Umowa kupna samochodu

· Autor:

Zaufanie jest potrzebne, ale umowa jest lepsza. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży zamyka proces kupna lub sprzedaży pojazdu. W sytuacji realizacji umowy między osobami prywatnymi najlepiej korzystać jest z gotowych, przez niezależne osoby przygotowanych formularzy, w których uwzględnione są wszystkie ważne punkty i które wypełnia się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla kupca i sprzedawcy.

Zaufanie jest potrzebne, ale umowa jest lepsza. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży zamyka proces kupna lub sprzedaży pojazdu. W sytuacji realizacji umowy między osobami prywatnymi najlepiej korzystać jest z gotowych, przez niezależne osoby przygotowanych formularzy, w których uwzględnione są wszystkie ważne punkty i które wypełnia się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla kupca i sprzedawcy.

Należy pamiętać o wpisaniu wszystkich najważniejszych punktów takich jak:

  • Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numery telefonó
  • Wszystkie dane dotyczące samochodu


Trzeba bezwzględnie wpisać czy samochód miał bezwypadkowy przebieg, jakie zmiany zostały dokonane i czy został importowany. Kupujący ma otrzymać od sprzedawcy pokwitowanie otrzymania ustalonej kwoty. Sprzedający ma otrzymać pokwitowanie dostarczenia wszystkich ustalonych w umowie dokumentów samochodu i kluczyków (również zapasowych). Nigdy przed, zawsze po dostarczeniu.

Również ustne ustalenia są prawnie wiążące. Jednak lepiej ująć je w formie pisemnej. Nie chodzi tutaj o brak zaufania do sprzedającego, lecz raczej o obustronne zabezpieczenie na wypadek jakichkolwiek nieporozumień. W sytuacji prywatnego sprzedawcy jest możliwe i bardzo polecane wykluczenie wszystkich zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do kupującego. W przypadku pominięcia takiego punktu w umowie jest się zobowiązanym do dwuletnich świadczeń gwarancyjnych! Jedynie w przypadku posiadania całkowitej pewności, co do bezwypadkowego „życiorysu” sprzedawanego samochodu można zakreślić punkt „unfallfrei”. W przeciwnym wypadku ponosi się odpowiedzialność również za powypadkowe szkody poprzednich posiadaczy, niezależnie od tego czy były nam one wiadome czy nie. Nieujawnione takie szkody są traktowane jako podstępne wprowadzenie w błąd i mogą stanowić podstawę do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Zgodne z prawdą muszą być wszystkie dane dotyczące roku budowy, stanu licznika i niedawno wykonanego przeglądu technicznego (TÜV – neu). Określenia typu „posiadające wartość nowego produktu”, „nienaganny” i tym podobne nie maja znaczenia i nie mogą być uznane z wiążące.

Należy pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży jest tylko wtedy ważna, gdy zostanie podpisana z osobą o zdolnościach prawnych, dlatego należy sprawdzić dowód tożsamości kupującego, czy jest osoba pełnoletnią.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie