Co powinna zawierać umowa o pracę w Niemczech?

· Autor:
Co powinna zawierać umowa o pracę w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Szanowni Państwo, w tym miesiącu chciałabym rozpocząć cykl artykułów poświęcony problematyce prawa pracy.

Ponieważ praca jest jednym z centralnych elementów naszego życia, warto dowiedzieć się więcej nie tylko  na temat ochrony w razie rozwiązania stosunku pracy, ale także na temat tego jak stosunek pracy nawiązać, co powinno znaleźć się w treści umowy o pracę, jakie są możliwe rodzaje umów o pracę i co wiąże się z zawarciem danego typu umowy.

Zapraszam do lektury.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest dla Ciebie najważniejszym dokumentem regulującym Twój stosunek pracy. Pamiętaj o tym składając pod nią swój podpis. Mimo, iż do zawarcia  umowy o pracę może także dojść ustnie, umowa powinna być potwierdzona w formie pisemnej.

Projekt umowy o pracę praktycznie zawsze pochodzi od pracodawcy, który najczęściej posługuje się wypracowanym przez siebie wzorem, co najwyżej dostosowywanym do każdego nowozatrudnionego. Jeśli do tej pory pracowałeś głównie w Polsce i jesteś przyzwyczajony do umowy o pracę „w punktach” mieszczącej się na jednej kartce A4, niech nie zaskoczy Cię długość tej umowy. W Niemczech jest to w większości kilkustronicowy tekst.

Poświęć czas na jego przeczytanie. Bądź krytyczny.

Sprawdź, czy Twoja umowa zawiera...

  1. oznaczenie stron umowy o pracę wraz z adresem,
  2. oznaczenie chwili rozpoczęcia stosunku pracy,
  3. w przypadku umów terminowych - oznaczenie czasu trwania umowy,
  4. oznaczenie miejsca pracy, a w przypadku, gdy praca ma być świadczona w różnych miejscach, także wskazanie, na ta okoliczność w umowie,
  5. opis stanowiska pracy i obowiązków pracowniczych,
  6. regulację dotyczącą wynagrodzenia za pracę, w tym wszystkich dodatków i premii oraz dodatkowych świadczeń oraz termin ich wypłacania,
  7. wskazanie umówionego czasu pracy,
  8. wskazanie ilości przysługującego Ci  rocznego urlopu wypoczynkowego,
  9. wskazanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę i ewentualnie innych sposobów jej rozwiązania,
  10. wskazanie czy, a jeśli tak, to jakie umowy taryfowe lub inne umowy zakładowe czy służbowe mają zastosowanie do umowy o pracę.

To są elementy najważniejsze i niezbędne!

Pamiętaj , że pracodawca jest obowiązany w ciągu miesiąca od umówionego dnia rozpoczęcia pracy wręczyć Ci ww. ustalenia na piśmie z własnym podpisem. Obowiązek ten wynika z ustawy, tzw. Nachweisgesetz.

W praktycznym wymiarze: sprawdź czy umowa przewiduje dodatkowe świadczenia, np. Urlaubsgeld czy Weihnachtsgeld. Jeśli nie przewiduje nie spodziewaj się ich otrzymania, gdyż nie są to dodatki gwarantowane ustawowo.

Sprawdź, czy Twój czas pracy jest prawidłowo określony i nie przekracza górnego dopuszczalnego limitu  godzin pracy (zasadniczo 40 godzin w średnio 5-dniowym tygodniu pracy, jeśli pracuje się na pełny etat).  

Sprawdź, czy pracodawca nie próbuje „wcisnąć” Ci niepłatnych nadgodzin. Zobacz, czy w umowie uregulowany jest dodatek za pracę w porze nocnej.

Zwróć uwagę czy jesteś zobowiązany do zachowania poufności oraz czy pracodawca nakłada na Ciebie zakaz konkurencji w trakcie lub po rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja umowa o pracę jest prawidłowo sformułowana, zwróć się o pomoc do prawnika. Warto zainwestować w sprawdzenie umowy, która może decydować o Twoich prawach i obowiązkach na wiele lat.

W kolejnym artykule przyjrzymy się dalszym rodzajom umów, a także problematyce wypowiadania umów, w tym okresów wypowiedzenia obowiązujących pracownika i pracodawcę.

Aleksandra Wegerhoff

Radca prawny

www.kanzlei-deutsch-polnisches-recht.de

Zdjęcie: pixabay.com, autor: rawpixel

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie