Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ubezpieczenie to oferują kasy branżowe (Berufsgenossenschaften) oraz federalne i regionalne kasy pracowników umysłowych i pracowników sektora publicznego. Objęte są nim następujące osoby:

Ubezpieczenie to oferują kasy branżowe (Berufsgenossenschaften) oraz federalne i regionalne kasy pracowników umysłowych i pracowników sektora publicznego. Objęte są nim następujące osoby:

  • pracownicy (fizyczni i umysłowi),
  • rodzice wychowujący dzieci,
  • niektóre kategorie osób pracujących na własny rachunek,
  • uczniowie i studenci,
  • osoby poddawane rehabilitacji.

Osoby prowadzące własną działalność mogą zawrzeć takie ubezpieczenie w prywatnych ubezpieczalniach, co jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są w Niemczech branżowe organizacje przedsiębiorstw działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. Pracodawcy zobowiązani są do zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, jeżeli pracownik na skutek wypadku jest niezdolny do pracy dłużej niż trzy dni. Z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Inaczej niż w polskim systemie ubezpieczenia wypadkowego z ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech nie przysługuje świadczenie pieniężne w postaci jednorazowego odszkodowania.

Uwaga! Ubezpieczenie to obowiązuje tylko i wyłącznie w pracy (szkole) i w drodze do i z pracy (szkoły). Nie obowiązuje w czasie wolnym, w którym zdarza się większość wypadków, dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia prywatnego, obowiązującego 24 godziny na dobę, szczególnie dla dzieci.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie