Rozliczenie podatku z Niemiec za rok 2016 –nadal do 31.05.2017

Rozliczenie podatku z Niemiec za rok 2016 –nadal do 31.05.2017 - MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech za rok 2016, powinni to zrobić w terminie do 31.05.2017. Zmiana dotyczącą przesunięcia terminu na złożenie deklaracji podatkowej z Niemiec, będzie dotyczyć rozliczeń, począwszy od roku podatkowego 2018.

Planowana od dłuższego czasu, korzystna z punktu widzenia podatnika, zmiana terminu na rozliczenie się z niemieckim fiskusem, w związku ustawą o modernizacji postępowania podatkowego (niem. Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens), będzie miała zastosowanie dopiero od rozliczeń podatkowych za rok 2018, czyli tych składanych z początkiem roku 2019.

Podatnicy, składający zeznanie podatkowe za rok 2018, będą mieli do dyspozycji dodatkowe 2 miesiące czasu. Na sporządzenie i dostarczenie deklaracji podatkowej do odpowiedniego urzędu skarbowego – Finanzamt, będą mieli czas do 31.07.2019.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej w Niemczech za rok 2016 jaki aktualnie obowiązuje, to nadal 31.05.2017. Jeśli podatnik nie jest jednak w stanie dopełnić formalności w tym terminie, powinien zawnioskować pisemnie o przedłużenie terminu na złożenie deklaracji, podając we wniosku powody, dla których złożenie deklaracji w terminie nie jest możliwe. Na szczęście, najczęściej urząd zgadza się i przedłuża termin rozliczenia do 30 września.

Przynależność do odpowiedniego urzędu skarbowego - Finanzamt

Ważnym aspektem rozliczenia podatkowego jest świadomość do jakiego urzędu skarbowego przynależymy, ponieważ to właśnie do tego konkretnego urzędu trafić powinna nasza deklaracja podatkowa. Przynależność do urzędu, determinuje przede wszystkim miejsce zamieszkania, na dzień składania deklaracji podatkowej (niem. Wohnsitzfinanzamt).

W przypadku osób, które nie są zameldowane na terenie Niemiec, deklaracje podatkową należy skierować do urzędu skarbowego do którego odprowadzany był zaliczkowo podatek. Informacje do jakiego urzędu skarbowego odprowadzany był podatek, znajdziemy na rocznej karcie podatkowej (niem. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung).

Roczna karta podatkowa z Niemiec, Lohnsteuerbescheinigung stanowi główny dokument na podstawie, którego sporządza się deklaracje podatkową. Z tego dokumentu odczytać można m.in. przychód brutto, odprowadzony podatek dochodowy, podatek solidarnościowy i kościelny, jak również odprowadzone składki społeczne. Dokument ten każdy podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy.

Nie czekaj na wezwanie! (niem. Mahnung)

Każdy podatnik zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech, który nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie, prędzej czy później może spodziewać się oficjalnego wezwania do rozliczenia z urzędu. Urząd wysyłając takie wezwanie podaje datę, do której spodziewa się od podatnika dopełnienia obowiązku rozliczenia. Podany na wezwaniu termin jest wiążący i powinien być traktowany poważnie, ponieważ nie dotrzymanie tegoż terminu może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

W związku ze zmianami terminu składania deklaracji podatkowych od roku podatkowego 2018, zmieni się również kwestia grzywny, za nie terminowe rozliczenie się z fiskusem. Do tej pory nałożenie grzywny, zależało w dużej mierze od urzędnika opracowującego daną deklaracje podatkową. Ma się to jednak zmienić i zależeć przede wszystkim bezpośrednio od nie dotrzymania terminu na złożenie deklaracji podatkowej.

Grzywna może zostać nałożona przez urzędnika, również wtedy gdy należny podatek do urzędu wynosi 0. Z reguły jednak przy pierwszym przekroczeniu terminu, urzędnicy przymykają oko i grzywna nie grozi, chyba że chodzi o duże kwoty dopłaty do urzędu.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym § 152 Abs. 5 AO za każdy rozpoczęty miesiąc spóźnienia, urząd może nałożyć 0,25% kary, z kwoty dopłaty podatku do urzędu, minimum 25€.

Czas opracowywania deklaracji podatkowej przez Finanzamt

Każdy podatnik, składający deklaracje podatkową do niemieckiego urzędu skarbowego oczekuje, że jego właśnie deklaracje zostanie opracowana przez urząd w pierwszej kolejności. Pamiętajmy jednak, że na opracowywanie deklaracji wpływ ma to, kiedy została ona złożona w urzędzie, liczy się data wpłynięcia deklaracji do urzędu, ponieważ niemieckie urzędy skarbowe opracowują zeznania podatkowe dokładnie w kolejności wpłynięcia.

Zwykle decyzji podatkowej możemy spodziewać się między 2-6 miesiącem, od momentu złożenia jej w urzędzie. Składając deklaracje do urzędu szybciej i załączając do deklaracji komplet wymaganych dokumentów, ułatwiamy pracę urzędnikowi i możemy liczyć na szybsze opracowanie naszego rozliczenia, a tym samym pojawienie się zwrotu podatku na naszym koncie.

Jeśli masz pytania odnośnie rozliczeń podatkowych z Niemiec i innych państw UE, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska (www.rozliczsie.pl).

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie