Szkoła i studia w Niemczech. Dostępne typy finansowań dla uczniów i studentów

· Autor:
Szkoła i studia w Niemczech. Dostępne typy finansowań dla uczniów i studentów
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

BAföG to skrót oznaczający pomoc w nauce zgodnie z federalną ustawą o pomocy szkoleniowej. Pomoc ta została wprowadzona już pół wieku temu i jej najważniejszym celem było stworzenie równości w edukacji.

Najczęściej BAföG przyznawane jest osobom z obywatelstwem niemieckim lub z legalnym statusem pobytu, a także tym, którzy nie przekraczają limitu wieku oraz są przydatni do danego rodzaju szkoleń. Studenci wyższych uczelni technicznych, akademii i uniwersytetów na ogół otrzymują połowę środków w formie stypendium, a połowę w formie nieoprocentowanej pożyczki państwowej. Z kolei uczniowie otrzymują wsparcie w formie pełnego stypendium.

BAföG - jakie są najważniejsze warunki przyznawania?

Stypendium edukacyjne zakłada, że wnioskodawca powinien ujawnić swój majątek, w tym przede wszystkim swoje dochody. Warto wiedzieć o tym, że kwoty w BAföG są przewidziane jako konkretne miesięczne zapotrzebowanie, które zależy między innymi od rodzaju placówki oświatowej, a także zakwaterowania. Chodzi tutaj nie tylko rodzaj szkoły, ale także o to, czy student mieszka z rodzicami, czy też utrzymuje się sam. Do BAföG wliczane są zarobki ucznia/studenta, jego rodziców, współmałżonka. Pod pewnymi warunkami pomijany jest z kolei dochód rodziców.

Wysokość stypendium w Niemczech - ile? 

Maksymalna miesięczna stawka dofinansowania dla studentów wyższych uczelni technicznych, akademii i uniwersytetów w Niemczech wynosi 861 euro od semestru zimowego 2020. W skład tej kwoty wchodzi także dopłata do ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 109 euro. W przypadku studentów, którzy już nie mieszkają w domu rodzinnym, dodatek wynosi 325 euro i również jest wliczony w maksymalną kwotę. Warto pamiętać o tym, aby wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, na około dwa miesiące przed rozpoczęciem nauki w Niemczech, ze względu na sprawy formalne. Na wielu uczelniach można składać niekompletne aplikacje, a resztę dokumentów i danych można uzupełnić później.

Inne formy pomocy dla uczniów i studentów w Niemczech

Studentom samo BAföG może nie wystarczać, dlatego warto wiedzieć o innych źródłach finansowania. Popularne są pożyczki studenckie, które wypłacane są w formie miesięcznej. Studenci mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych ofert, a najpopularniejszym dostawca jest bank KfW. Maksymalnie można otrzymać 650 euro miesięcznie, przy czym warto pamiętać, że pożyczki studenckie trzeba spłacić później w całości.

Pomoc także w trakcie egzaminów

Okazuje się, że także przed przystąpieniem do egzaminów, można skorzystać z ofert pożyczek pomostowych, okresowych i końcowych. Pożyczki z Federalnego Urzędu Administracyjnego, Związku Studentów i Fundacji EW Kuhlmanna są wykorzystywane jako wsparcie finansowe na zakończenie studiów, a więc w fazie egzaminacyjnej. Charakteryzują się szczególnie korzystnymi stopami procentowymi, a niektóre są nawet nieoprocentowane.

Wiele fundacji i organizacji przyznaje stypendia dla studentów, aby pomóc im i wspierać wybitnie uzdolnione osoby oraz potrzebujących. Warto wiedzieć, że są konkretne stypendia, przeznaczone tylko dla niektórych studentów. Przykładowo stypendia Fundacji Veith Berghoff wspierają na przykład studentów inżynierii okrętowej i morskiej, z kolei Fundacja Emila-Freiherra-Marschalka-von-Ostheim'sche przyznaje stypendia dla studentów z Górnej, Środkowej i Dolnej Frankonii oraz z terenu dawnego powiatu Henneberg. Studenci mogą znaleźć odpowiednie stypendium na www.mystipendium.de. Warto zaznaczyć, że wysokość dofinansowania zależy od fundacji oraz potrzeb studenta. Można liczyć na kwoty od kilkuset euro do nawet 1500 euro, a w przypadku doktorantów na jeszcze wyższe środki finansowe.

Fundusz edukacyjny w Niemczech - studia jako inwestycja

Fundusz edukacyjny to zupełnie nowa forma, polegająca na tym, że inwestor kupuje udział w danym funduszu, a wybrani studenci są finansowani z tych środków. Po ukończeniu studiów, student wraca określony procent swoich dochodów. Takie rozwiązanie jest opłacalne dla inwestorów, a także dla potrzebujących studentów.

Źródło: focus.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: stadtratte

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie