Szef wypowiedział Ci umowę o pracę? Sprawdź, czy miał do tego prawo

· Autor:
Szef wypowiedział Ci umowę o pracę? Sprawdź, czy miał do tego prawo
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony? Jesteś związany z danym zakładem umową o pracę na czas określony, ale zastanawiasz się nad zrezygnowaniem z pracy przed zakończeniem umowy? A może jesteś w ciąży, a szef złożył Ci wypowiedzenie i zastanawiasz się, czy działa zgodnie z prawem? Rozwiej swoje wątpliwości, czytając poniższy artykuł.

Jako pracownik masz swoje obowiązki, ale również prawa! Warto je znać, by nie dać się oszukać.

Rozwiązanie umowa na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślny (unbefristeter Arbeitsvertrag) wymaga jej wypowiedzenia (Kündigung).

Wypowiedzenie umowy jest niczym innym jak jednostronnym oświadczenie woli (w formie pisemnej. Wypowiedzenie złożone w innej formie jest nieważne!). Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej w chwili złożenia go (osobiście, przez pocztę lub osobę do tego upoważnioną) drugiej stronie (pracownikowi lub pracodawcy).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zapisany jest w niemieckim Kodeksie Cywilnym. Czytamy w nim, że jeśli stosunek zatrudnienia pracownika trwał mniej niż rok, obowiązuje go 4-tygodniowy okres wypowiedzenia do piętnastego dnia lub do końca miesiąca. Jeżeli stosunek pracy w danym zakładzie trwał dużej niż rok, okres wypowiedzenia trwa:

- stosunek pracy trwał 2 lata – okres wypowiedzenia to jeden miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego,

- 5 lat – 2 miesiące,

- 8 lat – 3 miesiące,

- 10 lat – 4 miesiące,

- 12 lat – 5 miesięcy,

- 15 lat – 6 miesięcy,

- 20 lat – 7 miesięcy.

W przypadku okresu próbnego, który trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, stosunek pracy może zostać rozwiązany z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Krótsze okresy wypowiedzenia mogą być zapisane w układach zbiorowych.

Uwaga: Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana także podczas choroby pracownika. Przed wypowiedzeniem chroni jedynie ciąża. Wypowiedzenie złożone do czterech miesięcy po porodzie także jest niezgodne z niemieckim prawem pracy.

Rozwiązanie umowy na czas określony

Jak sama nazwa wskazuje umowa na czas określony (befristeter Arbeitsvertrag) obowiązuje do konkretnego dnia i nie można zerwać jej wcześniejszym wypowiedzeniem. Pracownik i pracodawca w umowie mogą przewidzieć dodatkową możliwość rozwiązania umowy przez wypowiedzenie z dochowaniem okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę na czas określony może także zostać zerwana z ważnego powodu (wichtiger Grund). Do ważnych powodów zalicza się m.in. kradzież dokonaną przez pracownika, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, molestowanie seksualne, rękoczyny, do których doszło między pracownikiem a pracodawcą.

Umowę o pracę na czas określony można także rozwiązać za porozumieniem stron. Ten rodzaj zerwania umowy obowiązuje także osoby ustawowo chronione przed wypowiedzeniem (np. kobiety w ciąży).

Uwaga: Pracownik, który nie zgadza się na rozwiązanie umowy o pracę, może wytoczyć powództwo przed właściwym sądem pracy w terminie do trzech tygodni od daty otrzymania pisemnego wypowiedzenia.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: rawpixel 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie