500 plus czy Kindergeld? Które świadczenie i w jakiej wysokości Ci się należy?

· Autor:
500 plus czy Kindergeld? Które świadczenie i w jakiej wysokości Ci się należy?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kiedy jaki zasiłek. Czy 500 plus, czy też Kindergeld? W jakiej wysokości i na jakich warunkach? To najczęściej zadawane pytania.

Prawo do 500 plus w Polsce, a zasiłek rodzinny z Niemiec

W praktyce polsko – niemieckiego obrotu prawnego pytania dotyczące wzajemnych zależności pomiędzy polskim i niemieckim zasiłkiem rodzinnym należą do najczęstszych.

Prawo do świadczenia wychowawczego w Polsce nazywanego potocznie 500 plus zostało wprowadzone 1 kwietnia 2016r.

Dwie podstawowe różnice pomiędzy obu świadczeniami to zasadniczy brak świadczenia dla pierwszego dziecka w Polsce oraz oczywiście wyższa kwota świadczenia niemieckiego.

W rodzinach, w których dochodzi do trwałego lub czasowego przemieszczenia rodziców lub dzieci najistotniejsze jest rozstrzygniecie, które świadczenie i w jakiej wysokości jest należne.

Zasada nr. 1

Świadczenie 500 plus albo Kindergeld należne jest tylko jeden raz. Oznacza to, że na jedno dziecko można otrzymać jedno świadczenie. Ale mamy prawo do wyrównania do wysokości świadczenia wyższego – zasiłek dyferencjacyjny (wyrównawczy).

Zasada nr. 2

Zgodnie z przepisami unijnymi o koordynacji zabezpieczenia społecznego pierwszeństwo w wypłacie świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa.

Przykład Pan Kowalski pracuje w Berlinie, żona nie pracuje i z trójką dzieci mieszka w Międzyzdrojach.

Na wszystkie dzieci przysługiwał będzie Kindergeld, nie przysługuje 500 Plus.

Zasada nr. 3

Zgodnie z przepisami unijnymi o koordynacji zabezpieczenia społecznego w przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Przykład Pan Kowalski pracuje w Berlinie, a żona pracuje w Międzyzdrojach razem z trójką dzieci.

Pierwszeństwo do wypłaty świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie. Niemcy, jako państwo drugie w kolejności mogą na wniosek jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

Uwaga: w takim przypadku dodatek z Niemiec będzie obejmował cały Kindergeld na pierwsze dziecko (194 Euro) oraz różnicę pomiędzy kwotą 500 zł, a 200 Euro na drugie dziecko oraz różnicę pomiędzy kwotą 500 zł a 225 Euro.

W praktyce, wiele osób nie zdaję sobie sprawy i nie wnioskuje o zasiłek na pierwsze dziecko oraz o dodatek wyrównawczy na pozostałe dzieci.

Niezmiernie istotne jest, że osoby uprawnione o istotnych zmianach okoliczności powinny informować urząd, z którego wypłacane jest świadczenie wychowawcze.

I tak w przykładzie do zasady 2, żona pana Kowalskiego powinna poinformować Familienkasse o podjęciu pracy.

Podsumowanie

Obowiązujące przepisy o koordynacji zabezpieczenia w Unii Europejskiej zabezpieczają przede wszystkim interesy osób uprawnionych do świadczeń. Nie tracimy zasiłków w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pracy na terenie Unii Europejskiej. Zasadniczo osoba uprawniona otrzyma najwyższy przysługujący jej zasiłek. Kto zyskał jeszcze, z pewnością niemiecki budżet, który wypłaca jedynie różnicę pomiędzy 500 plus a Kindergeld.

Adwokat Łukasz Koterba specjalizuje się polsko – niemieckich sprawach rodzinnych i spadkowych.

www.adwokat.koterba.pl

Zdjęcie: pixabay.com, autor: 3643825

 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Warszawa, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie