Rozwód – kto ma prawo do Kindergeld?

Rozwód – kto ma prawo do Kindergeld?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nie ma znaczenia kto pobiera zasiłek rodzinny – Kindergeld, dopóki rodzice dzieci są małżeństwem, bądź mieszkają razem i wspólnie wychowują dzieci. Problem ze stwierdzeniem, komu przysługuje tak naprawdę Kindergeld, pojawia się w momencie rozstania się rodziców.

Temat zasiłku rodzinnego z Niemiec, w odniesieniu do rozstania się rodziców, należy rozpocząć od nadrzędnej reguły, która stanowi, że Kindergeld nie przysługuje dziecku, a osobie która sprawuje opiekę nad dzieckiem i z którą dziecko mieszka (chyba, że dziecko nie mieszka już z rodzicami, wtedy zastosowanie mają inne przepisy). Druga ważna reguła mówi o tym, że Kindergeld wypłacany jest zawsze, tylko jednej uprawnionej do niego osobie.

Generalnie rzecz ujmując, Kindergeld przysługuje osobie która mieszka bądź pracuje na terenie Niemiec, lub nie posiadając miejsca zamieszkania na terenie Niemiec posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Dopóki rodzice dzieci żyją razem, Kindergeld wypłacany jest jedynie jednemu z nich, po uprzednim ustaleniu między sobą, kto będzie wnioskodawcą o to świadczenie. Najczęściej wnioskodawcą i osobą pobierającą wtedy Kindergeld jest ojciec dzieci, który pracuje za granicą. Matka dzieci pozostaje zwykle w Polsce pracując lub też nie, jednocześnie opiekuje się dziećmi. Inaczej sprawa wygląda jednak w sytuacji, rodzice postanawiają się rozejść lub się rozwodzą.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego po rozwodzie lub rozstaniu.

Jeśli rodzice rozstali się lub rozwiedli, zasiłek rodzinny z Niemiec przysługujemy temu z rodziców, który opiekuje się dzieckiem i z którym dziecko mieszka. Drugi rodzic, który nie mieszka razem z dzieckiem i matką dziecka, ma jednak prawo, aby część Kindergeld zaliczyć na poczet płaconych przez niego alimentów. Wysokość kwoty jaką można zaliczyć na poczet alimentów, zależy od wysokości płaconych alimentów jak również od wysokości Kindergeld.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost odsetek rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wśród nich, jest jednak ciągle wiele osób, które nie wiedzą, że to właśnie im przysługuje w takiej sytuacji zasiłek rodzinny. Z powyższych względów, tenże właśnie temat jest arcyważny, aby poszerzyć świadomość osób, które mogą starać się o Kindergeld i ostatecznie był on wypłacany osobie, rzeczywiście do niego uprawnionej.

Najczęściej Kindergeld, w przypadku rodziców żyjących razem, wypłacany jest temu rodzicowi, który pracuje na terenie Niemiec. Jeśli jednak nastąpi rozstanie lub rozwód rodziców, należy jak najszybciej zadbać o to, aby wniosek o zasiłek rodzinny złożyła ta osoba, która opiekuje się dzieckiem i z którą dziecko mieszka, ponieważ to ona uprawniona jest w pełni do otrzymania zasiłku rodzinnego z Niemiec.
 

Jak odlicza się Kindergeld od płaconych alimentów?

W przypadku dzieci małoletnich, gdy zasiłek rodzinny w pełnej kwocie otrzymuje rodzic który się nimi opiekuje (zazwyczaj matka), drugi rodzic może odliczyć sobie od płaconych alimentów połowę Kindergeld, który otrzymuje matka dzieci.

Obecnie Kindergeld wynosi 192€ na pierwsze dziecko, tym samym drugi rodzic, może odliczyć sobie od płaconych alimentów 96€. Jeśli przykładowo ojciec dziecka płaci alimenty w wysokości 450€, odliczając 96€, powinien był płacić tylko 354€.

Inaczej jednak sprawa ma się w przypadku dorosłych dzieci, ponieważ Kindergeld traktowany jest wtedy jako dochód dziecka i obniża się wtedy wysokość jego zapotrzebowania, która brana jest pod uwagę do ustalenia wysokości alimentów. 

 

Reasumując powyższe na przykładzie:

Jan i Anna są małżeństwem i mają dwójkę dzieci. Anna nie pracuje, opiekuje się dziećmi będąc w Polsce, a Jan pracuje w Niemczech i wraca regularnie do swojej rodziny w Polsce. Jan pobiera Kindergeld na dwójkę wspólnych dzieci. 

Po kilku latach Jan i Anna rozwodzą się. Rozwód następuje z dniem 01.01.2017 roku. Jan kontynuuje swoją prace na terenie Niemiec, a dzieci pozostają pod opieką Anny w Polsce. Od momentu rozwodu czyli od 01.01.2017 prawo do zasiłku rodzinnego z Niemiec – Kindergeld należeć się będzie Annie, ponieważ ona opiekuje się dziećmi. Anna, aby otrzymać świadczenie, musi niezwłocznie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby to jej został on przyznany i  wypłacony. 

Jeśli jednak Jan ma zasądzone alimenty na rzecz dzieci, może on część zasiłku, który wypłacany jest Annie, odliczyć od płaconych alimentów.

www.rozliczsie.pl


treść sponsorowana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie