Rozliczenie firmy w Niemczech. Jak to zrobić? O czym trzeba pamiętać?

· Autor:
Rozliczenie firmy w Niemczech. Jak to zrobić? O czym trzeba pamiętać?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Prowadzenie firmy w Niemczech to duże możliwości oraz swoboda w działaniu, z drugiej jednak strony również niełatwe wyzwanie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania firmy, uiszczania podatków, wystawiania rachunków, prowadzenia księgowości firmy, a także składania corocznego zeznania podatkowego.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Każda firma jest zobowiązana do składania deklaracji każdego roku w Finanzamt na podstawie zarejestrowanych wszystkich wpływów i kosztów, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym § 46 EStG. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone nawet w przypadku braku świadczenia usług i braku osiągniętego zysku. W przeciwnym razie urząd skarbowy oszacuje samodzielnie obroty oraz zyski i będzie to podstawa do naliczenia podatku. Przy dostarczaniu zeznania podatkowego do Finanzamt forma elektroniczna jest wymagana. Co więcej zeznanie podatkowe powinno zostać zautoryzowane  podpisem elektronicznym lub certyfikatem.

Gdy przedsiębiorstwo reprezentuje doradca podatkowy wówczas deklaracja lub/i bilans firmy może zostać złożony do 31 grudnia. Natomiast osoby składające deklaracje bez doradcy podatkowego mają czas do 31 lipca. W przypadku braku złożenia zeznania podatkowego, Finanzamt może nałożyć kary do 10% wymiaru podatku, a także odsetki w wysokości do 25. 000 EUR.

Jak należy się przygotować do rozliczenia firmy w Niemczech?

Przy rozliczeniu działalności gospodarczej w Niemczech należy złożyć wypełnioną deklaracje podatkową:

„Steuererklärung für die Einkommensteuer“ Firmy jednoosobowe
„Umsatzsteuererklärung“ Wszystkie firmy prócz Kleingewerbe
„Steuererklärung für die Gewerbesteuer“ Wszystkie firmy prócz wolnych zawodów Freiberufler
„Steuererklärung für die Körperschaftsteuer“ dla firm o formie (GmbH),

a także, przygotować:

- faktury zakupowe (Eigangsrechnungen), paragony kosztowe, wyciągi z konta potwierdzające zakupy związane z prowadzeniem działalności, wystawione faktury przychodowe (Ausgangrechnungen), wyciągi bankowe od udokumnetowcyh przychodów.
- Inne ewentualne źródła przychodu min: dochody z umowy o prace, dochody z Polski, wpływy z emerytury lub renty w razie ich pobierania, wpływy z świadczenia Krankengeld, wpływy z świadczenia Arbeitslosengeld.
- potwierdzanie płatności za ubezpieczenie zdrowotne, a także rentowe.

Jakie informacje powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura w Niemczech?

Faktura aby była zgodna z art. 14 ustawy o podatku obrotowym i wymogami urzędu skarbowego, powinna zawierać:

Pełną nazwę i adres Twojej firmy, pełną nazwę i adres klienta, określenie numeru podatkowego (Steuernummer) oraz numer identyfikacyjny USt-IdNr, gdy faktura jest wystawiona dla zagranicznego kontrahenta.
Wskazanie daty wystawienia faktury, określenie niepowtarzalnego chronologicznego numeru faktury, który może być wystawiony tylko raz, specyfikacja dostarczonego artykułu lub usługi (ilość, rodzaj i zakres), określenie dokładnego czasu dostawy lub czasu wykonanej usługi,
Określenie opłaty w podziale na stawki i zwolnienia podatkowe oraz ulgi (upusty, premie lub rabaty) ustalone z góry, informacje o stawce podatku i kwocie podatku mającej zastosowanie do opłaty lub odniesienie do zwolnienia podatkowego,
Poniższe informacje nie są obowiązkowe, ale mimo to są niezwykle przydatne i pomocne: Podanie danych kontaktowych, takich jak numer telefonu i adres e-mail, w celu szybkiego wyjaśnienia pytań, wprowadzenie danych bankowych (IBAN, BIC / Swift), aby klient wiedział, gdzie ma przelać pieniądze, określenie terminu płatności np. 30 dni, wskazanie numeru zamówienia i daty zamówienia.

Faktura w firmie budowalnej - Na fakturze dla niektórych firm budowlanych powinna znaleźć się adnotacje „Paragraf 13”. „Nach § 13b UStG sind Sie als Leistungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer.“ Adnotacja oznacza, że to odbiorca usługi podlega podatkowi od wartości dodanej. W programie do faktur Comarch ERP XT istnieje możliwość stworzenia wzoru faktury i dodania adnotacji „Paragraf 13” dla firmy budowlanej.

Faktura dla Kleingewerbe, podlega przepisom dotyczącym małych firm w zakresie podatku od sprzedaży. Wówczas masz możliwość, zgodnie z § 19 UStG, wystawienia faktury bez podatku VAT i kwota brutto odpowiada kwocie netto. Należy na fakturze wówczas uwzględnić że, zgodnie z §19 UStG nie jest naliczany podatek od sprzedaży.
 

Nowoczesne oprogramowanie do fakturowania, takie jak ERP XT firmy Comarch, pomaga szybko i łatwo tworzyć prawidłowe faktury poprzez automatyczne wypełnianie wszystkich obowiązkowych informacji prawnych.

Jakie koszty można odliczyć prowadząc Gewerbe?

Przy rozliczeniu firmy mogą zostać odliczone wszystkie koszty podniesione w związku z prowadzeniem działalność z różnych kategorii min: laptop, paliwo, telefon, bilety komunikacji, narzędzia, ubrania robocze, wydatki związane z promocją firmy i księgowości na zasadzie wykazanych rachunków kosztowych. Co więcej od należności podatkowej może zostać odliczona składka na ubezpieczanie zdrowotne oraz opiekuńcze w przypadku niezdolności do pracy i bezrobocia. W przypadku prywatnego ubezpieczenia mogą zostać odliczone również składki za współmałżonka i dzieci. Ponadto mogą zostać odliczone koszty: dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, wychowania dzieci, a czasami także wydatki wynikające z zakupu mieszkania lub domu.

Jak właściwie prowadzić księgowość?

W celu działania zgodnie z niemieckim prawem osoby prowadzące Gewerbe są zobowiązane do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, a także do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami księgowości. Co więcej księgowość powinna być prowadzona w taki sposób, aby odpowiednia osoba trzecia mogła ocenić stan faktyczny firmy. Warto zwrócić uwagę na obowiązek przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa nawet do 10 lat wstecz, dlatego warto korzystać z systemów do zarządzania firmą i wystawiania faktur, który zapewni nam uporządkowanie dokumentów handlowych oraz lepszą kooperacje z doradcą podatkowym.

Polski program do faktur w Niemczech

W uporządkowaniu dokumentów i przygotowaniu do rozliczenia rocznego służy z pomocą program do faktur i zarządzania firmą Comarch ERP XT. Jest to program w języku polskim zgodny z niemieckim przepisami, umożliwiający wystawianie faktur w języku niemieckim. Wszystkie wprowadzone do systemu faktury zostają zapisane, a format faktury jest zgodny z przepisami i wymogami GoBD konform. Z programu można korzystać bezpłatnie przez miesiąc, dlatego warto zarejestrować się i sprawdzić rozwiązanie. Możesz to zrobić klikając tutaj.

Prowadzenie firmy w Niemczech to obowiązek działania według przepisów nadanych przez niemieckiego ustawodawcę. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do rozliczenia z Finazamt. Dlatego warto współpracować z doradzą podatkowym, a także posiadać narzędzia aby poprawnie dokumentować zdarzenia handlowe, odpowiednim narzędziem. Program Comarch ERP XT umożliwia wystawienie faktur zgodnych z niemieckimi przepisami oraz z standardami GoBD. Za pomocą aplikacji można wysyłać faktury e-mailem bezpośrednio do klientów jak i do księgowego aby rozliczyć wystawione rachunki.

Treść sponsorowana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie