Steuerberaterzy – dlaczego powinniśmy korzystać z ich pomocy.

· Autor:
Steuerberaterzy – dlaczego powinniśmy korzystać z ich pomocy.
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zakładając własną działalność gospodarczą w Niemczech trzeba dopilnować wielu formalności i spełnić określone wymogi prawne. Niestety, założenie Gewerbe to dopiero początek naszych przygód z urzędami, dlatego warto zdać się na pomoc ekspertów, którzy dysponują odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami - najpierw w pośredniczeniu w zakładaniu działalności a następnie w prowadzeniu księgowości i przygotowaniu rozliczenia rocznego. Wszystkie te usługi oferuje nam Steuerberater i to właśnie jemu warto powierzyć swoje sprawy.

Dlaczego jest to takie ważne? Poniżej odpowiedzi:

1. Odpowiedzialność. Przede wszystkim Steuerberater bierze pełną odpowiedzialność za właściwe załatwienie twojej sprawy. Jeśli korzystamy z pomocy firmy bez takich uprawnień, nie odpowiada ona za ewentualne błędy - to Twój podpis np. na deklaracji podatkowej jest wiążący dla urzędu i w przypadku błędu będziesz osobiście odpowiadać za niedopatrzenie, które bardzo często wiąże się z nałożeniem kar pieniężnych. Jeśli natomiast błąd pojawiłby się przy współpracy ze Steuerberaterem, to wówczas u niego będziesz mógł dochodzić zadośćuczynienia. Ponadto posługiwanie się uprawnieniami Steuerberatera wiąże się ze spełnieniem wielu restrykcyjnych wymogów i jest potwierdzone odpowiednim doświadczeniem, co gwarantuje, że nasze sprawy będą załatwiane fachowo.

2. Terminy. W pędzie dnia codziennego łatwo o nich zapomnieć. Niemieckie urzędy są nieugięte, jeśli chodzi o dotrzymywanie terminów, za których naruszenie naliczają kary. Najczęściej na wypełnienie danego zobowiązania mamy miesiąc. Sprawa bez reakcji zwrotnej po miesiącu przechodzi w akt wykonawczy co zazwyczaj wiąże się z problemami. W przypadku Gewerbe mamy wiele ważnych terminów:

  • rozlicznie roczne do 31.05. roku kolejnego – (w przypadku współpracy ze Steuerberaterem termin ten jest wydłużony do 31 grudnia)
  • bieżące deklaracje VAT – składane miesięcznie, lub kwartalnie, w zależności od okresu prowadzenia działalności i uzyskanych obrotów
  • odpowiedzi na ewentualne zapytania urzędowe (wyznaczane terminy wynoszą najczęściej miesiąc)

Współpracując z firmą posiadającą uprawnienia Steuerberatera mamy pewność, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane, inaczej nasz doradca poniósłby odpowiedzialność za niedopełnienie swoich obowiązków.

3. Ulgi. Prowadzenie naszych spraw przez Steuerberatera daje nam gwarancję, że zastosowane zostaną wszystkie ulgi podatkowe, które nam przysługują. Steuerberater posiada niezbędne kwalifikacje i znajomość prawa podatkowego, dlatego wie z jakich ulg możemy skorzystać, a dzięki solidności i odpowiedzialności, które są wpisane w tą profesje zrobi wszystko, żeby rozliczenie było jak najbardziej dla nas korzystne.

4. Księgowość. Steuerberaterzy mają szeroki wachlarz usług, także w zakresie prowadzenia księgowości Twojej firmy. Skrzętnie zbierane i archiwizowane rachunki, stanowią podstawę do rzetelnego rozliczenia rocznego. Przekazanie ich osobom kompetentnym, zdecydowanie ułatwia podatnikowi zapanowanie nad własną firmą i buduje świadomość, jak niezwykle ważne jest zachowywanie wszelkich paragonów i rachunków (pamiętaj: koszty znacznie zmniejszają należny podatek!, a jeśli nie ma rachunku, to nie ma kosztu!). Steuerberater i księgowy systematycznie prowadzą na podstawie doręczanych/dosyłanych rachunków, czy też innego rodzaju dowodów ewidencję księgową, a także służą pomocą w wystawianiu rachunków, co w przypadku średniej znajomości języka jest znacznym ułatwieniem dla właściciela firmy. BARDZO ważne są również rachunki, które wystawia podatnik, są one bowiem podstawą udokumentowania uzyskanych przychodów.

Warto zatem zdać się na pomoc profesjonalistów, aby uniknąć ewentualnych błędów i zaoszczędzić sobie dodatkowych nerwów w kontakcie z firmami, które działają na pograniczu prawa, lub wręcz nielegalnie. Zgodnie z prawem (§ 5 StBerG) usługi w sprawach podatkowych mogą wykonywać wyłącznie Steuerberaterzy, bądź osoby spełniające wymagania określone jako wyjątki od tej reguły (§ 6 StBerG), dlatego warto sprawdzić czy firma, której powierzamy swoje sprawy ma do tego niezbędne uprawnienia (m.in. wykształcenie księgowe, co najmniej 3 letnie doświadczenie). Zakres usług Steuerberatera wspiera właścicieli firm, jak i osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym zakresie gwarantując najwyższą jakość usług, dlatego warto zostawić im wszystkie formalności a samemu skupić się na powiększaniu swoich przychodów.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie