Przekazanie kluczy do wynajmowanego mieszkania w Niemczech. Kiedy i jak?

· Autor:
Przekazanie kluczy do wynajmowanego mieszkania w Niemczech. Kiedy i jak?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Przekazanie kluczy do wynajmowanego mieszkania w Niemczech stanowi kluczowy moment zarówno przy wprowadzaniu się jak i wyprowadzce. Chcąc uniknąć nieporozumień, warto wiedzieć kiedy, kto i w jaki sposób powinien przeprowadzić przekazanie kluczy oraz jak cały ten proces powinien wyglądać.


Co w świetle prawa oznacza przekazanie kluczy? 

Przekazanie kluczy do wynajmowanego mieszkania, to istotna część formalna całego procesu związanego z najmem i symbolizuje ona zmianę osoby, która aktualnie będzie zamieszkiwać daną nieruchomość. W przypadku wprowadzania się, oznacza to przeniesienie części praw z wynajmującego na najemcę, natomiast przy wyprowadzce – odwrotnie. Jest to moment o kluczowym znaczeniu z prawnego punktu widzenia. 

Jeśli wynajmujący próbuje oszukać najemcę, przekazując klucze nie pasujące do mieszkania, tym samym łamie prawo i taka sytuacja kwalifikuje się jako przestępstwo. 


Przekazanie kluczy równoznaczne z przekazaniem mieszkania?

W większości przypadków przekazanie kluczy w Niemczech i przekazanie mieszkania idą ze sobą w parze. Faktycznie, przekazanie mieszkania bez jednoczesnego przekazania kluczy jest zwykle niemożliwe. To właśnie przekazanie kluczy umożliwia najemcy dostęp do mieszkania i pozwala mu korzystać z niego zgodnie z umową najmu.

Samo umożliwienie najemcy w Niemczech dostępu do lokalu, bez fizycznego przekazania kluczy, nie wystarczy. Również przekazanie kluczy nowemu najemcy nie jest skuteczne, jeśli poprzedni najemca nie opuścił jeszcze mieszkania. W takiej sytuacji wynajmujący nie przekazuje nowemu najemcy pełnego prawa do użytkowania mieszkania. 


Kiedy klucze powinny zostać przekazane przy wynajmie mieszkania w Niemczech? 

Moment przekazania kluczy w Niemczech, odgrywa kluczową rolę w procesie najmu mieszkania. W przypadku wprowadzenia się do nowo wynajętego mieszkania, przekazanie kluczy zazwyczaj odbywa się krótko przed lub najpóźniej w dniu ustalonym w umowie najmu jako początek okresu najmu. Jest to istotne ze względów prawnych, a nieprzestrzeganie tych terminów może prowadzić do naruszenia obowiązków wynajmującego, zgodnie z § 535 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zgodnie z tym przepisem, wynajmujący ma obowiązek zapewnić najemcy dostęp do mieszkania i pozostawić je w stanie zgodnym z umową najmu.

Podobnie w przypadku wyprowadzki, najemca ma obowiązek zwrócić wynajmującemu mieszkanie oraz kluceze najpóźniej w dniu określonym w umowie jako koniec okresu najmu, zgodnie z § 546 ust. 1 BGB. Termin ten jest ważny zarówno dla najemcy, który musi opuścić mieszkanie, jak i dla wynajmującego, który oczekuje zwrotu kluczy i nieruchomości.

Przekazanie kluczy stanowi kluczowy moment w procesie wynajmu, który powinien być dokładnie uregulowany w umowie, aby zapewnić przejrzystość i uniknąć ewentualnych sporów między stronami umowy. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na zapisy w umowie. 


Jak powinny zostać przekazane klucze do mieszkania? 

Opuszczając wynajmowane mieszkanie w Niemczech, nie wystarczy wrzucić kluczy do skrzynki pocztowej wynajmującego lub zarządcy. Zamiast tego, klucze należy osobiście przekazać wynajmującemu, zarządcy lub innej upoważnionej osobie. Najważniejsze jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia zwrotu kluczy.

Warto pamiętać, że jeśli najemca miał dorobione dodatkowe klucze na własny koszt, musi je bezpłatnie oddać wynajmującemu przy wyprowadzce. Alternatywnie, można dezaktywować te klucze w obecności najemcy i wynajmującego lub świadków, co uniemożliwi ich dalsze użytkowanie.


Kto powinien być obecny przy przekazywaniu kluczy?

Podczas przekazywania kluczy obecni powinni być zarówno najemca, jak i wynajmujący lub osoby przez nich upoważnione. Wynajmujący może wyznaczyć zarządcę nieruchomości lub nowego najemcę jako osobę upoważnioną, o ile pełnomocnictwo zostanie wystawione zgodnie z przepisami.

Przydatna może być obecność świadków podczas przekazywania kluczy, co pozwoli potwierdzić ewentualne uszkodzenia lub braki, które wynajmujący nie uwzględniłby w protokole przekazania. To ważne zabezpieczenie, które może chronić obie strony przed ewentualnymi sporami.


Istotny protokół przekazania kluczy 

Przy wprowadzaniu się do wynajmowanego mieszkania lub opuszczaniu go, zarówno wynajmujący, jak i najemca powinni zwrócić uwagę na ważny aspekt związany z całą operacją - sporządzenie protokołu przekazania kluczy. Ten protokół, choć nie jest wymagany prawnie, może okazać się nieoceniony w unikaniu potencjalnych sporów.

W protokole przekazania kluczy do wynajmowanego mieszkania w Niemczech, warto uwzględnić nie tylko liczbę i nazwę kluczy, ale także ewentualne zapisy dotyczące zgubienia klucza i konsekwencji z tym związanych. Choć to nie jest obowiązkowe, takie szczegółowe notatki mogą zapobiec ewentualnym niejasnościom i sporom między stronami umowy najmu.

Warto podkreślić, że choć protokół przekazania kluczy nie jest narzucony przez prawo, to może stanowić cenny dokument zabezpieczający prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze.

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: immoportal.com
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: LumineImages

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie