Sprzedaż prywatna przez internet i gwarancja. Kiedy kupujący ma do niej prawo?

· Autor:
Sprzedaż prywatna przez internet i gwarancja. Kiedy kupujący ma do niej prawo?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niekiedy treść ogłoszenia drobnego zawiera zdanie, w którym sprzedawca informuje, że “produkt nie jest objęty gwarancją”. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale czy użycie takiego sformułowania, jest w ogóle zgodne z prawem i czy faktycznie produkt używany, sprzedawany w internecie, nie jest objęty żadną ochroną w przypadku stwierdzenia występowania wady?


Kim jest sprzedawca prywatny w świetle niemieckiego prawa?

Zrozumienie różnicy między sprzedawcą prywatnym a komercyjnym jest kluczowe w prawie sprzedaży. Kiedy osoba prywatna oferuje na sprzedaż kilka używanych przedmiotów przez internet, takie transakcje klasyfikuje się jako prywatne. Natomiast działalność, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu towarów, będąca głównym źródłem utrzymania, kwalifikuje kogoś jako sprzedawcę komercyjnego. Chociaż dla przeciętnego obywatela różnice te mogą nie być oczywiste, sprzedawcy komercyjni muszą przestrzegać surowszych przepisów i pamiętać, że portale tj. Amazon czy eBay zgłaszają ich do Finanzamtu.


Kiedy obowiązuje gwarancja przy sprzedaży przez internet?

Jeśli chodzi o sprzedaż prywatną, na przykład starych mebli czy samochodu, sprzedawca zazwyczaj nie musi martwić się o skomplikowane procedury prawne. Natomiast w przypadku sprzedaży komercyjnej, sprzedawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów. 

W przypadku prywatnych transakcji, prawo często pozwala na łagodniejsze podejście, nie przyznając prywatnym sprzedawcom przewagi nad kupującymi. Zgodnie z kodeksem cywilnym, sprzedawcy prywatni mogą wyłączyć gwarancję na sprzedawane przedmioty, co oznacza, że kupujący zwykle nie mają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych produktu, za które sprzedawca byłby odpowiedzialny. Reguluje to paragraf 442, ale z drugiej strony istnieją także wady ukryte. 


Jakie produkty nie są objęte ochroną prawną według paragrafu 442? 

Warto zauważyć, że przepis § 442 nie znajduje zastosowania w transakcjach dotyczących zakupu towarów konsumenckich, zgodnie z § 475 ust. 3 zdanie 2. To ograniczenie ma zastosowanie tylko do interakcji biznesowych, takich jak B2B (Business-to-Business), C2B (Consumer-to-Business) i C2C (Consumer-to-Consumer), wykluczając przy tym transakcje B2C (Business-to-Consumer). Ma to na celu uniknięcie obejścia szczególnych wymagań dotyczących umów o negatywnej jakości, zgodnie z § 476 ust. 1 zdanie 2.

Dodatkowo, Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) wyjaśnił, że art. 442 może mieć zastosowanie w sytuacjach, gdzie oferta i akceptacja są realizowane w różnym czasie, a kluczowym momentem jest czas, w którym oświadczenie kupującego staje się dla niego wiążące. Zwykle moment ten następuje po otrzymaniu przesyłki, co pozwala kupującemu na wcześniejsze odwołanie swojego zobowiązania, zgodnie z § 130 ust. 1 zdanie 2. W przypadkach wątpliwych, BGH kieruje się datą złożenia oświadczenia, a w przypadku wymaganej formy notarialnej – datą notarialnego poświadczenia.


Unieważnione wyłączenie z gwarancji 

Istnieją sytuacje, w których wyłączenie gwarancji staje się nieważne, także przy sprzedaży prywatnej. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy sprzedawca działał z rażącym niedbalstwem lub świadomie ukrył wadę przed kupującym. Sprzedawca może być pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 442 ust. 1 zdanie 2. Oszukańcze zachowanie sprzedawcy lub jego przedstawiciela musi być uwzględnione zgodnie z § 166 ust. 1.

Niejasne lub błędnie sformułowane klauzule dotyczące wyłączenia gwarancji dla sprzedawanego przedmiotu, mogą być uznane za nieważne przez sąd. Przykładem właściwego sformułowania może być: „Zakup bez gwarancji. Wykluczenie to nie dotyczy roszczeń wynikających z rażącego niedbalstwa, umyślnego naruszenia obowiązków przez sprzedającego, ani szkód na życiu, ciele lub zdrowiu.”

Takie zapisy zapewniają, że sprzedawca nie unika odpowiedzialności w sytuacjach, które wymagają ochrony prawnej konsumenta, szczególnie w przypadkach, gdy jego działania mogłyby mieć poważne konsekwencje.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Krakenimages
Źródło: t-online.de, juracademy.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie