Przepisanie prawa jazdy państw członkowskich Unii Europejskiej

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Polskie prawo jazdy jest w Niemczech bez ograniczeń uznawane i nie musi być przepisywane na niemieckie, nawet w przypadku założenia stałego miejsca pobytu w Niemczech. Według prawa wspólnotowego i prawa niemieckiego osoby posiadające polskie prawo jazdy i pragnące jednak wymienić je na niemieckie zwolnione są ze zdawania państwowego egzaminu.

Podstawy do przepisania prawa jazdy:

 • Stałym miejscem zamieszkania są Niemcy
 • Jest się posiadaczem prawa jazdy wydanym przez: Austrię, Belgię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Gibraltar, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Lichtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwecję, Słowację, Słowenię, Węgry, Wielka Brytanię, Włochy
 • Nie jest możliwe zastępstwo przy złożeniu podania, ponieważ prawo jazdy zawiera podpis, który należy powtórzyć przy składaniu podania.
 • Podanie jest drukowane w trakcie zgłoszenia
 • Należy posiadać następujące dokumenty:
  • Paszport lub dokument stwierdzający tożsamość
  • 1 fotografię paszportową, 35x45 mm, najnowsze ujęcie, bez nakrycia głowy
    
 • Zagraniczne prawo jazdy w oryginale Prawo jazdy w chwili składania podania musi być ważne
 • Zaświadczenie o długości posiadania zagranicznego prawa jazdy (to osobne zaświadczenie jest potrzebne jedynie, jeśli nie wynika z dokumentu)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia i wzroku (potrzebne w przypadku posiadania prawa jazdy o ograniczonym terminie ważności; dotyczy posiadaczy kat. C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)


Opłaty:

 • Przepisanie bez wyznaczenia czasu próbnego: 35 €
 • Przepisanie z wyznaczeniem czasu próbnego: 35,80 €


Dodatkowe wskazówki:

Zagraniczne prawo jazdy musi być sprawdzone przez policję kryminalną na autentyczność. Ta kontrola zajmuje dwa do trzech tygodni czasu. W tym czasie prawo jazdy należy oddać do dyspozycji.
Niemieckie prawa jazdy są drukowane w Bundesdruckerei w Berlinie; kiedy są gotowe, urząd zawiadamia o tym pisemnie.
Odbioru należy dokonać osobiście z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Kiedy odbioru ma dokonać osoba upoważniona musi ona posiadać pisemne upoważnienie jak również dokument osoby dla której odbiera prawo jazdy, a także sama musi się wylegitymować.
Przy otrzymaniu nowego niemieckiego prawa jazdy, zagraniczne należy bezzwłocznie oddać.
Czas otrzymania to około cztery tygodnie.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie