To trzeba zrobić, żeby mimo odprawy otrzymać pieniądze z ALG-1 w Niemczech

· Autor:
To trzeba zrobić, żeby mimo odprawy otrzymać pieniądze z ALG-1 w Niemczech
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zazwyczaj odprawa jest zaliczana w Niemczech na poczet Arbeitslosengeld I, co dla wielu osób może być problematyczne na etapie pozostawania bez stosunku pracy. Mimo tego, prawo w Niemczech pozwala na to, aby otrzymać odprawę i jednocześnie mieć prawo do pobierania zasiłku.


Otrzymanie Arbeitslosengeld i odprawa 

Otrzymanie Arbeitslosengeld jest możliwe, nawet jeśli otrzymałeś odprawę po zakończeniu zatrudnienia, pod pewnymi warunkami. Kluczowe jest, aby Twoje zatrudnienie zakończyło się w sposób przewidziany, z wypłatą należnego odszkodowania, które może obejmować odprawę czy inne formy rekompensaty.

Ważne jest, żeby Twój stosunek pracy zakończył się po upływie okresu wypowiedzenia, zgodnie z umową o pracę lub innymi regulacjami. W sytuacji, gdy zatrudnienie kończy się wcześniej, na przykład z powodu zwolnienia, i otrzymujesz odprawę, może to mieć wpływ na moment rozpoczęcia wypłaty świadczenia dla bezrobotnych, ale nie pozbawia Cię do niego prawa. 

Jeśli Twoje zatrudnienie zakończy się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Ty otrzymasz odprawę, ważne jest, abyś wiedział, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych pozostaje nienaruszone. Okres, przez który otrzymujesz odprawę, może zostać potraktowany jako czas, w którym Twoje prawo do zasiłku jest zawieszone, ale nie eliminuje to Twojego ogólnego prawa do otrzymania wsparcia.


Moment wypłaty pieniędzy z Arbeitslosengeld 

Pobieranie pieniędzy z Arbeitslosengeld przy jednoczesnym otrzymaniu odprawy, opiera się na pewnych zasadach. Przede wszystkim, kluczowe jest, że odprawa, którą pracownik otrzymuje w momencie rozwiązania stosunku pracy, może wpłynąć na termin rozpoczęcia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Mówiąc prościej, jeśli pracownik dostanie odprawę, to czas, kiedy może zacząć otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, może się przesunąć. Ale nie martw się, to nie oznacza, że w ogóle nie dostaniesz zasiłku.

Jeśli chodzi o moment, kiedy zaczynasz dostawać zasiłek, ważne są cztery rzeczy: jak dużą odprawę dostałeś, jak długo pracowałeś, ile zarabiałeś i ile masz lat. Na podstawie tych informacji może się okazać, że czas oczekiwania na zasiłek będzie krótszy.

Na przykład, jeśli pracowałeś długo w jednym miejscu i dostałeś dużą odprawę, Twój czas oczekiwania na zasiłek może być dłuższy. Prawo przewiduje, że maksymalny czas, przez który możesz czekać, to rok. Co więcej, w niektórych przypadkach, gdy weźmie się pod uwagę wspomniane czynniki, okres ten może zostać skrócony.

Co ważne, otrzymanie odprawy nie eliminuje Twojego prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tylko o to, aby okres, za który już otrzymałeś wynagrodzenie (w formie odprawy), nie był również pokrywany przez Arbeitslosengeld. 


Wpływ odprawy na okres odpoczynku przed wypłatą Arbeitslosengeld

Aby zrozumieć, jak długo trzeba będzie poczekać na Arbeitslosengeld po otrzymaniu odprawy, potrzebujemy dwuetapowego procesu obliczeń, który opiera się na określonych kryteriach. Poniższa metoda pokazuje, jak odprawa wpływa na tzw. okres odpoczynku przed rozpoczęciem wypłaty zasiłku.

W pierwszym kroku bierze się pod uwagę lata pracy w firmie oraz wiek pracownika w chwili rozwiązania umowy. Na podstawie tych danych określa się procent odprawy, który będzie miał wpływ na okres wypowiedzenia. Procenty te różnią się w zależności od stażu pracy oraz wieku, przy czym niższe procenty obowiązują dla osób starszych i tych z dłuższym stażem pracy.

Załóżmy, że mamy do czynienia z pracownikiem, który ma 44 lata, pracował w firmie przez 10 lat i otrzymał odprawę w wysokości 25 000 euro. W specjalnej tabeli obliczeiowej znajduje odpowiedni procent, który wynosi 45%. Oznacza to, że z całości odprawy, do obliczenia okresu odpoczynku bierze się pod uwagę kwotę 11 250 euro.

W drugim kroku, oblicza się, jak długo pracownik musiałby pracować, aby zarobić kwotę równą tej części odprawy, biorąc pod uwagę jego dzienną stawkę wynagrodzenia brutto. Dla przykładu, przy stawce 250 euro dziennie, okres ten wynosi 45 dni. To oznacza, że od 46. dnia po zakończeniu pracy, pracownik może ubiegać się o Arbeitslosengeld.

Jest to ważne, ponieważ okres wypowiedzenia może być różny. Jeśli jest krótszy niż normalnie, to okres, w którym nie otrzymuje się zasiłku (okres odpoczynku), może być odpowiednio skrócony. W naszym przykładzie, jeśli faktyczny okres wypowiedzenia był o 60 dni krótszy, to okres odpoczynku wynosiłby dokładnie 45 dni. Natomiast, jeśli okres wypowiedzenia był krótszy tylko o 30 dni, wtedy zasiłek dla bezrobotnych byłby dostępny od pierwszego dnia po tych 30 dniach.

Jest to istotne, ponieważ w okresie odpoczynku, osoby, które zostały zwolnione, nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, co jest ważnym aspektem do rozważenia podczas planowania finansów po utracie pracy.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: handelsblatt.com
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: mikeshots 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie