Prawnie nieuzasadnione groźby

· Autor:

Za prawnie nieuzasadnione orzekł Sąd Najwyższy groźby o bezzwłocznym wyrzuceniu kierowane przez właścicieli mieszkań wobec lokatorów za zakłócanie spokoju.

Jak podano w orzeczeniu lokator nie może zakwestionować bezpodstawnego upomnienia. Tego typu prawo do oskarżenia lokatora nie jest regulowane w umowie najmu, a także nie da się tego ustalić na podstawie innych uregulowań (jak Kodeks Cywilny).

Lokator nie musi się obawiać, że właściciel lokalu będzie go w stanie rzeczywiście usunąć za pomocą groźby natychmiastowego wyrzucenia. Sędziowie podkreślali, że właściciel nie ma raczej przewagi w sądzie posiadając takowe upomnienia. Nie są one powodem przewagi w ewentualnym, późniejszym sporze.

W konkretnym przypadku rozpatrywano sprawę lokatora Kolonii, któremu grożono wyrzuceniem z wynajmowanego mieszkania, ponieważ często zbyt głośno słuchał telewizora.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie