Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, czyli jak to powinno wyglądać w praktyce

· Autor:
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, czyli jak to powinno wyglądać w praktyce
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Jeśli chodzi do rozwiązania umowy o pracę w Niemczech, zarówno pracodawca i pracownik podlegają pewnym regulacjom prawnym. Na które z nich trzeba zwrócić szczególną uwagę i co dotyczy dokładnie każdej ze stron?


Przekazanie informacji o rozwiązaniu umowy o pracę 

Gdy pracodawca decyduje się na zakończenie stosunku pracy, decyzję musi przekazać pracownikowi za pośrednictwem pisemnego oświadczenia. Wysyłanie powiadomień drogą elektroniczną, taką jak e-mail czy komunikatory typu WhatsApp, nie spełnia prawnych wymogów. Konieczność posiadania własnoręcznego podpisu pracownika na dokumencie dodatkowo podkreśla jego wagę. Co interesujące, dokument ten nie musi zawierać uzasadnienia decyzji pracodawcy, choć istnieją wyjątki dotyczące pracownic w ciąży oraz matek, które niedawno urodziły - nie dłużej niż cztery miesiące temu. 

Przekazanie oryginału decyzji pracownikowi jest kolejnym kluczowym elementem procedury. W przypadku, gdy dochodzi do takiej sytuacji za pośrednictwem poczty, zaleca się skorzystanie z opcji przesyłki poleconej, co zwiększa pewność doręczenia. Aby dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami prawnymi, pracodawcy często decydują się na potwierdzenie autentyczności dokumentu u notariusza. 


Zwyczajne i nadzwyczajne rozwiązanie umowy o pracę 

Kiedy przychodzi czas na rozstanie pracodawcy z pracownikiem, sposób rozwiązania umowy może przyjąć jedną z dwóch form: zwyczajne lub nadzwyczajną. W ramach zwyczajnego rozwiązania umowy o pracę zarówno pracodawca jak i pracownik są zobowiązani do przestrzegania okresu wypowiedzenia, którego długość określona jest w umowie o pracę. Zazwyczaj, jest to okres czterotygodniowy, zakończony piętnastego dnia lub ostatniego dnia miesiąca. Warto jednak zauważyć, że niektóre organizacje mogą stosować własne, specyficzne terminy wypowiedzenia, które są zapisane w umowach pracowniczych.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym, znanego także jako rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Taki środek jest stosowany w wyjątkowych okolicznościach, kiedy kontynuacja stosunku pracy nie jest już możliwa. Zazwyczaj z taką sytuacją mamy do czynienia tylko wtedy, gdy doszło do poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych, które zazwyczaj muszą być poprzedzone formalnym ostrzeżeniem. W szczególnie drastycznych przypadkach, takich jak popełnienie ciężkiego przestępstwa przez pracownika, umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wcześniejszego ostrzeżenia. Istotne jest, aby pracodawca pamiętał o konieczności poinformowania pracownika o decyzji zwolnienia w ciągu dwóch tygodni od chwili, gdy dowiedział się o zdarzeniach uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy. 


Kiedy występuje prawo do ochrony przed zwolnieniem?

Prawo do ochrony przed zwolnieniem w Niemczech nie jest przypisane automatycznie każdej, zatrudnionej osobie i zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak wielkość firmy i długość zatrudnienia. Pracownicy znajdujący się w okresie próbnym lub zatrudnieni na okres krótszy niż sześć miesięcy, mogą zostać zwolnieni bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności podawania przyczyny. Po przekroczeniu okresu próbnego, prawa pracownika do ochrony przed zwolnieniem stają się silniejsze, a każde wypowiedzenie musi być dokonane z zachowaniem stosownego terminu.

Kluczowym warunkiem, od którego zależy skuteczność ochrony przed zwolnieniem, jest liczba pracowników zatrudnionych w firmie. Ochrona przed zwolnieniem obejmuje pracowników firm, w których regularnie pracuje więcej niż dziesięciu pełnoetatowych pracowników. Co więcej, pewne grupy pracowników korzystają ze szczególnej ochrony, w tym kobiety w ciąży, osoby przebywające na urlopie rodzicielskim, osoby z niepełnosprawnościami, stażyści oraz członkowie rad zakładowych.


Rozwiązanie umowy o pracę pomimo ochrony przed zwolnieniem 

Istnieje szereg przyczyn, które mogą uzasadniać zwolnienie pracownika, nawet jeśli korzysta on z pewnej formy ochrony. Wśród nich znajdują się sytuacje związane ze zdrowiem pracownika, takie jak trwała niezdolność do pracy spowodowana urazem czy chorobą, które uniemożliwiają kontynuowanie zatrudnienia. Innym powodem może być niewłaściwe zachowanie pracownika, w tym przestępstwa takie jak kradzież lub przemoc w miejscu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę może również mieć podłoże operacyjne. Przykłady takich sytuacji to m.in. kryzys finansowy firmy, który wymusza redukcję zatrudnienia. W takich przypadkach pracodawcy są zobligowani do dokładnego uzasadnienia przyczyn ekonomicznych stojących za decyzją o zwolnieniach, a także do przestrzegania procedur prawnych mających na celu minimalizację negatywnych skutków dla pracowników.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Sprawdź aktualne oferty pracy w Niemczech.

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: George Rudy
Źródło: augsburger-allgemeine.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie