Pracodawca ogłasza upadłość. Co wtedy dzieje się z pracownikami?

· Autor:
Pracodawca ogłasza upadłość. Co wtedy dzieje się z pracownikami?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niekiedy pracownicy muszą pogodzić się z niewypłacalnością swojego pracodawcy. W świetle ostatnich wydarzeń gospodarczych, w wielu sieciach odzieżowych, miała miejsce właśnie taka sytuacja. Prawo w Niemczech nie pozostawia osób pracujących bez żadnej ochrony, a pracodawca również w takim przypadku objęty jest przestrzeganiem przepisów. Co to oznacza dla pracowników?

Zrozumienie niemieckich przepisów oraz procedur postępowania w przypadku upadłości, jest niezbędne do ochrony interesów pracowników. Ci, są szczególnie objęci ochroną, włącznie z tym, że samo ogłoszenie upadłości nie rozwiązuje automatycznie stosunku pracy oraz zachowana jest ciągłość wypłaty wynagrodzenia. 


Złożenie wniosku o upadłość nie rozwiązuje umowy o pracę 

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania upadłościowego nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem stosunku pracy w Niemczech, o czym pisze na łamach anwalt.de adwokat Julia Ehmer. Okazuje się, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy zapewniające ochronę przed zwolnieniem oraz ochronę pracowników. 

Zgodnie z niemieckim art. 113 kodeksu upadłościowego, wprowadzono modyfikację, która umożliwia pracodawcy lub syndykowi masy upadłościowej zastosowanie skróconego okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy miesiące do końca miesiąca, jeśli zajdzie taka potrzeba. Otwarcie postępowania upadłościowego skutkuje jedynie zmianą osoby reprezentującej pracodawcę w stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że pracownicy mogą nadal wykonywać swoje obowiązki, ale ich kontakt z pracodawcą będzie odbywał się za pośrednictwem syndyka. Syndyk, jako zarządca majątku upadłego pracodawcy, ma prawo podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia, w tym również zwolnienia pracowników, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia procesu upadłościowego.


Obowiązuje ochrona prawna przed zwolnieniami 

Syndyk masy upadłościowej jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniami. Sam fakt niewypłacalności pracodawcy nie stanowi podstawy do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami. Niemniej jednak, w toku postępowania upadłościowego mogą pojawić się inne okoliczności, które uzasadniają zwolnienie z powodów operacyjnych, na przykład, gdy część przedsiębiorstwa zostanie zamknięta lub działalność zostanie wstrzymana.
 

Warto wiedzieć: Najczęstsze przyczyny zwolnień z powodów operacyjnych obejmują zamknięcie zakładu lub jego części, redukcję godzin pracy, wprowadzenie nowoczesnych metod produkcji, zmniejszenie wolumenu produkcji lub wdrożenie istotnych zmian organizacyjnych w miejscu pracy. 


Interesującym aspektem jest możliwość przeniesienia działalności zgodnie z art. 613a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W praktyce oznacza to, że w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa, pracownicy automatycznie stają się pracownikami nowego pracodawcy. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy konkurencyjna firma przejmuje całość niewypłacalnej spółki. W takim przypadku, wszystkie stosunki pracy przenoszone są na nowego właściciela.


Przysługujące prawo do wynagrodzenia pomimo upadłości 

Dopóki stosunek pracy trwa, pracownikom przysługuje wynagrodzenie. W trakcie postępowania upadłościowego odpowiedzialność za wypłatę przejmuje syndyk masy upadłościowej. Jeśli przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego pracodawca nie uregulował płac, pracownicy mogą ubiegać się o tzw. świadczenie upadłościowe. Federalna Agencja Pracy (Agentur für Arbeit) pokrywa wtedy roszczenia za ostatnie trzy miesiące przed wszczęciem postępowania upadłościowego.

Wniosek o świadczenie upadłościowe należy złożyć osobiście w agencji pracy (Agentur für Arbeit). Ważne jest, aby zrobić to do dwóch miesięcy, po wystąpieniu zdarzenia upadłościowego. Inną możliwością jest skorzystanie z pomocy związków zawodowych, działających przy danym zakładzie. Pomagają one w przygotowaniu dokumentów i prowadzą negocjacje z syndykiem. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de.

Zdjęcie: seventyfourimages
Źródło: anwalt.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie