Sprzedaż internetowa w Niemczech – jak zacząć swój internetowy biznes

· Autor:
Sprzedaż internetowa w Niemczech – jak zacząć swój internetowy biznes

Wartość Internetu jako cennego kanału sprzedaży rośnie. Dla polskiego przedsiębiorcy ta droga dystrybucji jest na tyle dogodna, by prezentować swoje produkty i usługi za granicą. Angażując się w internetową sprzedaż, omija się znaczne koszty związane np. z wynajmem czy budową pomieszczeń pod sklep tradycyjny. Z drugiej strony wyzwaniem staje się sprostanie niemieckim przepisom prawnym.

Zakładasz sklep internetowy, który ma działać w Niemczech. Jak się do tego zabrać? Na co zwracać uwagę? Warto pamiętać, że rynek niemiecki jest dosyć rygorystyczny pod względem wszelkich uchybień, a konkurencja nie waha się zainterweniować, gdy te uchybienia dostrzeże.

Działalność internetową można założyć w dwojaki sposób: a) polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce może prowadzić działalność na rynku niemieckim, b) polski inwestor może uruchomić niemiecki podmiot prawny. Niemieccy konsumenci większym zaufaniem darzą te sklepy internetowe, które działają na zasadzie podmiotów niemieckiego prawa (np. forma niemieckiej spółki z o.o. – GmbH). Bez problemu jeden z takich podmiotów założy polska osoba fizyczna lub prawna. Należy jednak pamiętać, że polskie sklepy internetowe muszą funkcjonować zgodnie z niemieckim prawem ochrony konkurencji.

Zgodnie z niemiecką ustawą o mediach telekomunikacyjnych (Telemediengesetz – TMG) każdy, kto w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi online, musi umieścić na stronie www impressum. Impressum, czyli dane identyfikacyjne firmy na stronie sklepu internetowego. Bowiem użytkownik strony musi wiedzieć, z kim ma do czynienia.

Co zgodnie z prawem powinno znaleźć się w impressum?

1. Nazwisko, nazwa podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

2. Adres do doręczeń.

3. Numer telefonu albo elektroniczny formularz kontaktowy – z numeru telefonu można zrezygnować, pod warunkiem że znajdzie się formularz kontaktowy, który umożliwi uzyskanie odpowiedzi w ciągu 60 minut.

4. Forma prawna – muszą ją określić osoby prawne (również spółki prawa cywilnego GbR), instytucje, fundacje.

5. Wysokość kapitału spółki (podstawowego lub zakładowego) – jeśli gdziekolwiek na stronie internetowej podano informację na temat kapitału spółki, to należy ją również umieścić w impressum.

6. Numer rejestru handlowego i nazwa właściwego sądu rejestrowego – gdy taki wpis w rejestrze się znajduje. Ponadto powinna znaleźć się informacja, gdy spółka jest w likwidacji. Firmy zarejestrowane w Polsce podają wpis z polskiego rejestru handlowego.

7. Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer identyfikacji gospodarczej (gdy firma go posiada).

8. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Regulacje dotyczące cen

Ceny produktów umieszczane na stronie internetowej powinny być: a) widoczne, b) wyraźnie przyporządkowane do danego produktu. Cena końcowa (po wszystkich dodatkach typu podatek VAT, koszty wysyłki) ma od razu rzucać się w oczy. Gdy towar sprzedaje się wg długości, wagi, pojemności, cena powinna być również podana za 1 metr/kilogram/litr. Opłata za wysyłkę oraz inne dodatkowe koszty muszą być znane, zanim klient włoży produkt do koszyka.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma 14 dni, aby odstąpić od umowy bez podawania powodu. Sprzedawca musi o tym fakcie poinformować na stronie zamówienia; musi także zamieścić na stronie formularz do odstąpienia od umowy. Czas liczy się od momentu otrzymania towaru przez klienta (bądź od otrzymania ostatniej części zamówienia). Niektóre towary wyłączono od tego odstąpienia. Dotyczy to m.in. produktów otwartych; takich, co do których jest podejrzenie, że mogły być wymieszane z innymi produktami; towarów na indywidualne zamówienie klienta; towarów w formie cyfrowej, których pobieranie już się zaczęło.

O Ogólnych Warunkach Handlowych

Ogólne Warunki Handlowe na stronie sklepu internetowego to nie wymóg, a zalecenie. Jeśli ich zabraknie, zawieranie umów będzie opierać się wyłącznie o przepisy prawne. Trzeba rozróżnić podział między OWH stosowanymi wobec osób fizycznych a tymi wobec osób prowadzących działalność gospodarczą. OWH muszą być zrozumiałe pod względem merytorycznym i językowym (obowiązkowo w języku ojczystym klienta). Warunki handlowe należy udostępnić tak, by można je wydrukować lub ściągnąć w pliku PDF, by dało się je bez problemów przeczytać. Powinno się też poinformować, że mają one w ogóle zastosowanie.

Właściwy opis przycisku „zamawiam”

Zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym przycisk „zamawiam” (i jego pohodne) musi zawierać dodatkowe sformułowanie w stylu „składam zamówienie podlegające opłacie” (bądź inne podobne). To dodatkowe zabezpieczenie ma chronić klienta przed różnymi podstępnymi działaniami oszustów internetowych, np. ukryte adnotacje o dodatkowych opłatach. Co więcej, nieodpowiednie opisanie przycisku „zamawiam” wyklucza możliwość żądania zapłaty od konsumenta. Można też narazić się konkurencji, której wolno posądzić nas o łamanie prawa konkurencji.

Obowiązek ochrony danych konsumentów

Każda osoba prowadząca internetową sprzedaż ma obowiązek umieścić na stronie www oświadczenie o ochronie danych swoich klientów. Zastosowanie mają tu uregulowania ustawy o ochronie danych. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do podejmowania właściwych środków bezpieczeństwa. Nie warto bagatelizować tego punktu, gdyż sklepy internetowe w Niemczech często dostają z tego powodu upomnienia.

Uwaga na Abmahnung

Tłumaczenie oferty na język niemiecki i zorganizowanie wysyłki do Niemiec to nie wszystkie kroki, które należy podjąć, otwierając sklep internetowy. Nadrzędnym punktem powinno stać się przestrzeganie wymogów niemieckiego prawa. Dlaczego? Niestosowanie się do tych wymogów wiąże się z ryzykiem otrzymania Abmahnung, tj. upomnienia od konkurencyjnej niemieckiej firmy. Jeśli takie upomnienie się otrzyma, trzeba na nie szybko reagować, by w konsekwencji nie ponosić wysokich strat finansowych.

Ewa Kuchta

Źródło: germany.trade.gov.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/internet-komputer-ekran-monitora-1593378/, autor: Bruno Glatsch

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie