ŚWIADCZENIA RODZINNE W NIEMCZECH – część 1

· Autor:
ŚWIADCZENIA RODZINNE W NIEMCZECH – część 1
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pod pojęciem świadczeń rodzinnych rozumie się świadczenia otrzymywane przez rodziny do momentu, w którym dzieci mogą same zapewnić swe utrzymanie oraz świadczenia przyznawane w pierwszych latach życia dziecka jeżeli jedno z rodziców ze względu na opiekę nad dzieckiem nie jest w pełni aktywne zawodowo. Niemcy oferują swoim obywatelom kilka rodzajów świadczeń o które warto się ubiegać.

1. Betreuungsgeld czyli zasiłek opiekuńczy

Betreuungsgeld to dodatkowe świadczenie pieniężne, które można otrzymać od państwa niemieckiego. Zostało wprowadzone w życie dnia 1 sierpnia 2013 roku i zgodnie z paragrafem 16 SGB VIII świadczenie to przysługuje na dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

Co to właściwie jest Betreuungsgeld? Otóż jest to zasiłek dla osób, które po urodzeniu dziecka postanowiły zrezygnować z pracy zawodowej. Zazwyczaj są to osoby, które pozostały w domu na dłużej i wychowują dzieci samodzielnie. Warunkiem skorzystania z takiego zasiłku jest przede wszystkim celowe pozostanie jednego z rodziców w domu nie rozważając zapisania dziecka do przedszkola, żłobka czy pozostawienie dziecka z nianią. Opiekę nad dzieckiem mogą sprawować ewentualnie dziadkowie.

Jaka jest kwota tego zasiłku? Od sierpnia 2013 miesięczna kwota zasiłku wynosiła 100 euro z kolei od roku 2014 wysokość zasiłku wzrosła do 150 euro.

2. Elterngeld czyli zasiłek wychowawczy

Elterngeld przyznawany jest od 1 stycznia 2007 na dzieci nowo narodzone. Zastąpił on istniejący do tej pory Erziehungsgeld. Prawo do niego mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i zajmują się opieką nad dzieckiem. Elterngeld przysługuje zaraz po narodzinach dziecka aż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Kiedy można ubiegać się o takie świadczenie? O zasiłek dla noworodka można się ubiegać za okres 3 miesięcy do tyłu od daty złożenia wniosku. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli matka złoży wniosek na Elterngeld kiedy dziecko skończyło 8 miesięcy, otrzyma go maksymalnie za 3 ostatnie miesiące.

Elterngeld jest przyznany w przypadku gdy, jedno z rodziców na stałe zameldowane jest i ubezpieczone na terenie Niemiec. W okresie pobierania zasiłku dozwolone jest podejmowanie pracy zarobkowej w wymiarze maksymalnie do 30 godzin tygodniowo.

Wysokość takiego świadczenia uzależniona jest od dochodu netto osiąganego w ostatnim roku przez tego z rodziców, który poświęci się wychowaniu dziecka i zrezygnuje w tym czasie z pracy zarobkowej.

Do zasiłku naliczane zostaje 67% zarobku netto, lecz nie może przekroczyć granicy 1800 euro. Warto wiedzieć, że kwota minimalna wynosi 300 euro i przysługuje ona osobom studiującym i bezrobotnym.

W przypadku gdy w rodzinnie jest więcej dzieci, zasiłek może być podwyższony nawet o 10 % (podwyżka wynosi min. 75 euro). Co trzeba zrobić aby otrzymać taką podwyżkę? Należy złożyć dodatkowe podanie wraz z aktami urodzenia dzieci. Taką podwyżkę można uzyskać do momentu osiągnięcia przez starsze dziecko wieku trzech lat z kolei gdy w domu w chwili narodzin młodszego dziecka jest co najmniej troje lub więcej dzieci, to dwoje z nich nie może być starsze niż 6 lat.

Warto pamiętać również o kwestii związanej z alimentami. W tym przypadku są one doliczane do dochodu, który jest podstawą do wyliczenia wysokości alimentów. Wyliczenie to dotyczy obydwu stron tzn. zarówno stronę otrzymującą jak i płacącą alimenty. Doliczana jest wyłącznie ta część zasiłku, która przekracza 300 euro.

Na niemieckiej stronie internetowej można łatwo obliczyć szacunkową kwotę zasiłku ---> ELTERNGELD

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie