Przedawnienie mandatu w Niemczech za przekroczenie prędkości. Po jakim czasie?

· Autor:
Przedawnienie mandatu w Niemczech za przekroczenie prędkości. Po jakim czasie?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Otrzymując mandat w Niemczech za przekroczenie prędkości, każdy ma prawo wnieść sprzeciw wobec wydanej decyzji. Oprócz niej mandat może także ulec przedawnieniu, ale i tutaj są pewne pułapki na które warto zwrócić uwagę.


Istotne dwa terminy

Podczas procesu sądowego dotyczącego odwołania od wystawionego mandatu niezmiernie istotne są dwa terminy, które mają kluczowe znaczenie: okres, w którym można złożyć sprzeciw, oraz czas, po którym możliwość egzekwowania kary przysługującej z tytułu wystawionego mandatu ulega przedawnieniu. Te momenty są szczególnie ważne dla osób stających przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy czas na ściganie wykroczenia minie, wszelkie nałożone po tym terminie sankcje finansowe mogą zostać uznane za nieważne. 

Zanim zostanie nałożona grzywna, pojawia się pytanie o czas, w którym należy się jej spodziewać. Za przekroczenie prędkości lub inne wykroczenia drogowe przewidziane są kary finansowe, które stanowią część całej procedury. Organy ścigania są jednak ograniczone czasowo w swoich działaniach. Rodzi się więc zasadnicze zapytanie: jak długi jest okres przedawnienia?


Czas przedawnienia mandatu za przekroczenie prędkości 

Zgodnie z przepisami art. 26 ustawy o ruchu drogowym, okres przedawnienia dla wykroczenia związanego z przekroczeniem prędkości w Niemczech wynosi trzy miesiące. Warto zaznaczyć, że wszelkie interwencje ze strony organów ścigania mogą zawiesić ten okres. Kluczowym elementem, który może przerwać bieg przedawnienia, jest wydanie wezwania do złożenia wyjaśnień.

Działania, takie jak wydanie wezwania, przesłuchanie podejrzanego na miejscu zdarzenia, tymczasowe zawieszenie postępowania, przekazanie sprawy do prokuratury, czy planowanie rozprawy głównej, mają moc przerwania biegu przedawnienia. Jest to jednak możliwe tylko raz, co oznacza, że trzymiesięczny termin zaczyna biec na nowo od momentu podjęcia pierwszej z tych czynności. Kolejne działania nie mogą już dłużej zawieszać tego terminu.

Standardowo, termin na doręczenie mandatu to trzy miesiące, który w wyjątkowych okolicznościach może zostać wydłużony do maksymalnie sześciu miesięcy, jeżeli wystąpiła jednorazowa przerwa. Po upływie tego okresu, organy nie mają już podstaw do zgłaszania roszczeń związanych z danym wykroczeniem.


Czas w jakim można zgłosić sprzeciw przeciwko mandatowi 

Po otrzymaniu mandatu, adresaci mają czas do 14 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu. Przekroczenie tego terminu sprawia, że sprzeciw traci swoją moc prawną. Warto podkreślić, że niezłożenie sprzeciwu w ustalonym czasie skutkuje automatycznym nabyciem przez mandat mocy prawomocnej po 14 dniach, co jest interpretowane jako akceptacja zarzutów i zakończenie procedury. To z kolei może zrobić dodatkowe obciążenia finansowe w przypadku, gdy uregulowanie mandatu jest odwlekane w czasie.


Odwlekanie w czasie zapłacenia mandatu 

Jeśli osoba, która otrzymała mandat uzna, że nie będzie go płacić, w praktyce skazuje sama siebie na jeszcze poważniejsze konsekwencje finansowe. Światło niemieckiego prawa jasno pokazuje, że po tak zwanym terminie przedawnienia egzekucyjnego, wynoszący trzy lata, organy ścigania mają prawo doliczyć dodatkowe koszty za upomnienie. Tym samym pierwotna kwota mandatu po takim czasie może okazać się dużo wyższa. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: t-online.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Kzenon

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie