Projekt Kindertagespflege – formy opieki dziennej nad dzieckiem

· Autor:
Projekt Kindertagespflege – formy opieki dziennej nad dzieckiem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Co kryje się pod pojęciem „opieka dzienna nad dzieckiem”? Kto ją finansuje? Kto i na jakiej podstawie może zostać Tagesmutter lub Tagesvater?

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dzienną opiekę Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży zainicjowało program federalny „Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen” („Opieka dzienna nad dziećmi – ponieważ maluchy potrzebują bliskości”). Program odpowiada na potrzeby dzieci w wieku poniżej 3 lat. Dzieci mają do dyspozycji szeroką gamę zajęć, a rodzice mogą pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

Co kryje się pod pojęciem opieka dzienna?

Pod pojęciem opieka dzienna kryje się nauczanie, wychowanie i opieka nad dzieckiem, wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, fizycznego i psychicznego dziecka. Dzieckiem zajmuje się opiekunka (Tagesmutter) lub opiekun (Tagesvater) poza jego domem rodzinnym. Maluch spędza czas w innej rodzinie, nawet z dziećmi i partnerami opiekunki/opiekuna. To dobre rozwiązanie dla samotnych rodziców lub jedynaków. Dzieci zawsze są pod opieką tej samej osoby, co jest cennym aspektem z rozwojowego punktu widzenia.

Formy opieki dziennej nad dziećmi

Opieka dzienna jest prawnie uznaną formą opieki. Rodzice mogą wybrać najlepszą dla siebie formę spośród 3 możliwych:

1. Opieka dzienna w domu rodziców

Dzieci przebywają pod okiem opiekunki, a ta z kolei podlega nadzorowi rodziców dziecka. Na ten rodzaj działalności nie wymaga się pozwolenia. Rodzice są pracodawcami opiekunki, która jest od nich zależna. Opiekunka, która pracuje w gospodarstwie domowym rodziców, znana jest potocznie jako niania.

2. Opieka dzienna w gospodarstwie domowym opiekunki

Dziecko przebywa pod nadzorem opiekunki w jej domu/mieszkaniu. Pod opieką można mieć maksymalnie 5 dzieci. Jednakże tę liczbę można ograniczyć ze względu na wymogi danego landu lub indywidualną sytuację. Dla tego rodzaju opieki wymaga się zgody Jugendamtu oraz zaświadczenia o niekaralności. Pracę można wykonywać na własny rachunek (stawki ustala się samemu) lub współpracować z Jugendamtem (wówczas Jugendamt przydziela dzieci do opieki i płaci określone stawki). Ponadto ważne jest, by gospodarstwo domowe opiekuna spełniało stosowne wymagania, do których zalicza się: a) realia zapobiegające wypadkom, o dobrych warunkach higienicznych, b) wystarczającą przestrzeń do gier i odpowiednie materiały do gier, zabaw i edukacji, c) odpowiednie miejsce do spania, d) możliwość gier i przebywania na świeżym powietrzu (lasy, parki).

3. Opieka dzienna w przystosowanych pomieszczeniach

Przepisy konkretnego kraju związkowego regulują, czy istnieje możliwość opieki nad dzieckiem w wynajętych i przystosowanych do tego pomieszczeniach (poza miejscem zamieszkania rodziców i opiekuna). Bowiem każdy land reprezentuje własne podejście w tej kwestii, niektóre przyzwalają na taką opcję, inni nie.

Jakie kwalifikacje musi mieć opiekun/-ka do dzieci?

Kandydaci na opiekunów muszą przejść gruntowne przeszkolenie, podczas minimum 160 godzin lekcyjnych. Muszą posiadać fachową wiedzę na temat potrzeb dziecka i właściwą osobowość. Niezbędny jest również kurs pierwszej pomocy dla niemowląt i dzieci. Kursy przeprowadzają instytucje państwowe i prywatne. Zdarza się, że Jugendamt dofinansowuje wybrane kursy, dlatego warto wcześniej zasięgnąć w urzędzie informacji. Ponadto obcokrajowcy muszą dobrze znać język niemiecki.

Kiedy trzeba zdobyć pozwolenie z Jugendamt?

Aby być Tagesmutter/Tagesvater (opiekować się dzieckiem w swoim domu, nie w domu rodzica), konieczne jest uzyskanie zgody z Jugendamt. Instytucja wydaje takie pozwolenie, gdy: a) za opiekę płaci się wynagrodzenie, b) opieka trwa dłużej niż 3 miesiące i więcej niż 15 godzin tygodniowo, c) pod opieką ma się maksymalnie 5 dzieci, d) miejscem opieki nie jest dom rodziców dziecka. Co więcej, Jugendamt przeprowadza z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, podczas których sprawdza motywację danej osoby i wizytuje mieszkania kandydatów. Niektóre kryteria doboru opiekunów mogą różnić się w zależności od danego kraju związkowego.

Finansowanie opieki dziennej

Pensję opiekunek finansują rodzice, państwo bądź kraj związkowy. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników: możliwości landu, dochodów rodziców i innych.

1. Świadczenie pieniężne ze środków publicznych

Jugendamt może partycypować w następujących kosztach: a) koszty operacyjne, tj. wyżywienie, rachunki za energię elektryczną, czynsz, wodę, zabawki dla dzieci, ewentualnie zwrot kosztów podróży, b) wydatki na edukację opiekunki. Ponadto opiekunka otrzyma zwrot ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrot połowy stawki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Generalnie wysokość świadczenia uzależniona jest od zasobów finansowych właściwego Jugendamtu, od zakresu czasowego opieki, od ilości dzieci i ich potrzeb.

2. Wsparcie finansowe państwa

Od 2016 do 2018 roku w ramach programu „Bundesprogramm Kindertagespflege” rząd federalny sfinansuje 30 społeczności pilotażowych programu. Każda gmina dostanie rocznie maksymalnie 200 tysięcy euro. Fundusze będzie musiała wykorzystać na ulepszenie jakości dziennej opieki, np. poprzez zwiększanie kwalifikacji opiekunek i opiekunów.

3. Prywatne finansowanie opieki dziennej

Rodzice dziecka i opiekunka mogą między sobą uzgodnić wysokość wynagrodzenia. Wszystkie warunki powinny być zapisane w umowie. Zalicza się do nich: cele edukacyjne, termin i miejsce opieki, wysokość wynagrodzenia i chorobowego, wymiar urlopu, obowiązki, warunki wypowiedzenia umowy, punkt o konieczności zachowania tajemnicy.

Specjalne środki bezpieczeństwa i zapobieganie wypadkom

Opiekunowie muszą zagwarantować, że:

- dzieci będą przebywać z dala od źródeł gazu i energii elektrycznej,

- ostre przedmioty, płyty grzewcze, urządzenia AGD będą odpowiednio zabezpieczone,

- świece, zapałki, zapalniczki, środki czystości, kosmetyki, apteczka, alkohol, papierosy, plastikowe torby, rośliny (zwłaszcza te toksyczne), zioła będą trzymane z dala od dzieci,

- podłogi, schody będą antypoślizgowe; w przypadku malutkich dzieci – nie będą miały dostępu do schodów,

- wszelkie szafy, regały, półki, sprzęty RTV będą mocno przytwierdzone, tak, że nie przewrócą się na dziecko,

- stoły nie będą miały obrusów,

- zabawki nie będą z metalu i tworzyw sztucznych,

- w obecności małych dzieci nie będą przebywać zwierzęta,

- na balkonie, tarasie, w ogrodzie dziecko będzie bezpieczne – trujące krzewy i rośliny usunięte, narzędzia pochowane.

Ewa Kuchta

Źródło: handbuch-kindertagespflege.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/pok%C3%B3j-zabaw-dzieci%C5%84stwo-zabawki-1246839/, autor: Unsplash

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie