Soka-Bau – jak uzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Soka-Bau – jak uzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pracując w branży budowlanej na terenie Niemiec, każdy pracownik powinien mieć odprowadzane składki urlopowe do obowiązkowej kasy urlopowej w Niemczech –Soka Bau. Jeśli urlop nie został wykorzystany lub przepadł, pracownik ma możliwość, aby ubiegać się o ekwiwalent lub o odszkodowanie.

Czym jest Soka-Bau

Soka-Bau to Niemiecka Urlopowa Kasa dla pracowników zatrudnionych w branży budowlanej, współtworzona z kasą na zaopatrzenie przemysłu budowlanego ZVK – Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, oraz kasą wyrównująca warunki w zakresie wynagrodzenia oraz urlopów w gospodarce budowlanej ULAK – Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft. Soka- Bau zajmuje się przede wszystkim finansowaniem roszczeń pracowniczych w kwestii urlopów.

Warto podkreślić, że pracodawca ma obowiązek odprowadzać comiesięczne składki do Soka-Bau, za każdego pracownika, bez względu na to czy zatrudniony jest on na terenie Niemiec, czy pracuje w Niemczech w formie oddelegowania z Polskiej firmy.

 

Wyciąg z konta pracownika

Aby starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop, pracownik powinien posiadać tzw. Urlaubsnachweis, czyli wyciąg z konta pracownika. Taki właśnie wyciąg każdego roku w okolicach lutego kasa urlopowa Soka-Bau wysyła wszystkim pracownikom zatrudnionym w branży budowlanej. Wyciąg ten zawiera dane z ostatnich dwóch lat pracy. Znajdują się tam między innymi takie informacje jak:

  • czas trwania zatrudnienia
  • wynagrodzenie brutto
  • uzyskane dni urlopu
  • wynagrodzenie za urlop
  • informacja o niewykorzystanym urlopie

Dokument ten jest niezbędny w procesie starania się o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop. Jeśli nie otrzymałeś takiego wyciągu, konieczne będzie zamówienie go bezpośrednio w Soka-Bau.

 

Terminy wnioskowania

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na terenie Niemiec pracownicy budowlani nabywają w wymiarze jednego dnia urlopu za każde przepracowane 12 dni.

O ekwiwalent można ubiegać się obecnie za niewykorzystany urlop z lat 2016 i 2017 pod warunkiem, że zakończyliśmy pracę w branży budowlanej i od 3 miesięcy nie pracujemy w tej branży lub nie pracujemy w ogóle.

O odszkodowanie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2015 można starać się obecnie w terminie od 01.01.2017 – 31.12.2017. Po tym okresie, roszczenia urlopowe z roku 2015 przepadają. Przy staraniu się o odszkodowanie nie ma znaczenia, czy pracujemy nadal w branży budowlanej

Uwaga: Ekwiwalent nie może być wypłacony, jeśli pracownik przebywa na zasiłku dla bezrobotnych.

Czas oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania za niewykorzystany urlop zwykle nie przekracza 3 miesięcy, od daty złożenia wniosku.

Warto również wspomnieć, że od wypłaconego ekwiwalentu zostaną odjęte zaliczki na podatek dochodowy, podatek solidarnościowy i ewentualnie na podatek kościelny. Składki te odprowadzane są do Urzędu Skarbowego w Wiesbaden.

Uwaga: Zdarza się, że pracodawca nie odprowadza składek do Soka-Bau w odpowiedniej wysokości. Wtedy ekwiwalent zostanie odpowiednio pomniejszony przez Soka-Bau, a Soka-Bau będzie próbować wyegzekwować od pracodawcy zaległe składki.


Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku o ekwiwalent za niewykorzystany urlop to zapraszamy!

Kontaktować można się z nami 7 dni w tygodniu 
przez Infolinię: +48 222 478 142, +31 202 170 640

lub mailowo na adres:
kontakt@klosowska.com

 

Treść sponsorowana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie