Rozwód - I co dalej?

· Autor:
Rozwód - I co dalej?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Postępowanie rozwodowe kończy się decyzją rozwodową sądu. Skutki rozwodu nie ograniczają się do zakończenia małżeństwa i zmiany stanu cywilnego byłych małżonków.

Pierwszym i najważniejszym skutkiem rozwodu jest oczywiście zakończenia małżeństwa z dniem rozprawy rozwodowej. Od tego dnia stan cywilny byłych małżonków zmienia się z mężatka/żonaty (verheiratet) na rozwiedziona/rozwiedziony (geschieden). Decyzja rozwodowa staje się prawomocna (rechtskräftig), jak obie strony nie złożą odwołania od niej do sądu wyższej instancji w wyznaczonym terminie lub – co w praktyce jest częstsze - już na rozprawie rozwodowej rezygnują z prawa do odwołania się. Zmiany stanu cywilnego dokumentuje się też w urzędzie stanu cywilnego (Standesamt). Jest to szczególnie istotne dla osób, które mają zamiar ponownie zawrzeć związek małżeński.

Czy po rozwodzie w DE muszę zgłosić zmianę stanu cywilnego w Polsce?

Osoby, które mają inne obywatelstwo niż niemieckie lub mają podwójne obywatelstwo powinny też zgłosić rozwód w swoim kraju. Aczkolwiek niemieckie prawo tego nie wymaga. Zatem też nie przewiduje terminu, do kiedy należałoby zmienić stan cywilny w innym kraju. Rozwód nie traci ważności z czasem, zatem można tego dokonać też po wielu latach od rozwodu. Oczywiście jest to w interesie osoby po rozwodzie, aby rozwód jak najszybciej został zarejestrowany w kraju, którego ta osoba jest obywatelem. Jeżeli przykładowo Polka po rozwodzie chce zawrzeć w Niemczech nowe małżeństwo, to będzie potrzebowała dla niemieckiego urzędu stanu cywilnego z Polski świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa (Ehefähigkeitszeugnis). Takie świadectwo w Polsce ale tylko uzyska, jeżeli w urzędzie stanu cywilnego w Polsce nie będzie już figurowała jako mężatka.

Jak po rozwodzie wygląda podział majątku?

Dalszym skutkiem rozwodu jest podział majątku (Vermögensauseinandersetzung), którego przeprowadzenie zależy od systemu małżeńskiego prawa majątkowego (Güterstand). Ustawowym systemem w Niemczech jest wspólność majątkowa obejmująca tylko dorobek małżonków w trakcie trwania małżeństwa (Zugewinngemeinschaft) a w Polsce małżeńska wspólność majątkowa (Errungenschaftsgemeinschaft). W ramach intercyzy (Ehevertrag), którą można zawrzeć też krótko przed rozwodem, można też wybrać inny system. Istotną kwestią jest tutaj też, kto może pozostać w dotychczasowym mieszkaniu małżeńskim, jeżeli żaden z byłych małżonków nie jest jego właścicielem lub jest to własność wspólna obu byłych małżonków.

Obok podziału majątku należy w większości przypadków też przeprowadzić wyrównanie roszczeń rentowych (Versorgungsausgleich). Obliczenia wyrównania w kasie rentowo-emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung) dokonuje się z reguły już w trakcie postępowania rozwodowego. Roszczenia wobec innych podmiotów z reguły są dokonywane po rozwodzie.

Czy po rozwodzie muszę wrócić do panieńskiego nazwiska?

Skutkiem rozwodu jest też to, że osoba, która przyjeła nazwisko byłego współmałżonka może wrócić do poprzedniego nazwiska. Obywatel niemiecki dokonuje tej zmiany w niemieckim urzędzie stanu cywilnego, obywatel polski w polskim, a osoby z podwójnym obywatelstwem powinny dokonać zmiany w obu krajach. Rozwodnik oczywiście nie musi dokonać tej zmiany i może pozostać przy dotychczasowym nazwisku.

Kto ma obowiązek płacenia alimentów?

Często dalszym postępowaniem porozwodowym (Scheidungsfolgesache) jest ustalenie alimentów od byłego małżonka (Ehegattenunterhalt). Ponieważ rozwód w Niemczech jest udzielany bez orzekania o winie, to alimenty musi płacić ten małżonek, który więcej zarabia. Jeżeli nie zgadza się na to dobrowolnie, to można go do tego zmusić sądowo.

Alimenty należy też płacić na wspólne dzieci (Kindesunterhalt), jeżeli takie istnieją. Oprócz alimentów należy w takim przypadku też uzgodnić prawa do opieki nad dziećmi (Sorgerecht) i prawo do kontaktów (Umgangsrecht) tego rodzica, który nie otrzyma prawa do opieki.

Małżonkowie już w momencie separacji właściwie nie mogą się rozliczać razem (Ehegattensplitting) w urzędzie skarbowym. Ostatecznie tracą to prawo z uzyskaniem rozwodu.

Czy mogę wziąć rozwód w DE bez pomocy adwokata?

W sprawach rozwodowych istnieje przymus adwokacki (Anwaltszwang), nie obędzie się bez adwokata. Jeżeli strona jest w trudnej sytuacji materialnej, to może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania (Verfahrenskostenhilfe). Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to sąd przejmie koszty sądowe i honorarium adwokata. W innym przypadku należy zastanowić się z odpowiednim wyprzedzeniem nad wykupieniem ubezpieczenia ochrony prawnej Familienrechtsschutz, które przejmie koszty postępowania.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: Pasja1000

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie