwierdzić go, przedkładając jeden z poniższych dokumentów:
· Pracownicy: dowód zatrudnienia lub oferta zatrudnienia (zwykle kontrakt o pracę lub list od pracodawcy)
· Studenci: dowód przyjęcia na uczelnię
· Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą: dowód swojego statusu, na przykład członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym lub handlowym, numer rozliczenia podatkowego VAT lub REGON
· Przygraniczni pracownicy (tzn. osoby pracujące w Niemczech, a mieszkające na stałe w innym kraju członkowskim, do którego powracają co najmniej raz w tygodniu): dowód zatrudnienia oraz stałego zamieszkania w innym kraju członkowskim

Przed udaniem się do biura imigracyjnego najlepiej jest tam wcześniej zadzwonić aby dowiedzieć się najnowszych szczegółów. Wymagania często się zmieniają, lepiej więc postarać się o zdobycie jak największej ilości szczegółów. Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce do spędzenia czasu, dlatego dobrze jest wiedzieć dokładnie jakie dokumenty są potrzebne aby uniknąć powtórnych wycieczek do biura. Warto zorientować się w jakich godzinach biuro jest otwarte.

Trzeba pamiętać, że w większości Ausländerbehörde są długie kolejki. Aby zminimalizować czas oczekiwania lepiej przyjechać jak najwcześniej. Jeśli wszystkie dokumenty są w porządku rozmowa z urzędnikiem nie powinna trwać dłużej niż dziesięć minut.

Wniosek o pozwolenie na pobyt rozpatrywany jest w przeciągu tygodnia, dwóch. Do tego czasu wydane zostaje potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt, które daje status czekającego na to pozwolenie.

Pozwolenie na pobyt jest ważne tylko z dokumentem tożsamości. Jeżeli paszport straci ważność podczas pobytu w Niemczech i otrzyma się nowy, całą procedurę trzeba będzie przechodzić od początku. Dlatego jeśli data ważności paszportu niedługo się kończy, lepiej wcześniej odnowić go, by uniknąć ponownego starania się o pozwolenie na pobyt.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie