Ryzyko i skutki uboczne reformy zdrowia

· Autor:

Z nowym rokiem startuje najbardziej kontrowersyjny projekt Wielkiej Koalicji: reforma zdrowia. Na temat wielu szczegółów panuje powszechny zamęt, składniki i zmieniające się działania są niewiadome. Chcecie wiedzieć co Was czeka? Warto przeczytać tą instrukcję.

Z nowym rokiem startuje najbardziej kontrowersyjny projekt Wielkiej Koalicji: reforma zdrowia. Na temat wielu szczegółów panuje powszechny zamęt, składniki i zmieniające się działania są niewiadome. Chcecie wiedzieć co Was czeka? Warto przeczytać tą instrukcję.

Drodzy Pacjenci i Ubezpieczeni!
Wielka Koalicja przepisała Wam reformę zdrowia. Celem jest stabilizacja finansów państwowego ubezpieczenia. Proszę uważnie przeczytać instrukcje obsługi. Również przy należytym zastosowaniu reformy, powodzenie leczenia stoi pod dużym znakiem zapytania. O ryzyku i działaniach ubocznych poinformuje Was lekarz, albo farmaceuta. Albo Wasza kasa chorych.

Sposób zażywania i zawartość.
Reforma ta będzie Wam aplikowana w wielu dawkach, absolutnie nie homeopatycznych. Pierwotnie chodziło politykom o ukształtowanie przyszłości ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie rozchodu i stworzenie pewnych wpływów. Przy okazji tylko okazało się , że dla Was jako pacjentów kas w 2007 będzie drożej.

Krótkoterminowo działające składniki reformy
Od 1 stycznia 2007 podniosły kasy chorych swoje składki z poprzednich 14,3% w średniej wartości o przeciętnie 0,7 punktu procentowego. Wiele gazet donosiło w międzyczasie o „szoku składkowym pacjentów kas”. W sumie, według szacunków ekspertów musi okrągłe 40 milionów członków kas liczyć się w przyszłości z wyższymi składkami. Podstawą są finansowo-polityczne działania rządu: zmniejszenie w nowym roku subwencji podatkowych dla kas chorych. Poza tym wysoki podatek od towarów i usług podnosi koszty lekarstw i środków medycznych.

Jednocześnie rząd stara się zmniejszyć koszty zdrowotne. Dlatego apteki i kliniki od tego roku muszą zaoszczędzić każdego roku 500 miliardów euro. W tym celu gratyfikacja dla szpitali została zmniejszona ryczałtowo o jeden procent. Poszczególne apteki mają wywalczyć rabaty z producentami leków i cenowy zysk przekazać kasom chorych. Jeśli działania w sprawie rabatu nie przyniosą efektu, muszą aptekarze pół miliarda „wyskrobać” z własnej kieszeni.

Ważna wskazówka ostrzegawcza
Składki naturalnie rosną, inne części reformy zdrowia nie są jeszcze ustalone. Ale jeśli w styczniu Bundestag zgodzi się i w lutym Bundesrat przytaknie większością głosów, to jak zaplanowano, to 1 kwietnia wejdzie w życie „Ustawa o wzmocnieniu konkurencyjności państwowych kas chorych”. Wyłącznie Landy wniosły w międzyczasie przeszło 100 propozycji zmian. Korekty są w związku z tym bardzo prawdopodobne. Nie jest wykluczone nawet całkowite załamanie się projektu.

Przede wszystkim w południowych Landach mają politycy „niezły zgryz” z projektem, ponieważ obawiają się nadmiernych finansowych obciążeń. Niektórzy chcą odrzucenia reformy już w Bundestagu. Angela Merkel wypowiedziała się z wysokości urzędu: „ Bez reformy zdrowia składki w państwowych kasach chorych w następnych latach podniosą się z obecnych 14,3 do 16 procent”. Czy postawi na swoim – pozostaje niewiadomą.

Dawka
Dopóki to możliwe, używajcie reformy początkowo z umiarem. Jeśli Wasza państwowa kasa chorych podnosi składki, warto się zastanowić czy nie będzie się Wam opłacało zmienić kasy. Przełom roku utrudnia co prawda zmiany z państwowego na prywatne ubezpieczenie. Pracownicy mogą dopiero wówczas przystąpić do prywatnej kasy chorych (PKV), jeśli w poprzedzających trzech latach wysokość obowiązkowego ubezpieczenia przekraczała pewną granicę, to znaczy dochód miesięczny musiał przekraczać 3900 euro. Do tej pory zmiana na prywatne ubezpieczenie była możliwa już po jednym roku.

Na co powinni uważać prywatnie ubezpieczeni?
Decydujące zasady dla prywatnie ubezpieczonych (PKV) wejdą w życie dopiero w 2008 roku. Wówczas będą musieli wszyscy ubezpieczyciele poza swoją standardową taryfą zaproponować taryfę bazową, obejmującą wielkość wydatku państwowej kasy. Bonus odpowiada maksymalnie najwyższej składce pracowniczej w państwowej kasie, która w chwili wynosi 250 €. To prywatne ubezpieczenie w wersji „light” będzie do dyspozycji dla wszystkich ubezpieczających się dobrowolnie jak również dawniej ubezpieczonych prywatnie bez sprawdzenia stanu zdrowia. Również obecnie ubezpieczeni w prywatnych kasach chorych będą mogli bezproblemowo zmienić taryfę na tańszą.

W ramach PKV będą mogli ubezpieczeni od 2008 roku łatwiej zmieniać oferentów. Do tej pory w przypadku zmiany oszczędzone pieniądze pozostawały u dawnego ubezpieczyciela. Z tego powodu premia, której wymagał nowy oferent, przed wszystkim w stosunku do osób starszych, była z reguły tak wysoka, że zmiana była stanowczo nieatrakcyjna. W przyszłości zgromadzone rezerwy minimum w wysokości taryfy bazowej będą wypłacone. Będzie to korzystniejsze dla zmieniającego. Branża ostrzega, ze reforma zdrowia grozi ubezpieczonym podwyżką premii aż do 50 procent.

Co powinni uwzględniać lekarze?
Od 2009 r wchodzi w życie nowy regulamin opłat. Za każde lekarskie świadczenie kasa policzy wyznaczoną kwotę. Ogólna suma pokryje honorarium lekarskie. Jeśli lekarz policzy więcej, nie otrzyma już pełnej kwoty za dane świadczenie, ale tylko część. Lekarze obstają za zniesieniem budżetu – i chcą w dalszym ciągu protestować przeciwko reformie.

Dalsze istotne substancje czynne
W roku 2009 startuje ostatnia część reformy – fundusze zdrowotne. Nie będzie więcej pojedynczych kas, ale rząd będzie ustalał w całym kraju jedną powszechną składkę. Pracodawcy i pracownicy wyładują w jednym kotle który będzie prowadzony przez Krajowy Urząd Ubezpieczeń. AOK, Barmer i inne kasy otrzymają za każdego ubezpieczonego ryczałt. Kasy w których ubezpieczonych będzie wiele osób starych i chorych dostaną dodatkowe dopłaty.

Ubezpieczenia zdrowotne, które nie utrzymają się z pieniędzy z funduszu, mogą żądać dodatkowych składek. Te mogą być albo jako procentowe, zależne od wynagrodzenia składki albo jako ryczałt.

Jednakże wówczas dodatkowa składka nie może przekroczyć jednego procenta dochodu ubezpieczonego, objętego obowiązkową składką i wynieść więcej niż 35 euro miesięcznie. Jeśli kasa wygospodaruje nadwyżkę wtedy ubezpieczony na koniec roku otrzymuje bonus.

Możliwe działania uboczne
Ponieważ reforma składa się z niezliczonej ilości części, eksperci zdrowia usiłują desperacko oszacować jej działanie. Naukowo szczególnie kontrowersyjne jest pytanie jak rozwiną się fundusze zdrowotne w poszczególnych Landach. Płatnicy składek w Bawarii i innych finansowo mocnych regionach będą musieli w każdym wypadku jeszcze więcej niż obecnie dopłacać do biedniejszych regionów.

Bezdyskusyjne jest za to, że ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich płacących składki i prywatnie ubezpieczonych w następnych latach będą wyraźnie droższe. Medyczne zabezpieczenie nie będzie się jednak polepszać, ale przypuszczalnie niepostrzeżenie pogorszy się, ponieważ np. kliniki są zamykane a braki lekarzy w regionach wiejskich zaostrzają ten stan.

Eksperci wątpią poza tym, że nowe regulacje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych są zgodne z konstytucją. Nic nie jest do tej pory tak pewne jak okoliczność, ze reforma wkrótce w wielu punktach będzie musiała być poprawiana.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie