Niemcy: Jak obliczyć zwrot podatku?

· Autor:
Niemcy: Jak obliczyć zwrot podatku?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jeśli znasz zasady, deklarację podatkową w Niemczech możesz sporządzić sam!

Podatek, który jest co miesiąc pobierany z Twojego wynagarodzenia opiera się na szacunku dokonanym przez Urząd Finansowy i założeniu, iż  przeciętny pracownik co miesiąc przez cały rok otrzymuje to samo wynagrodzenie i z punktu widzenia podatkowego nie ma żadnych wydatków do uwzględnienia.

Sporządzenie deklaracji podatkowej dla pracownika zatrudnionego nie jest obowiązkowe a ma jedynie na celu uwzględnienie sytuacji zawodowej i osobistej płatnika  podatku. Statystycznie 90% płatników podatku otrzymuje jego zwrot w przypadku prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej i uwzględnieniu kosztów i wydatków, które z punktu widzenia prawa podatkowego mogą być uwzględnione.

Czy musisz sporządzać deklaracje podatkowe?

Zasadą jest, iż każdy, kto ma miejsce zamieszkania w Niemczech musi deklarować swoje dochody.

Bezwzględny obowiązek mają osoby prowadzące własną działalność i wykonujące wolne zawody.

Pracownicy, od których wynagrodzenia jest odprowadzany podatek od wynagrodzenia i świadczenia socjalne  są z tego obowiązku zwolnieni. 

Zobowiązany do składania deklaracji podatkowej jest  jednak ten,  kto:

- w danym roku podatkowym pobierał zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin, z wyjątkiem zasiłku socjalnego, w wysokości przekraczającej kwotę 450 euro,

- w danym  roku podatkowym otrzymał odszkodowanie,

-  w danym roku podatkowym posiadał klasę podatkową 5, 4 plus lub 6.

Szczególna regulacja dotyczy podatników rozwiedzionych i pozostających w separacji.

Ci podatnicy są zobowiązani do sporządzania deklaracji podatkowej, jeśli  były partner płaci alimenty i te odlicza od podstaw opodatkowania jako wydatki szczególne.

Renciści są zobowiązani do składania deklaracji podatkowej, jeśli kwota dochodów z tytułu renty, wynajmu mieszkań, dochodów z  oszczędności  przekracza kwotę wolną od podatku, która od roku 2011 wynosi 8.004,00 Euro.

Jak możesz odliczyć koszty od podatku?

Podstawą opodatkowania jest cały dochód osiągany w roku podatkowym, w tym wynagrodzenie za pracę, dochody uboczne, dochody z wynajmu i  dochody z kapitału.

Od powyższej kwoty odlicza się koszty ich uzyskania, wydatki szczególne i wydatki nadzwyczajne.

Te kwoty zmniejszają dochody podatnika, a procedura odliczania nosi nazw „ABSETZEN”. W jaki sposób odliczenie tych kosztów wpływa na zmniejszenie podatku zależy od stopy procentowej podatku danego podatnika.

Jakie koszty możesz odliczyć od podatku?

Koszty, które można odliczyć od podatku dzielą się generalnie na cztery grupy. Do nich należą:

- pierwszą grupę stanowią koszty uzyskania dochodów (WERBUNGSKOSTEN); do kosztów tych należą wszystkie wydatki związane z wykonywaną pracą / uzyskaniem dochodu w zależności od rodzaju wykonywanej pracy/zawodu, w tym koszty dojazdu do pracy, literatura fachowa, komputer, koszty opieki, koszty opieki nad dzieckiem?

- drugą grupę stanowią wydatki szczególne, w tym  wydatki tytułem zabezpieczenia na   starość, dobrowolne datki, podatek kościelny,

- trzecią grupę stanowią obciążenia nadzwyczajne, jak na przykład wydaki na koszty leczenia, rozwód,

czwartą grupę stanowią  wydatki na usługi rzemieślnicze i pomoc domową.

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia rozliczenia podatkowego?

Najważniejszym dokumentem dla pracowników jest zaświadczenie ich pracodawcy (Lohnsteuerbescheinigung). W tym dokumencie zawarta jest informacja o  wysokości osągniętego dochodu, zapłaconego podatku, składek na ubezpieczenie socjalne. Te dane muszą być wpisane w deklaracji podatkowej. Wydatki, które podlegają odliczeniu od podatku muszą być udowodnione. Artykuły zakupione muszą być dokładnie oznaczone na dowodach zakupu. Dalsze koszty i wydatki  mogą wynikać z np. z dokumentów bankowych i ubezpieczeniowych.

W jakiej formie powinna być złożona deklaracja podatkowa?

Wybór formy, w jakiej ma być złożona deklaracja podatkowa należy do podatnika. Dozwolona jest nadal forma tradycyjna/papierowa. Deklarcja podatkowa sporządzona w formie elektronicznej będzie jednak opracowana szybciej niż deklaracja tradycyjna i wymaga najczęściej mniej dowodów niż deklaracja tradycyjna.

Deklarację podatkową mogą Państwo sporządzić osobiście lub za pośrednictwem doradcy podatkowego lub prawnika zajmującego się taką dziedziną prawa. W Niemczech funkcjonują również zrzeszenia do spraw pomocy w sprawach podatkowych (Steuerhilfeverein), które odpłatnie, lub na zasadzie odpłatnego członkostwa podatnika będącego osobą fizyczną, dokonują rozliczenia podatkowego.

W jakim terminie powinna być oddana deklaracja  podatkowa?

Deklaracja podatkowa musi być oddana do dnia 31. maja każdego roku za rok poprzedni, jeżeli istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych. W innym przypadku deklarację można złożyć cztery lata wstecz i otrzymać odpowiednią decyzję podatkową oraz ewentalnie zwrot nadpłaconego podatku. Podatnicy reprezentowani przez doradców podatkowych i związki doradców podatkowych mogą na wniosek powyższych uzyskać przedłużenie terminu do końca roku.

Są to jedynie ogólne zasady, które w tej skomplikowanej materii prawa podatkowego pomogą Państwu w uzyskaniu ogólnego obrazu w zakresie istniejącego obowiązku podatkowego i możliwości profitowania z istniejącego systemu w przypadku sporządzania deklaracji podatkowych.

W sprawach indywidualnych pozostaję do Państwa dyspozycji w mojej niemieckiej polskojęzycznej Kancelarii Adwokackiej.

Mgr. Urszula E. Ziajski Rechtsnwältin (Niemcy) i Radca prawny (Polska).

KANZLEI ZIAJSKI

Auf dem Bännjerrück 59

D-67663 Kaiserslautern

Tel.    +49 (0) 631 - 37 100 446

Fax.   +49 (0) 631 - 37 105 99

Mobil +49 (0) 172 - 66 75 669

email: kanzlei@ziajski.com

http:// www.kanzlei.ziajski.com

W następnych artykułach:

Jaka klasa podatkowa obowiązuje u mnie?

Jak dokonać zmiany klasy podatkowej?

Zdjęcie: pixabay.com, autor: FirmBee

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie