Rozmowa kwalifikacyjna, czyli wszystko się może zdażyć

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Rozmowa kwalifikacyjna składa się w ogólnym zarysie z dwóch części tematycznych:

Rozmowa kwalifikacyjna składa się w ogólnym zarysie z dwóch części tematycznych:

  • Sprawdzenie kwalifikacji zawodowych i personalnych kandydata
  • Dokładne poinformowanie kandydata o proponowanym stanowisku

Taki porządek jest w większości rozmów regułą. Każda rozmowa przebiega w następujących fazach:

  • zainicjowanie rozmowy poprzez przedstawienie się osób biorących w niej udział
  • wywiad z kandydatem
  • informacje i pytania kandydata
  • omówienie uposażenia, zakończenie rozmowy

Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzane w formie otwartej, półotwartej lub standardowej.

W standardowym interwiew przebieg rozmowy jest z góry zaplanowany, a sama rozmowa jest mało elastyczna, ponieważ pytania są zadawane w ustalonej kolejności, „odfajkowywane”. Standartowe rozmowy mają często charakter przesłuchania i powodują powstawanie sztucznych sytuacji. Plusem takiej rozmowy jest niewielki wpływ osoby prowadzącej wywiad, podstawą jest rzeczowość. Nie dochodzi, więc raczej do nieporozumień na tle osobowym. Poza tym ma się pewność, że nic istotnego nie zostanie pominięte, ponieważ zostaną zadane pytania na każdy istotny dla pracodawcy temat. W przypadku rozmowy półotwartej zakres głównych tematów zostanie uwzględniony (najczęściej w postaci listy pytań), ale sposób zadawania pytań i ich forma będzie w dużej mierze zależeć od prowadzącego rozmowę. Daje to możliwość systematyzowania rozmowy nie wykluczając jednocześnie elastyczności jej przebiegu. Zaletą tego typu interwiew jest dostatecznie duża możliwość pogłębiania interesujących tematów a ograniczania nieciekawych. Pozostawia również miejsce na dosyć aktywne zachowanie kandydata i zadanie przez niego szczegółowych pytań. W przypadku rozmowy o charakterze otwartym najczęściej ma się do czynienia z formą przypominającą „normalną” rozmowę. Jest najbardziej elastyczną, ale również najbardziej subiektywną formą interwiew. Jej przebieg i struktura zależy jedynie od prowadzącego, jego doświadczenia i kompetencji. Daje duże pole do popisu osobie kandydata, który może wykazać się i przez swoje umiejętne zachowanie zaakcentować swoje mocne strony. Czasami można mieć do czynienia z sytuacyjnym interwiew. W takim przypadku jest się proszonym o zaprezentowanie swoich kompetencji w sytuacji realnej. Prowadzący rozmowę przejmuje rolę klienta a kandydat jest proszony o zaprezentowanie wcześniej poznanego produktu bądź usługi. Od kandydata oczekuje się umiejętności dostosowania do zaistniałej sytuacji a także wykorzystania wcześniej otrzymanych informacji na temat sprzedawanego produktu (umiejętności dokładnego słuchania). Pokazuje prowadzącemu werbalne umiejętności kandydata w praktyce. Niewątpliwą zaletą takiej rozmowy jest możliwość praktycznego wykazania umiejętności i kompetencji. Istnieje również poza w/w forma rozmowy kwalifikacyjnej mająca na celu wykazanie odporności na stres i psychiczne obciążenia. Nosi ona miano rozmowy stresu. Polega na poddawaniu kandydata ponad normatywnemu naciskowi prowokacji i znieważania w postaci nieustannego przerywania, przedłużających się pauz, aż po ironię, sarkazm i wyśmiewanie. Najważniejszym przykazaniem w takiej sytuacji jest absolutne zachowanie spokoju. Należy mieć na uwadze, że nie są to personalne ataki, lecz rodzaj taktyki. Dobrze, jeśli prowadzący rozmowę określi swoją pozycję jako np. klienta, który przychodzi złożyć reklamację. Aby wygrać nie można stracić panowania nad sobą.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie