Ulgi podatkowe na dziecko w Niemczech - przegląd

· Autor:
Ulgi podatkowe na dziecko w Niemczech - przegląd
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Posiadanie dzieci w Niemczech wiąże się z wieloma korzyściami finansowymi. Rodzice mogą otrzymać zasiłek rodzinny, zasiłek na dziecko, a także różne dopłaty od państwa lub pracodawcy. Wniosek o zasiłki należy złożyć jak najszybciej po porodzie, ponieważ wtedy korzyści są największe.

Jednym z podstawowych zasiłków jest kindergeld, wypłacany od urodzenia malucha aż do momentu, gdy skończy 18 lub 25 lat. Oznacza to, że czas otrzymywania zasiłku można przedłużyć, jeżeli nastolatek podejmie dalszą naukę. Wniosek o kindergeld należy złożyć do Kasy Świadczeń Rodzinnych. Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci. W 2021 roku zasiłek na 1. i 2. dziecko wynosił 219 euro, na trzecie 225 euro, a na 4. i kolejne 250 euro miesięcznie. 

Zasiłek na minimum egzystencji i potrzeby opiekuńcze 

Rodzice mogą również otrzymać inny zasiłek, składający się z dwóch elementów, tj. zasiłku na minimum egzystencji dziecka w wysokości 2730 euro oraz zasiłku na potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i szkoleniowe, w wysokości 1464 euro (stan na 2022 rok). Te zasiłki wypłacane są jako kwoty roczne, wraz z rozliczeniem podatkowym. W tym wypadku więc wystarczy wypełnić załącznik w rozliczeniu podatkowym, a pieniądze zostaną wypłacone. 

Zmniejszenie obciążenia podatkowego rodziców

Posiadania dzieci wiąże się również ze zmniejszeniem obciążenia podatkowego rodziców. Chodzi zarówno o podatek dochodowy, jak i kościelny oraz dopłatę solidarnościową. Pracodawcy mogą także przekazać rodzicom wolne od podatków dofinansowania, na przykład jako zwrot kosztów przedszkola lub opiekunki. Tym samym wydatki te nie muszą być już opłacane z pensji pracownika. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy pracodawcy oferują takie rozwiązanie.

Koszty opieki nad dziećmi do 14. roku życia

W sytuacji, gdy pracodawca nie chce pokrywać kosztów opieki nad dzieckiem, możliwe jest uzupełnienie specjalnej rubryki w zeznaniu podatkowym. Chodzi o wydatki specjalne, na dziecko do 14. roku życia, w maksymalnej kwocie do 4 tysięcy euro rocznie. Można także ustalić zryczałtowaną stawkę 0,30 euro za każdy przejechany kilometr dla innych osób, opiekujących się dziećmi, na przykład dla dziadków lub innych członków rodziny. Po 14. roku życia koszty opieki nad dzieckiem nie mogą być już uwzględniane do celów podatkowych. Jedynym wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne (fizycznie, umysłowo), w przypadku których stan ten wystąpił przed 25. rokiem życia i nie są w stanie same się utrzymać. 

Wydatki specjalne na szkołę

W przypadku rodziców, którzy posłali swoje dzieci do szkół prywatnych, możliwe jest odliczenie maksymalnie 5 tysięcy euro w formie wydatków specjalnych w rozliczeniu podatkowym. Decydującym czynnikiem jest jednak kwestia stopnia, który uzyska dziecko po skończeniu szkoły, na przykład wykształcenie maturalne. Wydatki na posiłki, zakwaterowanie, odzież szkolną i koszty podróży są wyłączone z odliczenia. Nie ma także możliwości odliczenia płatności za szkoły muzyczne, przedszkola, kursy wakacyjne, a także szkoły poza UE. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

Istnieje także możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne swojego dziecka, również w formie wydatków specjalnych. W tym wypadku należy jednak udowodnić, że było się obciążonym finansowo. 

Ulgi dla samotnych rodziców

W sytuacji, gdy w danym gospodarstwie domowym nie mieszkają inne osoby dorosłe, istnieje możliwość otrzymania ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, w wysokości 4008 euro w ramach zeznania podatkowego. Za każde kolejne dziecko kwota ta wzrasta o 240 euro. 

Emerytura Riester

Osoby, które pobierają emeryturę Riester, mogą korzystać początkowo z podstawowego zasiłku państwowego, w wysokości 175 euro. Dodatkowo rodzic otrzyma zasiłek na dziecko Riester, czyli 300 euro. Dokładne rozliczenie zależy od liczby dzieci. W zeznaniu podatkowym należy wpisać składki, w załączniku AV. 

Dodatek szkoleniowy

W przypadku, gdy dziecko uczy się, ale nie mieszka już w gospodarstwie domowym rodziców, możliwe jest ubieganie się o dodatek szkoleniowy, w wysokości 924 euro. Jest to kwota roczna, dlatego też w przypadku, gdy wymagania nie są spełnione przez 1 miesiąc, pomniejszana jest o 1/12. 

Wydatki na utrzymanie

Dla dzieci po 25. roku życia również przysługują specjalne dodatki, jednak tylko wtedy, gdy dorosłe dziecko wciąż kontynuuje naukę lub studia. Maksymalna kwota w danym roku to 9984 euro. W sytuacji, gdy utrzymanie jest niższe, to pod uwagę bierze się inną kwotę. W praktyce urzędy ustalają zwykle pewne limity i dokładnie obliczają te wydatki. 

Źródło: elterngeld.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: ArturVerkhovetskiy

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Bielefeld, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie