Samozatrudnienie i praca w niepełnym wymiarze godzin. Co trzeba wiedzieć?

· Autor:
Samozatrudnienie i praca w niepełnym wymiarze godzin. Co trzeba wiedzieć?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wiele osób we współczesnym świecie ma naprawdę dobry pomysł na biznes, jednak problemem jest brak wolnego czasu, a także rosnące z roku na rok koszty rozpoczęcia własnej działalności. Okazuje się, że jest na to doskonały sposób, czyli rozpoczęcie samozatrudnienia z zależnego stosunku pracy, a więc jako pracownik danej firmy.

KfW Start-Up monitor, w ramach badania reprezentatywnej populacji, wskazuje na to, że obecnie zatrudnienie niepełnym wymiarze godzin, w formie samozatrudnienia, staje się coraz popularniejsze.

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze - warunki i konieczność poinformowania pracodawców

Samozatrudnienie w niepełnym wymiarze staje się coraz popularniejsze, jednak aby można było uznać taką formę świadczenia pracy, konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

  • Na samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin można wykorzystać nie więcej niż 18 godzin tygodniowo.

  • Dochód z samozatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin nie może przekraczać wynagrodzenia pracownika.

  • Samozatrudniony nie może zatrudniać pracowników, podwykonawców.

Każdy w Niemczech ma prawo do swobodnego wyboru pracy, co oznacza, że zasadniczo pracownik ma prawo do samozatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu. Warto jednak pamiętać o tym, że pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę i uzyskać od niego pisemną zgodę.

Klauzule w umowie o pracę mają znaczenie

Każdy pracownik podejmujący samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin powinien otrzymać potwierdzenie od pracodawcy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy umowa o pracę zawiera klauzulę o zakazie działalności dla firm konkurencyjnych lub stwarzaniu bezpośredniej konkurencji dla pracodawcy. Dodatkowo samozatrudnienie, nawet w niepełnym wymiarze, może negatywnie wpływać na główny stosunek pracy. Przykładowo pielęgniarka pracująca jako przedsiębiorca pogrzebowy w niepełnym wymiarze godzin nie powinna tego robić, zgodnie z wyrokiem Federalnego Sądu Pracy (6 AZR 357/01). Dzieje się tak dlatego że jej działalność może powodować irytację pacjentów i osłabić ich powrót do zdrowia.

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na samozatrudnienie?

W większości przypadków pracodawcy zgadzają się na samozatrudnienie, zwłaszcza jeśli ta działalność nie ma wpływu na główną pracę, ani też nie jest związana z konkurencyjnością wobec szefa. W sytuacji, gdy pracodawca nie zgadza się na samozatrudnienie, warto z nim dokładnie porozmawiać i wskazać, że możliwe jest nauczenie się nowych kompetencji, które będą przydatne w stałym miejscu zatrudnienia. Dodatkowo warto podpisać specjalną klauzulę wskazującą na to, że samozatrudnienie nie będzie związane z konkurowaniem z pracodawcą. Warto także zaznaczyć, że w czasie wykonywania obowiązków służbowych, pracownik nie będzie mógł korzystać z zasobów pracodawcy do prowadzenia własnej działalności. W przypadku dodatkowych problemów zawsze można skontaktować się z radą zakładową, związkiem lub stowarzyszeniem zawodowym.

Składki na ubezpieczenia społeczne a samozatrudnienie w niepełnym wymiarze

Każdy pracownik, zatrudniony w ramach umowy o pracę, jest ubezpieczony przez swojego pracodawcę. Dochód z samozatrudnienia nie wpływa na obowiązkowe składki i ustawowe ubezpieczenie społeczne.

Pracownik, który chce rozpocząć samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, powinien skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w celu indywidualnej kontroli. Na tej podstawie możliwa jest ocena, jak wygląda konkretny przypadek. Warto zaznaczyć, że jeżeli zakład ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie wpływów pracownika ustali, że dochód z pracy w niepełnym wymiarze czasu z samozatrudnienia, przewyższa dochód ze stosunku pracy, składki ubezpieczeniowe należy opłacać (z mocą wsteczną). Wszystko zależy od konkretnego przypadku, ponieważ wszyscy pracownicy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, jednak z drugiej strony większość osób prowadzących działalność na własny rachunek może dobrowolnie przystąpić do programu emerytalnego. Niektóre grupy zawodowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, a do nich można zakwalifikować nauczycieli, opiekunów, położne i innych.

W jaki sposób zarejestrować samozatrudnienie?

W sytuacji, gdy pracownik chce zarejestrować swoją firmę, musi złożyć wniosek o samozatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Warto dopytać u doradcy podatkowego o swój status. Możliwości są dwie: freelancer (wolne zawody) lub trader (działalność przemysłowa). Wolne zawody obejmują między innymi samozatrudnionego prawnika, dziennikarza, architekta lub doradcę podatkowego. Z kolei wśród działalności przemysłowej jest rzemiosło, sklepy, seminaria online czy sprzedaż na eBayu. Rejestracja firmy kosztuje od 10 do 65 euro.

Podatki w przypadku samozatrudnienia

Samozatrudnieni są zobligowani do płacenia podatków od swoich dochodów. Opodatkowanie samozatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jest takie samo jak opodatkowanie samozatrudnienia w  pełnym wymiarze czasu pracy. W deklaracji podatkowej pracownik musi wskazać, czy poza stałymi dochodami, ma także wynagrodzenie z samozatrudnienia i usług profesjonalnych. Dodatkowo konieczna jest opłata podatku obrotowego, który wynosi 19%, a stawka obniżona 7%. Urząd skarbowy ustalił regularne płatności częściowe, albo miesięczne (podatek od sprzedaży należny z poprzedniego roku był wyższy niż 7500 euro) lub kwartalne (poniżej 7500 euro).

Źródło: biallo.de, Zdjęcie: 123rf.com/milkos

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie