Praca na czarno w Niemczech. Jak jest rozumiana przez prawo i co za to grozi?

· Autor:
Praca na czarno w Niemczech. Jak jest rozumiana przez prawo i co za to grozi?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Dorabianie na wykonywaniu prostych czynności za pieniądze, nie jest w Niemczech w pełni prawnie uregulowane. Mimo, że przepisy nie są jednoznaczne, to warto wiedzieć, co i kiedy kwalifikuje się pod pracę “na czarno”.


Definicja pracy na czarno w Niemczech w świetle prawa 

Od 1 sierpnia 2004 roku w Niemczech obowiązuje ustawa przeciwdziałająca nielegalnej pracy (SchwarzArbG), mająca na celu zwalczanie pracy wykonywanej na czarno oraz zapobiegająca nielegalnemu zatrudnieniu. 

Artykuł 1, paragraf 2 SchwarzArbG precyzuje, że praca, która nie została zarejestrowana i jest nielegalna (inaczej wykonywana na czarno) dotyczy osób, które świadczą usługi lub wykonują prace w różnych rolach, ale nie spełniają wymogów sprawozdawczych, składkowych czy ewidencyjnych. 

Osoby działające jako pracodawcy, przedsiębiorcy lub samozatrudnieni, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, muszą spełniać wszystkie wymogi sprawozdawcze, składkowe i ewidencyjne związane ze swoją działalnością. Nieprzestrzeganie tych obowiązków jest traktowane w Niemczech jako praca na czarno. 


Kiedy praca nie jest uznawana za nielegalną w Niemczech? 

Nie każda pomoc sąsiedzka czy usługa wykonana dla bliskich, jest równoznaczna z pracą wykonywaną na czarno, ponieważ istnieją określone przepisy prawne w § 1 ust. 3 SchwarzArbG. Za legalne usługi lub prace uznaje się pomoc dla bliskich, przysługę, wsparcie sąsiedzkie, samopomoc, o ile nie mają one na celu osiągnięcia zysku i są świadczone w sposób zrównoważony. Nawet jeśli za te działania wypłacane jest niewielkie wynagrodzenie, ustawodawca uznaje, że brak nastawienia na zysk jest spełniony.

Praca nie jest uznawana za nielegalną, gdy członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi lub współpracownicy wykonują wolontariat bez oczekiwania na wynagrodzenie, a mimo to otrzymują niewielką opłatę jako wyraz wdzięczności. 

W przypadku, gdy wynagrodzenie za wykonanie pracy lub usługi zostało uzgodnione z góry i jest ono bardzo wysokie, można podejrzewać, że taka czynność nosi znamiona pracy wykonywanej na czarno.


Konsekwencje w związku z wykonywaniem pracy na czarno 

Konsekwencje prawne wynikające z pracy wykonywanej na czarno (inaczej nielegalnie) w Niemczech zależą od tego, czy zostanie ona zakwalifikowana jako wykroczenie administracyjne czy przestępstwo. Klasyfikacja ta znajduje się w sekcjach 8 do 11 SchwarzArbG. Przykłady wykroczeń administracyjnych to:

  • Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej (kara do 50 000 euro)
  • Brak wpisu do rejestru jednostek gospodarczych (kara do 50 000 euro)
  • Brak wymaganych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie (kara do 1000 euro)

W przypadku popełnienia przestępstwa, kary mogą obejmować wyższe grzywny oraz karę pozbawienia wolności. Na przykład, pracodawca, który nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne za osobę zatrudnioną bez umowy w Niemczech, popełnia przestępstwo związane z defraudacją wynagrodzenia. Zgodnie z art. 266a kodeksu karnego (StGB), za takie przestępstwo grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do 5 lat, a w szczególnie poważnych przypadkach do 10 lat.

Za uchylanie się od płacenia podatków zarówno nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi, jak i zleceniodawcy grozi kara do 5 lat więzienia, a w poważnych przypadkach do 10 lat, lub kara grzywny zgodnie z art. 370 Ordynacji podatkowej (AO).

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia lub zezwolenia na pobyt, w warunkach znacznie gorszych niż te na jakie mogą liczyć niemieccy pracownicy, może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat.


Dorabianie na czarno będąc zatrudnionym w innej firmie na umowę 

Praca wykonywana nielegalnie lub na czarno w Niemczech bywa praktykowana nie tylko przez bezrobotnych. Wiele osób zatrudnionych na normalną umowę o pracę, dorabia również w nielegalny sposób. Pracodawca, dowiedziawszy się o takim procederze, ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

Popełnienie przestępstwa wobec pracodawcy lub w związku z wykonywaną pracą może prowadzić do zwolnienia z powodu zachowania pracownika. Takie sytuacje występują na przykład wtedy, gdy nielegalna praca jest realizowana na rzecz konkurencyjnej firmy, albo gdy pracownik poprzez swoje dodatkowe działania pozyskuje klientów, którzy mogli trafić do firmy, w której jest zatrudniony.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: AndreyPopov
Źródło: arbeitsrechte.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie