Prowadzisz w Niemczech własną firmę? Przygotuj się na wymianę kas fiskalnych

· Autor:
Prowadzisz w Niemczech własną firmę? Przygotuj się na wymianę kas fiskalnych

Handlowcy i restauratorzy, szykujcie się na dodatkowy wydatek. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe wymogi dotyczące kas fiskalnych. Od tego momentu będzie można stosować tylko kasy elektroniczne. Kasy analogowe pójdą w zapomnienie na dobre.

Do grudnia 2016 roku wciąż obowiązują dotychczasowe kasy fiskalne (do tej pory regulowało to pismo Federalnego Ministerstwa Finansów sprzed 20 lat). Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy muszą posługiwać się kasami aktualnymi, przystosowanymi do obecnych wymogów. Nowe kasy mają być zgodne z „zasadami prawidłowego zarządzania i przechowywania ksiąg, akt i dokumentów w formie elektronicznej, a także dostępu do danych” (GoBD). Muszą mieć możliwość bezpośredniego generowania dokumentów cyfrowych. Stare kasy rejestrujące, które nie spełniają tych wymagań, należy wymienić do końca 2016 roku.

Kogo dotyczy wymiana kas fiskalnych i dlaczego?

Dlaczego? Handlowcy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kasy fiskalne spełniają wymóg księgowania przychodów w transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych. Dokumenty rejestrowane przez kasy fiskalne to dokumenty zarządzania finansami i pod tym względem podlegają zasadom prawidłowego rozliczania.

Kto? W szerszym znaczeniu wymiana kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wystawiają rachunki. W węższym znaczeniu dotyczy tych, którzy stosują elektroniczne kasy fiskalne, terminale płatnicze POS i inne podobne urządzenia.

Skąd ten obowiązek?

Federalne Ministerstwo Finansów nakłada na handlowców i małych przedsiębiorców obowiązek rejestracji przychodów i przechowywania dokumentów z transakcji gotówkowych w formie elektronicznej. Dlatego też systemy elektroniczne są obecnie nieodłączną częścią księgowości. Bez względu na to, czy jest to oprogramowanie dla zarządzania gotówką, czy inne rejestry handlowe, jak chociażby lista płac.

W jaki sposób odnosi się to do kas fiskalnych?

Szczególne wymagania w odniesieniu do kas fiskalnych wprowadzono już wcześniej. W listopadzie 2010 roku Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) ogłosiło, że wymagania prawne odnośnie do przechowywania dokumentów cyfrowych dla transakcji kasowych powinny się zmienić. Toteż od 1 stycznia 2017 roku wszystkie istotne dane podatkowe mają być generowane przez kasy rejestrujące. Co więcej, wejdzie w życie zakaz przechowywania tych danych wyłącznie w formie drukowanej. Dlatego kasy rejestrujące muszą być w stanie bezpośrednio tworzyć elektroniczne dokumenty księgowe i przechowywać je na zewnętrznym nośniku danych, bez możliwości edycji danych. A to oznacza, że prosty arkusz kalkulacyjny w Excelu jest zatem niewystarczający.

Obowiązek korzystania z elektronicznych kas i odpowiedniego zapisu elektronicznego danych

Dlatego wszystkie przedsiębiorstwa wyposażone w kasy fiskalne zobowiązano do przeprogramowania kas istniejących bądź wymiany na nowe. Poza detalistami i restauratorami obowiązek ten dotyczy też m.in. pojazdów autobusowych. Wszelkie zdarzenia finansowe mają być kompletne, terminowe i uporządkowane. Zapis danych ma być przechowywany oddzielnie dla każdego urządzenia – kasy fiskalnej, wagi z funkcją kasy rejestrującej oraz taksometru.

Uwaga: mimo że od przyszłego roku mają obowiązywać nowe kasy, to ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorców powszechnego obowiązku ich stosowania. Dlatego jeżeli dostaniecie jakiś list ofertowy nakłaniający do zakupu obligatoryjnej kasy rejestrującej, lepiej wcześniej skonsultować jej kupno z księgowym.

Ewa Kuchta

Źródło: aachen.ihk.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/kasa-fiskalna-maszyny-stare-1572126/, autor: Jorsalino

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie