Steuernummer

· Autor:
Steuernummer
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pracując w Niemczech spotkałeś się na pewno z wieloma numerami lub oznaczeniami, które zostały Tobie nadane przez różne instytucje. Zapewne takie słowa jak Krakenversicherungsnummer, Rentenversicherunsnummer, czy Pesonalnummer nie są Ci całkiem obce i już gdzieś je słyszałeś.

 Steuernummer, Indentifikationnummer - czyli co zrobić z tymi cyframi?

 Pracując w Niemczech spotkałeś się na pewno z wieloma numerami lub oznaczeniami, które zostały Tobie nadane przez różne instytucje. Zapewne takie słowa jak Krakenversicherungsnummer, Rentenversicherunsnummer, czy Pesonalnummer nie są Ci całkiem obce i już gdzieś je słyszałeś, bądź widziałeś w niektórych listach, które otrzymujesz z niemieckich urzędów.

Tak już jest, że na każdym podłożu człowiek jest „redukowany” do ciągu cyfr bądź liter. Jest to spore ułatwienie gdyż dany nr posiada tylko jedna osoba, a dzięki temu rozwiązaniu pomyłki zdarzają się dużo rzadziej. Dzięki Nam dowiecie się do czego dany numer służy, jak go otrzymać i do czego będzie on Ci potrzebny.

Die Steuernummer – Numer Podatkowy

 Każdy kto choć raz składał zeznanie podatkowe lub miał jakikolwiek kontakt z niemieckim Urzędem Podatkowym (niem. Finanzamt) na pewno posiada taki numer. Dzieje się tak, ponieważ każdy podatnik, osoba prywatna bądź prawna widnieje w takim urzędzie pod własnym numerem podatkowym (niem. Steuernummer).

 Numer ten pozwala na szybkie i nieskomplikowane uporządkowanie procesu związanego z rozliczeniem podatkowym do odpowiedniej osoby. Numer ten jest niezbędny np. podczas rozpatrywania przez Urząd Twojej deklaracji podatkowej. Jest on przyznawany przy pierwszym kontakcie z Urzędem. Który Urząd Skarbowy jest za to odpowiedzialny zależy od miejsca zamieszkania podatnika.

 Ponieważ Numery Podatkowe z danego Urzędu są przyznawane indywidualnie( oznacza to, że w każdym Urzędzie Skarbowym będziesz widniał pod innym numerem podatkowym), nie ma jednego konkretnego schematu na budowanie tego numeru. Zasadniczo jest skonstruowany w następujący sposób: (F) FF/BBB(B)/UUU(U) P*

F- skrót od Finanzamt ( Urząd Skarbowy)

B- skrót od Bezirknummer (Numer Rejonowy)

U- skrót od Unterscheidungsnummer ( Jest to osobisty nr podatnika)

P- skrót od Pruefziffer ( to tzw. cyfra kontrolna)

 Pierwsze dwie, czasami trzy cyfry są identyczne jak ostatnie cyfry numeru danego Urzędu Skarbowego, dzięki czemu możemy poznać odpowiedzialny w naszej sprawie Urząd. Kolejne trzy cyfry ( 4 w landzie Nordheim Westfalen) są to cyfry numeru rejonowego i wskazują odpowiedni obszar, w którym dany Urząd się znajduje. Następny ciąg cyfr ( zwykle 4, 3 w landzie Nordheim Westfalen) jest indywidualnym numerem podatnika. Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, która wyliczana jest na podstawie poprzednich cyfr.

 PAMIĘTAJ ! Numer podatkowy (niem. Steuernummer) jest przy zmianie urzędu za każdym razem inny.

 Co to takiego Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) czyli Numer Identyfikacyjny oraz w jaki sposób może być on mi nadany?

 Od roku 2008 każdy Niemiec a także osoba pracująca oraz mieszkająca na terenie Niemiec posiada Numer Identyfikacyjny (niem. Die Steuer- Identifikationsnummer). Numer ten składa się z 11 cyfr, które przyznawane są jednorazowo i dożywotnio. Do czego dany numer jest potrzebny a także gdzie można go otrzymać dowiesz się tutaj.

 Nawet dzieciom zostaje wygenerowany taki numer a wszystkie dane zebrane podczas Twojego życia, zostają usunięte 20 lat po śmierci. ID to nic innego jak po prostu Numer Identyfikacyjny (niem. Identifikationsnummer). Numer ten jest niezmienny, wyjątkowy i trwały. ID pomaga przede wszystkim zidentyfikować każdą osobę w Urzędzie. Centralny Urząd Podatkowy (niem. Bundeszentralamt) w skrócie BZSt zarządza wszystkimi takimi Numerami i należącymi do niego danymi takimi jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia a także aktualne miejsce zamieszkania.

  Zastanawiasz się jaki wpływ ma ID na Ciebie?

Dzięki temu Numerowi w razie potrzeby zarówno banki jak i Urzędy Podatkowe mogą ze sobą bezpośrednio współpracować. Zatem oszust podatkowy może być bardzo szybko „złapany” przez Fiskus. Od roku 2011 każdy klient ma obowiązek złożenia w banku swojego Numeru Identyfikacyjnego.

 Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie Numeru Identyfikacyjnego?

Nie musicie ubiegać się o przyznanie Numeru. Centralny Urząd podatkowy powinien ( obowiązek od 2008 roku ) w liście przesłać wam przydzielony ID. Jeśli zgubiliście ten list, bądź nie możecie go odnaleźć, wystarczy spojrzeć na ostatnią deklaracje podatkową ( niem. Steuerbescheid) bądź kartę podatkową (niem. Lohnsteuerkarte) i tam odnaleźć jedenastocyfrowy numer. Także Centralny Urząd Podatkowy może poinformować Cię o Twoim Numerze. Wystarczy, że wyślesz online formularz, dzięki któremu zostanie Ci przydzielony Podatkowy Numer Identyfikacyjny (Steuer-Identifikationsnummer). Ze względu na bezpieczeństwo jest on odsyłany drogą pocztową na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny.

 Powinieneś zawsze pamiętać, aby podać swój Numer Identyfikacyjny przy składaniu jakichkolwiek wniosków bądź wyjaśnień w Urzędzie Podatkowym. Przykładowo przy składaniu zeznania podatkowego warto o tym nie zapominać. Dla emerytów zaś używany jest ten numer podczas wypłacania świadczeń emerytalnych.


Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji w tym temacie lub chcesz skorzystać z usług Euro-tax.pl wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie.

autor Patrycja Piotrowicz/ Euro-tax.pl

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie