Tak można zaoszczędzić na Kirchensteuer w Niemczech bez rezygnacji z kościoła

· Autor:
Tak można zaoszczędzić na Kirchensteuer w Niemczech bez rezygnacji z kościoła
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Słynny Kirchensteuer w Niemczech zawsze wzbudzał i wzbudza sporo emocji. Jak się okazuje, nie trzeba wypisywać się z kościoła, żeby na nim zaoszczędzić. To już coś w dobie czasów, gdzie wiele osób szuka dodatkowych oszczędności.


Podatek powodem opuszczenia kościoła 

Obecnie wiele osób rozważa różne metody redukcji wydatków, w tym możliwość rezygnacji z opłacania podatku kościelnego (Kirchensteuer z j.niemieckiego - przyp. redakcji) jako jedną z możliwości oszczędzania. Badanie przeprowadzone przez YouGov na zlecenie agencji informacyjnej dpa ujawniło w lipcu poprzedniego roku, że wysokość tego podatku jest dla 43 procent osób w Niemczech drugim, co do priorytetowości powodem opuszczenia wspólnoty kościelnej, ustępując miejsca skandalom związanych z molestowaniem seksualnym, wskazanych przez 49 procent ankietowanych.

Z danych za rok 2022 wynika, że z Kościoła katolickiego w Niemczech odeszło ponad pół miliona osób, a z kościołów protestanckich – około 380 tysięcy. Pomimo powszechnego przekonania o ciężarze finansowym, jaki niesie podatek kościelny, warto zauważyć, że rzeczywiste obciążenie może być niższe dzięki możliwości odliczeń w deklaracji podatkowej. Ponadto, osoby o wysokich dochodach oraz te pobierające Kindergeld, mogą liczyć na obniżenie swojego obciążenia podatkowego bez konieczności opuszczania wspólnoty religijnej.


Obowiązek płacenia Kirchensteuer 

Osoby, które należą do kościoła, muszą płacić Kirchensteuer. Pieniądze potrącane są automatycznie z wynagrodzenia lub z osiągniętego dochodu i trafiają do Finanzamtu z wyjątkiem Bawarii, gdzie w tym landzie kościół bezpośrednio pobiera ten podatek i pobiera do własnej kasy. Zasada odprowadzania pieniędzy na podatek kościelny dotyczy nie tylko osób, które pracują i mają firmy, ale także osoby majętne, żyjące z odsetek w banku. 

Kościoły, takie jak katolicki czy protestancki, oraz niektóre społeczności żydowskie, mają specjalne umowy z rządem, które pozwalają im pobierać z zarobionych przez obywateli pieniędzy Kirchensteuer. Jeśli ktoś mieszka w Niemczech dłużej niż pół roku, to musi płacić ten podatek, jeśli należy do danej wspólnoty wyznaniowej. 


Wysokość Kirchensteuer w Niemczech 

Stawki podatku kościelnego (Kirchensteuer), są uzależnione od wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. Standardowo, wysokość tego podatku ustalona jest na poziomie dziewięciu procent od kwoty podatku dochodowego. Jednakże, mieszkańcy Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii obciążeni są nieco niższą stawką, wynoszącą osiem procent.

Analiza przypadku dla dochodu w wysokości 40 000 euro rocznie ujawnia realne obciążenie dla podatnika. W takim scenariuszu, łączny podatek dochodowy osiąga wartość 7 828 euro, co przekłada się na obowiązek zapłaty 626 euro Kirchensteuer dla mieszkańców Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a do 705 euro w przypadku wszystkich, pozostałych landów. 

Osoby, których roczne dochody nie przekraczają progu zwolnienia podatkowego, ustalonego na poziomie 10 908 euro, są zwolnione zarówno z obowiązku płacenia podatku dochodowego, jak i kościelnego. Limit ten ulega podwojeniu w przypadku par małżeńskich, co stanowi formę ulgi podatkowej dla wielu rodzin.


Obniżenie Kirchensteuer dzięki dzieciom 

Osoby posiadające dzieci mogą liczyć na Kindergeld. Ten rodzaj wsparcia finansowego jest jednak brany pod uwagę w kontekście rozliczeń podatkowych, co ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego – a co za tym idzie, także na podatek kościelny. 

Kindergeld jest odliczany od miesięcznych przychodów rodziców, co prowadzi do obniżenia podstawy obliczenia podatku dochodowego. W konsekwencji Kirchensteuer, który jest procentowo związany z podatkiem dochodowym, również ulega zmniejszeniu.

Podobna zasada dotyczy również przedsiębiorców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Przy ustalaniu kwartalnych zaliczek na  Kirchensteuer, uwzględniane są różnego rodzaju ulgi podatkowe, w tym te związane z opieką nad dziećmi.


Decyzja kościoła jako sposób obniżenia Kirchensteuer

Osoby, które posiadają znaczne pieniądze, mogą płacić mniej na podatek kościelny w Niemczech, dzięki pewnemu udogodnieniu w prawie, które pozwala im na pozostanie we wspólnocie. Najbogatsi w Niemczech mają prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji kościelnych z prośbą o częściowe zwolnienie z obowiązku płacenia podatku kościelnego, co może przynieść ulgę do 50 procent należności.

Decyzja o takim zwolnieniu leży w gestii lokalnych kościelnych władz, obejmujących zarówno regionalne zgromadzenia protestanckie, jak i katolickie archidiecezje. Szczególnie na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii, praktyka ta zdaje się być powszechnie akceptowana, co sugeruje, że wierni mają realną szansę na zmniejszenie swojego fiskalnego obciążenia, pod warunkiem, że pozostają członkami kościoła.


Limit stawki podatku kościelnego 

Dla członków wspólnot wyznaniowych zarabiających szczególnie wysokie sumy pieniędzy w Niemczech, przekraczające sześć cyfr, istnieje specjalna opcja znana jako "limit" lub “Kappung”, która umożliwia obniżenie obciążeń podatkowych z tytułu Kirchensteuer. Ta możliwość dotyczy mieszkańców większości krajów związkowych, z wyjątkiem Bawarii.

Stawki maksymalne, określające górną granicę podatku kościelnego, wahają się między 2,75 a 4 procent dochodu brutto, w zależności od konkretnego kraju związkowego i przynależności kościelnej. Dla przykładu, przy założeniu dochodu brutto w wysokości 150 000 euro i obowiązującej stawce podatku kościelnego na poziomie 9 procent, obliczona należność wynosi 4772 euro. Gdy zastosowana zostaje stawka podatkowa z limitem na poziomie 3 procent, obowiązująca kwota podatku zmniejsza się do 4500 euro, co ilustruje korzyści płynące z wykorzystania wspomnianego limitu

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramiThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de 

Źródło: handelsblatt.com 
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: barselona_dreams

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie