PRZEBYWASZ ZA GRANICĄ

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od początku 2006r. obowiązują nowe zasady przeznaczania powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i ich przenoszenia do rezerwy bez odbycia tej służby.

Od początku 2006r. obowiązują nowe zasady przeznaczania powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i ich przenoszenia do rezerwy bez odbycia tej służby. Granice wieku 24 i 28 lat życia po ukończeniu, których poborowych niepowołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej przenosiło się do rezerwy zostały zniesione. Ostatni raz 28 - latków przeniesiono do rezerwy 31 grudnia 2005r. Teraz zgodnie

z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony (D.U.04.241.2416 ze zm.) obowiązkowi służby wojskowej podlegają mężczyźni do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą pięćdziesiąt lat. Oczywiście nikt takich wiekowych osób nie powoła do odbycia zasadniczej służby wojskowej, ale właśnie do osiągnięcia tego wieku wojsko i inne organy państwowe będą od mężczyzn żądać uregulowanego stosunku

do służby wojskowej. Jest to bardzo istotne przy załatwianiu spraw związanych
z zameldowaniem w miejscu zamieszkania, zatrudnieniem w organach administracji państwowej i służbach mundurowych, uzyskania kredytu w banku, itp.

Wprowadzony został okres 18 miesięcy na powołanie poborowego do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Nazwijmy to umownie „okres dyspozycyjny”. Jeżeli w tym przedziale czasu poborowy nie zostanie powołany do służby wojskowej zostanie przeniesiony do rezerwy. Istotny jest początek określenia dyspozycyjności. Rozpoczyna się on od dnia stawienia się poborowego do poboru lub w wojskowej komendzie uzupełnień w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. W przypadku odroczenia służby wojskowej, nie stawiania się na wezwania do wojskowej komendy uzupełnień, czasowe przebywanie za granicą, lub z innych przyczyn nie jest możliwe powołanie poborowego do służby wojskowej to okres trwania dyspozycyjności zostaje przerwany.

W praktyce oznacza to, że poborowemu powinno zależeć na ustaleniu jak najszybciej początkowego okres dyspozycyjności. Im wcześniej to zrobi, tym szybciej zostanie przeniesiony do rezerwy.

Absolwenci szkół wyższych nie są przeznaczani do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Przeznaczani są do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego. Ich okres dyspozycyjności wynosi 12 miesięcy. W 2006 roku do przeszkolenia wojskowego powoływani będą tylko ochotnicy.

Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej poborowych uznanych za zdolnych do tej służby obywateli polskich, którzy stale zamieszkują za granicą. Jeżeli jesteście poborowymi i macie jeszcze zameldowanie w Polsce, musicie złożyć w wojskowej komendzie uzupełnień - właściwej ze względu na miejsce zameldowania stosowne zaświadczenie potwierdzone przez polski urząd konsularny. Poborowym zamieszkującym na stałe za granicą, z chwilą zgłoszenia do WKU określa się okres dyspozycyjności po upływie, którego przenosi się ich do rezerwy.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie