Technische Universität Berlin

· Autor:

Techniczny Uniwersytet w Berlinie przyjął statut uczelni wyższej dopiero, w 1946 ale korzenie uczelni sięgają XVIII wieku. Według Fryderyka Wielkiego, który zainicjował powstanie uczelni w roku 1770, szkoła miała być Akademią Górniczą.

Technische Universität Berlin
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
tel.: 0049 30 31 40
e-mail: auslandsamt@tu-berlin.de
internet: www.tu-berlin.de

Ogólne informacje o uczelni

Techniczny Uniwersytet w Berlinie przyjął statut uczelni wyższej dopiero, w 1946 ale korzenie uczelni sięgają XVIII wieku. Według Fryderyka Wielkiego, który zainicjował powstanie uczelni w roku 1770, szkoła miała być Akademią Górniczą. Po przez lata przemian akademia straciła swój główny cel, jakim było górnictwo i stała się uczelnia wyższą, w której nacisk kładziony jest przede wszystkim na przedmioty ścisłe. Obecnie uczęszcza tu prawie 30 tys. studentów, z czego, ponad 6 tys. to obcokrajowcy. Na ogólną sumę personelu (ok. 6700 osób) ponad 300 to profesorowie, którzy wykładają na 12 fakultetach. Jednym z największych osiągnięć uczelni oraz laureata Nagrody Nobla E. Ruska to powstanie elektronicznego mikroskopu. Nabór na studia odbywa się tradycyjnie w dwóch terminach:

  • Zimowy (Wintersemester) trwający od 1 października do 31 marca
  • Letni (Sommersemester) trwający od 1 kwietnia do 30 września

Zasady rekrutacji na studia

Uniwersytet jest dość wysoko cenioną i punktowaną szkołą w rankingach niemieckich, jednak nie posiada zbyt wygórowanych progów i jest tu się łatwiej dostać niżeli na Technische Universitaet Muenchen czy Humboldt Universitaet Berlin. Terminy składania dokumentów upływają 15 lipca (semestr zimowy) i 15 stycznia (semestr letni).

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo maturalne
  • Udokumentowana znajomość języka niemieckiego po przez jeden z egzaminów (DSH, ZOP, TestDaf itp.)
  • Formularz rekrutacyjny
  • Poświadczenie o wydolności finansowej
  • Poświadczenie lekarskie
  • List motywacyjny
  • Życiorys
  • Tłumaczenia wszystkich dokumentów na język niemiecki (dokumenty mogą być również w języku angielskim, ale musi zostać potwierdzona ich autentyczność)

Pozostałe informacje

Ogólnie uczelnia współpracuje z ponad 100 placówkami w 30 krajach. Opłaty, jakie należy wnieść to: 80€ na Związek Studencki (Studentenwerk) oraz czesne w wysokości do 60€ za semestr. Akademiki są przydzielane wd. losowania. Niestety uczelnia nie pomaga w znalezieniu pracy i należy się o nią samemu zatroszczyć. Najlepiej szukać przez giełdy prac. Ogólnie uniwersytet w stolicy Niemiec współpracuje z wieloma polskimi placówkami oraz ma podpisany program partnerski wymiany studenckiej. Kontakt z polskimi studentami można nawiązać po przez biuro ABZ (abz24@abz.tu-berlin.de).

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie