Niemcy: Jakie są rodzaje umów o pracę?

· Autor:
Niemcy: Jakie są rodzaje umów o pracę?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Szanowni Państwo. W tym miesiącu przedstawię Państwu przegląd poszczególnych typów umów o pracę. Zapraszam do lektury.

Najczęściej  w obrocie występują następujące umowy o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy, Minijob, umowa o praktykę , umowa na okres próbny.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Tego rodzaju umowa jest zasadniczo celem każdego pracownika, ponieważ wskazuje na stabilność zatrudnienia i zarobkowania, co nie jest bez znaczenia w innych sferach życia - przede wszystkim w przypadku, gdy chcemy np. wynająć mieszkanie lub wziąć kredyt.

Do zawarcia umowy może dojść zarówno pisemnie jak i ustanie, aczkolwiek pracodawca powinien wręczyć Ci umowę na piśmie najpóźniej w terminie miesiąca od umówionego dnia rozpoczęcia pracy.

Jej podstawową cechą jest to, iż czas trwania umowy nie jest z góry określony ani ograniczony. Umowa trwa zatem tak długo, jak długo nie zostanie rozwiązania. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest możliwe poprzez wypowiedzenie złożone przez jedną ze stron umowy lub  poprzez rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym ewentualnie poprzez zawarcie umowy o rozwiązaniu umowy o pracę, czyli znane Ci zapewne tzw. porozumienie stron.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa na czas określony kończy się z upływem wskazanego w niej terminu lub zdarzenia.  Pamiętaj, że umowa o pracę, której czas trwania jest z góry ograniczony, może być co do zasady zawarta jedynie na piśmie. Ograniczenie czasu trwania umowy może mieć postać ograniczenia czasowego lub ograniczenia ze względu na cel umowy. Co prawda najczęściej występuje ograniczenie czasowe, tj. formuła, że umowa zawarta jest  np.  na okres 2 lat do danej daty. Ale  nie bądź zdziwiony jeśli umowa przewiduje , iż jej rozwiązanie nastąpi w przypadku wystąpienia przewidzianego zdarzenia lub osiągnięcie określonego celu. Niemniej ponieważ wystąpienie takiego zdarzenia nie zawsze jest dla pracownika oczywiste, pracodawca powinien Cię o tym pisemnie poinformować. Umowa rozwiązuje się wówczas nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od takiego powiadomienia.

Czy umowę o pracę na czas określony można wcześniej rozwiązać?

Jest to ważna kwestia, gdyż umowa na czas określony zwykle nie jest uważana przez pracownika za sytuację idealną, zatem czy w takim razie daje chociaż  stabilność zatrudnienia w okresie, na który została zawarta? Otóż nie zawsze, bowiem umowa taka może być rozwiązana przed  przewidzianym pierwotnie okresem jej obowiązywania, ale tylko wówczas, gdy taka możliwość została przewidziana wprost w umowie lub umowie taryfowej, która ma zastosowania do Twojej umowy.

Do tego należy pamiętać o sytuacjach, gdy umowa może zostać rozwiązana także w trybie nadzwyczajnym , tak przez pracodawcę, jak i przez pracownika  - w przypadku naruszenia obowiązków umownych jednej ze stron umowy.

W przypadku pracodawcy  najczęstszym naruszeniem jest brak wypłacania pensji pracownikom. Umowę możesz wówczas wypowiedzieć w trybie nadzwyczajnym jeśli pracodawca, mimo wezwania, które do niego wystosowałeś, nadaj nie wypłaca Ci należnego wynagrodzenia.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że niemieckie prawo nie dopuszcza do zawierania  umów na czas określony „bez powodu”.

Mianowicie umowa o pracę może być zawarta jako umowa terminowa tylko wtedy, gdy  występuje obiektywna przyczyna takiego ograniczenia, zwłaszcza chodzi o sytuacje, gdy np. jesteś zatrudniony celem zastąpienia innego pracownika lub jeśli zatrudnienie jest dla pracodawcy z powodów związanych z zakładem pracy uzasadnione jedynie przejściowo. Czasami może być to także związane z powodami leżącymi po stronie pracownika. Warto jednakże sprawdzić czy pracodawca proponując Ci umowę terminową ma rzeczywiści ku temu powody. W razie wątpliwości warto skontaktować się z prawnikiem. I to najlepiej przed podpisaniem umowy.

Co jeśli  umowa się skończyła ponieważ nadszedł termin do kiedy obowiązywała, ale przeoczył to pracownik lub pracodawca?

Otóż jeśli pracownik nadal chodzi do pracy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie , wówczas uważa się, że stosunek pracy został przez pracownika i pracodawcę „milcząco” przedłużony. Umowa o pracę przekształca się wówczas w umowę na czas nieokreślony jeśli pracodawca niezwłocznie nie zaprotestuje lub nie złoży Ci powiadomienia o osiągnięciu celu umowy.

Aleksandra Wegerhoff, Radca prawny

www.kanzlei-deutsch-polnisches-recht.de

Zdjęcie: pixabay.com, autor: rawpixel

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Düsseldorf, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie